Etsin ansiotyöpaikkaa tositarkoituksella 2019


WANTED

PYSYVÄISLUONTOINEN VIRKASUHTEINEN TAI VÄHINTÄÄN 3 VUODEN TYÖSOPIMUSSUHTEINEN MÄÄRÄAIKAINEN

ANSIOTYÖ

 

Koti-isä pienten tyttärien kanssa Ristikon HopLopissa Helsingissä 25.1.2019

 

ONKO TYÖELÄMÄSSÄ JOSSAKIN pääkaupunkiseudulla välillä Porvoo – Hämeenlinna – Inkoo haettavissa tehtävää, jossa haetaan tekijäksi

  • rehellistä,
  • oikeudenmukaista,
  • neuvokasta,
  • suoraselkäistä,
  • aikaansaavaa,
  • suorapuheista,
  • osaavaa,
  • paineensietokykyistä,
  • valmentavalla otteella johtavaa ja
  • omalla esimerkillä tekemään ohjaavaa

työntekijää asiantuntijatason työnjärjestämisestä, työnjakamisesta ja työntuloksesta vastuulliseen esimies- tai johtotehtävään?

ILMIANNA MINUT REKRYTOIJALLE tai ilmianna haettavissa oleva tehtävä minulle sähköpostiosoitteeseen jukka.paakkanen@gmail.com , kiitos. Valoa ja iloa.

Nurmijärvellä 13.2.2019

Jukka Paakkanen

TYÖNHAKUHISTORIAA

Paakkanen_J_ilmoitus_TE-toimistolle_130514

Työhakemus_Nurmijärven_kunta_060814

Päivityksiä LinkedInissä (vanhassa profiilissa +2500 kontaktia) – katso lisää http://www.ifitfi.com/linkedin-paivityksia-2012-14/ ja http://www.ifitfi.com/linkedin-paivityksia-2014-15/

Olen taas löydettävissä myös LinkedInissä yritysidean rahoitusta ja ansiotyön tarjoamista varten (kutsusta verkostoidun mielelläni vanhojen ja uusien kontaktien kanssa)

30.05.2013

Otan haasteen vastaan – pikkurahalla ja hymy kasvoilla 🙂 Tarjoa töitä tekijälle. Tuon työhön tulosta. Tavoite on vain välietappi – tulos paljon parempi. Töiden järjestelyssä ohjenuoranani on jalo ajatus: Työ on ihmistä varten eikä ihminen työtä varten. Kun sen sisäistää ja tuo ajatuksen arkeen ja työhön – saavuttaa tavoitteen ja tekee tuloksen. Kysyttävää? Vastaan mielelläni kysymyksiin ja tulen kertomaan enemmänkin ajatuksiani siitä, kuinka voisin tuoda työntekijänä lisäarvoa organisaationne palvelukseen. Pallo on sinulla. Tykkäämällä voit edistää työnhakuani, jolloin kirjoitukseni näkyy edelleen sinun kontakteillesi. Kiitos työnhakuani edistäville. Nyt tarvitaan hyvää tahtoa ja tekoja laajalla rintamalla. Työpaikat syntyvät vain tekemällä. Odottelemalla toisten avauksia työ- ja kulutusmarkkinat supistuvat entisestään – tuotteiden ja palveluiden kysyntä vähenee, jolloin tuotantoa supistetaan edelleen ja työttömyys kasvaa. Nyt on korkea aika luoda työpaikkoja ja siten kasvattaa kulutusmarkkinoiden kysyntää tuotteille ja palveluille. Vain ”uusien” kuluttajien kysynnällä voidaan kasvattaa kulutusta reaalitaloudessa. Ensin on työllistettävä työnhakijat, jotta ”uudet” kuluttajat voisivat tuottaa kysynnän kasvun.

28.5.2015

Jukka Paakkanen

etsii haastavaa ja mielenkiintoista työtä – haastaa ajattelemaan – koetellusti lujaa tekoa – upseeri ja herrasmies

Visioin tulevaa työpaikkaani sinulle. Teen työtä pääkaupunkiseudulla. Toimin työyhteisössäni esimiestason tehtävässä asiantuntijoiden liiderinä, hyvän työkulttuurin tuottajana ja tuloksekkaan työtuloksen takuumiehenä valmentavalla työotteella tiimiäni sparraten. Haastan esimiehiäni ja alaisiani yhteisen tavoitteen tehokkaampaan ja tuotteliaaseen tavoittamiseen tehtävässäni. Ratkaisukeskeisenä ja uutta luovana yksilönä jaan hyvät käytänteet epäitsekkäästi työyhteisön toimintamalleja jatkuvasti kehittäen työhyvinvointia ja työssä viihtymistä ruokkien. Tavoittelen johtotasontehtäviä. Tarjoa työ!

 

 

YSTÄVÄNPÄIVÄN HAJATELMA 14.2.2019

 

Näen kauneutta sielläkin, missä toisten on sitä vaikea havaita. Mutta havaitsen rumuutta myös siellä, missä toisten on sitä vaikea nähdä.

Tuon kaiken valoon ja autan toisiakin näkemään niin elämän kauneuden kuin sen varjoihin piiloutuvan rumuudenkin.

Kauneus on katsojan silmissä sanotaan. Valoon tuotuna kaikki muuttuu kauniimmaksi kuin itsestään.

Elämä on sitä varten saatu lahja, että se tuotaisiin valoon kaikkien silmien ihasteltavaksi,

jotta nekin sielut, jotka vielä vaeltavat varjoissa valkeutta peläten,

rohkaistuisivat astumaan epäröimättä sen läpivalaisevaan ja vapauttavaan valoon

tullakseen tuntemaan vapauden hellän kosketuksen – ehdottoman rakkauden halauksen sielunelämän jokaisessa ainutkertaisessa hetkessä.

Tämän soisin sinunkin oivaltavan jo tänään.

 

 – Jukka Paakkanen 2019 – 

 

16.1.2019 Keimolan Kaiunmajan hiihtolenkillä

11.2.2019 kotisohvalla urheiluviihteen parissa penkkiurheilijana

6.3.2019 aamunavaus Himoksella aamukahvilla

13.3.2019 Sääksin uimarannan parkkipaikalla lähdössä ladulle

 

Hyvät lähimmäiseni verkossa,

tein tämän avoimen työhakemuksen verkkosivuilleni 12.6.2018 kokiessani sydämessäni, että tämä on Herran tahto elämässäni nykytilanteessa, jossa kaltaiseni uskovan lähimmäisen on erittäin haastavaa löytää työnantajaa ajassa, jossa elämme.

Viimeaikoina olen usein käyttänyt alla olevan työhakemuksen kaltaista versiota hakiessani ansiotyöpaikkoja. Huolimatta suoruudestani, rehellisyydestäni ja avoimuudestani kertoa lähimmäisilleni suoraan, minkälainen ihminen ja työntekijä olisin haetussa tehtävässä, en ole saanut työpaikkahaastattelukutsuja hakemiini tehtäviin.

Olen lähes poikkeuksetta aina kontaktoinut puhelimitse kaikki työnantajien kyseisestä tehtävästä tietoa antaneet henkilöt ennen hakemukseni lähettämistä ottaakseni heiltä vastaan tiedon kulloisenkin työnantajan hakijaan kohdistuvista odotuksista ja tehtävänhoidon nykytilanteesta sekä lähitulevaisuudessa suunnitelluista projekteista ja tulevista työtehtävistä.

Toimikoon nämä yksin tekemäni verkkosivut yhtenä työnäytteenä siitä, millaisia valmiuksia minulla on muun muassa tarjota minut palkkaavan työnantajan käyttöön ajassa. Otan ilolla vastaan työtarjouksia sähköpostitse näidenkin verkkosivujen sähköpostin kautta. Valoa ja iloa.

Viimeisin päivitys verkkosivulle 22.3.2019

17.8.2018 on tallennettu työhakemuksen liite Nurmijärven kunnan kehityspäällikön tehtävähakemukseen tälle verkkosivulle.

21.1.2019 on lisätty avoin tiedonanto työnhakusuunnitelmasta tämän verkkosivun loppuun.

 

Jukka Paakkanen                      AVOIN TYÖHAKEMUS               25.2.2019

Yhteystiedot

 

Työnantaja

Yhteystiedot

Hakija: Jukka Paakkanen, upseeri, kapteeniluutnantti evp

Viite 1: Rekrytointi-ilmoitus
Viite 2: Puhelutiedot työnantajan edustajan kanssa käydystä keskustelusta
Viite 3: Työnantajan verkkosivujen tiedot tehtävähakuun liittyen

Pyydän kunnioittavasti ottamaan hakemukseni huomioon valitessanne tehtävään tekijää. Saatan olla etsimänne työtehtävissä ja niiden ulkopuolella elämässä tähän tehtävään pätevöitynyt ja maailman tyrskyissä koeteltu kapteeni – toivotan lähimmäisilleni aina tilaisuuden tullen valoa ja iloa.

Olen 45-vuotias, terve ja tarjotusta työtehtävästä kiinnostunut meriupseeritaustainen lähimmäinen. Asun Nurmijärvellä. Olen neljän lapsen isä. Koulutukseni ja yli kymmenen vuoden työkokemus Puolustusvoimissa nuoremman upseerin työtehtävissä antavat erinomaiset valmiudet toimia ihmisten ja asioiden johtajana ketterästi ja tavoitteellisesti haettavissa olevassa työpaikassa sen toiminnan kehittämiseksi edelleen muuttuvassa suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa. Olen kokemusperäisesti ja osoitetusti pitkäjänteinen ja nopeasti muutostarpeisiin reagoiva liideri. Saatuani toimeksiannon ja raamit tavoiteltavan loppuasetelman saavuttamiseksi sitoudun persoonalleni luontaisesti tavoitteeseen ja sitoutan johtamistoimin alaiseni järkevästi kullekin tekijälle jakamiini osatavoitteisiin kokonaistavoitteen saavuttamiseksi. Saavutan tavoiteajassa johtamistoimillani ja omalla esimerkilläni työssä erinomaisesti minulle tehtäviksi annetut päämäärät annetuissa raameissa pitäytyen.

Tarjolla olevassa  tehtävässä näen työni työpaikan tavoitteiden saavuttamisesta tehtävänkuvauksen mukaisilla osa-alueilla vastuullisena johtajana mielenkiintoisena ja sopivasti haastavana. Näen johtamistoimillani olevan vaikutusta kokonaisuuden hallinnassa. Kykenen varmistamaan tässä tehtävässä tehtävänkuvauksen mukaisten eri tehtäväalueiden asiantuntijuuden laaja-alaisen osaamisen jalkauttamisen työpaikassa vastuullisten toimihenkilöiden keskuudessa järjestämilläni koulutustilaisuuksilla. Tällaisten tilaisuuksien arvon näen myös omana mahdollisuutenani hankkia työntekijöiden toisilleen tarjoaman vertaistiedonvaihdon kautta substanssitason tietoa toimialalta osana omaa perehtymistäni työtehtävän toimialaan. Osallistamalla ja jakamalla asiantuntijuutta toinen toisillemme olemme yhdessä valmiimpia tarjoamaan asiakkaillemme entistä parempia asiakaskokemuksia.

Tarjoan itseäni tuloksen takuuhenkilöksi ihmisten ja asioiden johtajan ominaisuudessa. Hahmotan hyvin suuret asiakokonaisuudet ja kykenen haastattamalla alaisia ja yhteistyötahoja määrittämään nopean pohdinnan jälkeen kulloinkin tavoitteen saavuttamiseksi tehtävät toimet. Olen luonteeltani analyyttinen ja kuunteleva johtaja, mutta pidän viime kädessä kiinni työryhmän johtajana toimiessani jämäkästi päätöksentekotilanteessa oikeudestani linjata asioiden toimeenpanon ja määritän tehtäväpolut sekä asetan määräajat tehtävien suorittamiseksi kokonaistavoitteen saavuttamiseksi työryhmän yhtenäistoimin ja -resurssein. Palkkapyyntöni on 6500 euroa kuukaudessa.

Tarjoan seuraavia osaamisalueitani työnantajan käyttöön:

Opetus ja koulutus: Yli kymmenen vuoden työkokemus Puolustusvoimissa kantahenkilökunnan ja asevelvollisten kouluttamisesta vaihtelevissa olosuhteissa eri kokoisille koulutusryhmille ryhmästä komppaniakokoonpanoon ja aluksen henkilöstöstä laivueen henkilöstölle. Teoreettiset tiedot opettamisesta ovat kasvatustieteen perusopintojen mukaiset höystettynä vahvalla kouluttajakokemuksella. Henkilökohtaisena kehitysalueena opetuksen saralla puuttuu pedagoginen pätevyys, jonka saatan hankkia työn ohessa vaadittavilla jatko-opiskeluilla.

HR: Esimieskokemuksen myötä ymmärrys ja osaaminen HRM- ja HRD-asioissa. Vahva ihmistuntemus ja valmiudet hyvään esimiestyön tukemiseen ja alaisvalmiuksien kehittämiseen organiosaatiossa. Valmiudet tukea asiantuntijoita saavuttamaan HR-palvelutoimenpitein paremmin omat tavoitteensa.

Johtaminen ja esimiestyö: Hyvät valmiudet ihmisten johtamisessa ja asioiden organisoimisessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi annettujen resurssien puitteissa.

Strateginen suunnittelu: Hyvät valmiudet pitkän aikavälin toimien suunnitteluun, tehtäväpolkujen rakentamiseen tavoitteen saavuttamiseksi ja resurssien kohdentamiseen oikea-aikaisesti useiden erillisten osatavoitteiden yhdenaikaista saavuttamista vaativiin suunnitelmiin ja toimenpiteiden aikautukseen liittyen.

Riskienhallinta: Koulutuksen ja työkokemuksen myötä valmiudet taktisen ja strategisen tason toimenpiteiden vaikuttavuusarviointiin ja erilaisiin tehtäväpolun vaiheistukseen liittyviin riskitekijöihin ja keinoihin vastata mahdollisiin tavoitteen saavuttamiseen vaikuttaviin riskitekijöihin ja uhkamalleihin.

Toimitilat: Hyvät valmiudet toimitilaturvallisuustarpeiden määrittämiseen ja turvallisuussuunnitelmien jatkuvaan päivittämiseen säännöllisen riskienarvioinnin ja muuttuvan toimintaympäristön asettamien vaatimusten asettamissa rajoissa. Hyvä näkemys työturvallisuuteen ja työsuojelutoimenpiteisiin liittyvissä asioissa.

Markkinointi ja viestintä: Esimiestyötä tukevat viestinnälliset valmiudet tuottaa asiallista ja viihdyttävämpää tekstiä äidinkielellä tarvittaessa sisäisiin ja ulkoisiin medioihin.

Kävin ohjelman isännän kutsusta 12.12.2016 kristillisen televisiokanavan ohjelmassa keskustelemassa uskonasioista televisiokanavan toimitusjohtajan Isännän pöydässä-ohjelmassa. Ohjelman ensilähetys oli 14.4.2017 http://www.tv7.fi/vod/player/55056/ . Katsomalla videon saatat arvioida esiintymisvalmiuksiani toimia haettavassa tehtävässä. Voit tutustua ajatteluuni ja arvomaailmaani menneinä vuosina kehittämäni yritysidean verkkosivuilla www.ifitfi.com ja uusimpaan 25.12.2017 julkaisemaani verkkojulkaisuun http://www.ifitfi.com/wp- content/uploads/2017/12/Elämä-Kristuksen-Ruumiissa-2017-Jukka-Paakkanen.pdf . Tulen mielelläni työhaastatteluun esittäytymään ja kertomaan lisää osaamisestani. Suosittelijat voivat tarvittaessa luonnehtia minua ihmisenä ja työntekijänä.

 

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, Kymenlaakson liitto, yhteystiedot

Kommodori evp Markus Aarnio, entinen Suomenlahden meripuolustusalueen komentaja, yhteystiedot

Kommodori Janne Muurinen, entinen 5. miinalaivueen komentaja, yhteystiedot

 

Nurmijärvellä 25.2.2019

Jukka Paakkanen

 

LIITE CV

 

CV_Jukka_Paakkanen_250219 (viimeisimmän työhakemukseni liite)

HERÄTYS!!!

 

YLLÄ OLEVAN ELÄMÄNPOLUN PÄIVÄYS KERTOO SAMALLA TYÖTARJOUSTEN TARJONNAN AKTIIVISUUDESTA, KOSKA HAEN JOKAISEEN MINULLE TARJOTTUUN TYÖTEHTÄVÄÄN.

TYÖNHAKUVUOSINANI OLEN HAKENUT OMA-ALOITTEISESTI SATOIHIN TYÖTEHTÄVIIN JA PÄÄSSYT KOKONAISET NELJÄ KERTAA TYÖHAASTATTELUUN. VUONNA 2012 PÄÄSIN TYÖHAASTATTELUIHIN LIIKENNEVIRASTOON JA TRAFIIN, VUONNA 2013 VANTAAN KAUPUNGILLE SEKÄ VUONNA 2015 HYRIAAN.

KOLMEEN ENSIMMÄISEEN TEHTÄVÄÄN OLETAN OLLEEN PÄTEVÄMMÄT TAI SOPIVAMMAT HAKIJAT. NELJÄS TEHTÄVÄ JÄTETTIIN TÄYTTÄMÄTTÄ JA TYÖT TEETETTIIN TYÖYKSIKÖSSÄ YLITYÖJÄRJESTELYILLÄ, SILLÄ 3500 €/KK PALKKAPYYNTÖNI TAISI OLLA KOULUTUSYHTYMÄLLE LIIAN SUURI. NYKYTILANTEESSA HAEN SIIS ENÄÄ MINULLE TARJOTTUIHIN ANSIOTYÖTEHTÄVIIN.

MIKSI NÄIN? KOKEILKAA ITSE JUOSTA VUODESTA TOISEEN AKTIIVISESTI PÄIN SULJETTUA OVEA – SIINÄ TULEE VÄISTÄMÄTTÄ NENÄ KIPEÄKSI – PETTYMÄÄN OPPII VÄHEMMILLÄKIN TOISTOILLA.

AKTIIVIMALLIN KURITTAMAN JA  JÄRJESTELMÄN SIVUUTTAMAN TYÖNHAKIJAN EI TARVITSE ELÄÄ ITSEPETOKSESSA JA HARJOITTAA NÄENNÄISAKTIIVISTA TYÖNHAKUELÄMÄÄ AJASSA. TOSIN AKTIIVIMALLIN LEIKKURI ON KALTAISENI TYÖNHAKIJAN TOIMEENTULOA VAIN NÄENNÄISESTI LEIKKAAVA, SILLÄ TYÖMARKKINATUEN LEIKKAUSOSA EI VAIKUTA MINIMITOIMEENTULOTURVAA PIENENTÄVÄSTI – SE ON SUOJATTU PERUSTUSLAILLISESTI. SE ON OIKEIN JA KOHTUULLISTA! MIKÄ ON OIKEIN?

SAAN ASUMISTUEN, LEIKATUN TYÖMARKKINATUEN JA PERUSTOIMEENTULOTUEN, JOKA MAKSETAAN VÄHIMMÄISTOIMEENTULOTURVAN MUKAISESTI HUOLIMATTA SIITÄ OSOITANKO AKTIIVIMALLIN ODOTUSTEN MUKAISTA AKTIIVISUUTTA TYÖNHAKIJANA TAI EN. AKTIIVIMALLI ON SIIS MINULLE VAIN NÄENNÄINEN TILASTOLLINEN LEIKKURI, JOSSA MENOJA SIIRRETÄÄN TYÖVOIMAHALLINNOSTA SOSIAALITURVAN MENOKEHYKSEEN.

NEUVOKKAANA IHMISENÄ TYYDYN NYKYTILANTEESSA ODOTTAMAAN, ETTÄ JOKU TYÖELÄMÄSSÄ OVEN SISÄPUOLELLA OLEVISTA TYÖN RASKAAN TAAKAN KANTAJISTA OIVALTAA AVATA OVEN TYÖELÄMÄÄN SISÄÄN PYRKIVÄLLE LÄHIMMÄISELLEEN AJASSA.

VIISAS PÄÄSEE VÄHEMMÄLLÄ SANOTAAN. KYMMENEN VUODEN PÄÄSTÄ ON TYÖNTEKIJÄN MARKKINAT JA SILLOIN MINUNKIN PALKKAPYYNTÖNI ON JO HYVIN KOHDILLAAN KYSYNNÄN JA TARJONNAN MUKAAN MARKKINOILLA MÄÄRÄYTYVÄSSÄ MAAILMASSA. KYMMENEN VUODEN PÄÄSTÄ TASATAAN SUOMEN TALOUDESSA PUNNUKSIA ERI IKÄPOLVIEN KESKEN VARMUUDELLA. HOITOTYÖN PALKATKIN PÄÄSEVÄT POIS PALKKAKUOPISTAAN.

KANNUSTAMISEKSI TYÖNTARJONTAAN NOSTAN PALKKAPYYNTÖÄNI 500 €/KK JOKAISTA TYÖELÄMÄN ULKOPUOLELLA VIETETTÄVÄÄ SAPATTIVUOTTA KOHDEN. EN OLE TYÖELÄMÄN ULKOPUOLELLA OMASTA TAHDOSTANI VAAN LÄHIMMÄISTENI PIITTAAMATTOMUUTTA – NÄIN KOEN NYKYTILANTEEN.

TYÖELÄMÄSSÄ PALKANMAKSULIIKENTEESSÄ ON JAKOVARAA KOHTUUDELLA JOKAISELLE TYÖIKÄISELLE  AJASSA. MINULLE RIITTÄÄ TAVALLINEN SUOMALAINEN PERUSELINTASO JA VANHUUDEN TURVAKSI KOULUTUSTASON MUKAINEN IKÄLUOKKANI KESKIVERTOELÄKE AJASSA.

OLEN VALMIS KANTAMAAN VASTUUNI YHTEISEN TYÖTAAKAN KANTAMISESTA AJASSA, JOS SAAN SIIHEN MAHDOLLISUUDEN. SUON KAIKILLE LÄHIMMÄISILLENI KAIKEN SEN, MITÄ ITSEKIN PIDÄN OIKEUTETTUNA JOKAISELLE KUULUVANA OIKEUTENA HYVINVOIVASSA SUOMALAISESSA VAURAASSA YHTEISKUNNASSA  AJALLISESSA IHMISARVOISESSA ELÄMÄSSÄ.

KRISTITTYNÄ EN KADEHDI TOISTEN OMAA. KRISTITTYNÄ KATSON, ETTÄ JOKAISELLA IHMISELLÄ ON OIKEUS YHTEISKUNTANSA KESKIVERTOELINTASOON AJASSA. VALTION TEHTÄVÄNÄ KATSON OLEVAN JULKISVALLANKÄYTTÄJÄNÄ AJASSA VARMISTAA, ETTÄ JOKAISEN KANSALAISEN IHMISARVOINEN AJALLINEN ELÄMÄ TOTEUTUU SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA TOSIASIALLISESTI.

MINULLE ON SIIS AIVAN SE JA SAMA, JOS JOKU KOKEE TARVITSEVANSA JOTAKIN AJALLISESSA ELÄMÄSSÄÄN YLI OMIEN TARPEIDENSA. KERRAN KAIKKI TAAKSE JÄÄ, KUN OVI IKUISUUTEEN AVATAAN KUNKIN KOHDALLA AJALLAAN.

MUTTA KATSON, ETTEI KENENKÄÄN SOISI ELÄÄ AINUTKERTAISTA AJALLISTA ELÄMÄÄ PUUTTEENALAISUUDESSA LÄHIMMÄISIINSÄ NÄHDEN VAURAASSA SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA VAIN SEN VUOKSI, ETTÄ PÄÄTTÄVÄSSÄ ASEMASSA YHTEISKUNNASSA OLEVAT LÄHIMMÄISET EIVÄT KÄSITÄ MILLAISISSA OLOSUHTEISSA JA MILLAISEEN YHTEISKUNNALLISEEN OLEVAISUUTEEN SYSÄTTYJEN LÄHIMMÄISTEN AJALLISTA ELÄMÄÄ VÄHEKSYVÄÄ YHTEISKUNNALLISTA ELÄMÄÄ SUOMEN HYVINVOINTIVALTIOSSA ELETÄÄN NYKYPÄIVÄNÄ.

TOIMEENTULO ON JOKAISEN IHMISEN PERUSOIKEUS. JOS OLET SITÄ MIELTÄ, ETTEI VÄHÄTULOINEN IHMINEN TARVITSE VIRKISTÄYTYMISMAHDOLLISUUKSIA – HYVINVOINTIPALVELUJA SUURITULOISTEN IHMISTEN TAPAAN – OLET VÄÄRÄSSÄ.

MONIPUOLINEN LIIKUNTA ON JOKAISELLE IHMISELLE TÄRKEÄÄ. JOSKUS ON VIRKISTÄVÄÄ KÄYDÄ KYLPYLÄSSÄ. ELOKUVIINKIN ON MUKAVAA MENNÄ KERRAN PARI VUODESSA – LÄTKÄMATSIIN PERHEEN KANSSA YHTÄLAILLA. TEATTERINÄYTÖS AVARTAA TAIDETTA ARVOSTAVAA MIELTÄ KIVASTI KERRAN KUUSSA JA ROCK-KONSERTTI SYTYTTÄÄ RASKAAMMANKIN MIELEN KESÄN FESTAREILLA. LOMAMATKA POIS ARJEN ASKAREISTA KERRAN VUODESSA ON TARPEELLINEN STOPPERI JOKAISELLE IHMISELLE KATSOMATTA TULOTASOA AJASSA.

JOS KAIKKI TEKEMINEN MAKSAA, ON YHTEISKUNNAN HUOLEHDITTAVA SIITÄ, ETTÄ JOKAISELLA ON RIITTÄVÄSTI RAHAA TARJOTTAVANAAN SITÄ PYYTÄVÄLLE. EI RIITÄ, ETTÄ IHMISILLE SANOTAAN, ETTÄ MENKÄÄ VIRKISTÄYTYMÄÄN JA VOIKAA HYVIN, JOS EI ANNETA KAIKILLE RIITTÄVÄSTI VAROJA KÄYTTÖÖN JA KIERRÄTETTÄVÄKSI TALOUSJÄRJESTELMÄSSÄ, JOTTA SE TOIMISI JOUHEVASTI. MONEN LAPSEN USKO OIKEUDENMUKAISEEN HYVINVOINTIYHTEISKUNTAAN MURENEE JO KAUAN ENNEN KUIN JUHLAPUHEITA ”MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVOSTA” PITÄVÄT YMMÄRTÄMÄTTÖMÄT LÄHIMMÄISET KASVAVAT SIIHEN IKÄÄN, ETTÄ PÄÄSEVÄT USKONSA HYVINVOINTIYHTEISKUNTAAN MENETTÄNEIDEN AIKUISTEN HOIVATTAVIKSI HYVINVOINNISTA VAIN PUHUVIEN VANHUSTEN HOITOLAITOKSIIN.

VAIN HYVINVOINNIN TEKIJÄT SAAVAT VARMASTI TULEVILTA SUKUPOLVILTA HYVÄN HOIVAN SIINÄ VAIHEESSA, KUN TEKIJÖIDEN OMA VOIMA EI ENÄÄ RIITÄ VESSASSA KÄYNTIIN. HYVINVOINNISTA PUHUVAT KELPAAVAT KYLLÄ MAKSAJIKSI KASVATTAMILLEEN HOIVAAJILLE – OLEN VARMA SIITÄ. SIITÄ HOIVAN LAADUSTA EN SITTEN OSAA SANOA ENÄÄ MITÄÄN, SILLÄ SITÄ EI ITSEKKÄÄSSÄ KULTTUURISSA OLEKAAN. SE ON VALVOTUISSA OLOISSA SISÄTILOISSA MAKOILUA – KUULOSTAA SIIS VANKILAELÄMÄLTÄ. OMAISET VALVOVAT SANOTAAN – ODOTETAAN ULKOILUTTAVAN HOIVATTAVIA SIINÄ OHESSA. OMAISVALVONTAA EI SIIS SOVI LAIMINLYÖDÄ. PALVELUSOPIMUKSEN MUKAAN RAHA KYLLÄ KELPAA.

TOIVON HERÄTYSKELLOJEN JO SOIVAN. VAPAAHERRAN ELÄMÄÄ ELELLESSÄ EI SOVI VALITTAA, VAIKKA OLENKIN SAPATTIVAPAALLA VASTOIN OMAA TAHTOANI. VIELÄ KOEN, ETTÄ MINULLA OLISI PALJON ANNETTAVAA TYÖELÄMÄSSÄKIN, JOS JOKU YMMÄRTÄÄ ANTAA MINULLE SIIHEN MAHDOLLISUUDEN. ROHKEA SAA MINUSTA AHKERAN JA TULOKSELLISEN TEKIJÄN VIELÄ VARSIN KOHTUULLISELLA SIJOITUKSELLA. MIETI SITÄ – OLETKO SE SINÄ?

 

Nurmijärvellä 15.2.2019

Jukka Paakkanen

 

 

HUOMIO! ETSIN ANSIOTYÖPAIKKAA!

Sain 19.2.2019 puhelimitse yhteydenoton, jossa tiedusteltiin halukkuuttani ryhtyä myyntiedustajaksi. Koulutus kestäisi kaksi kuukautta, jolta maksettaisiin koulutusajanpalkka 2000 €/kk. TÄMÄN JÄLKEEN PALKKAA SAISI VAIN MYYNTIPROVISION PERUSTEELLA. Työsuhde olisi toistaiseksi voimassa oleva. Tämä puhelimitse tarjottu työtehtävä edusti sähkön tukkumarkkinointia yritystason asiakkaille.

Ilmoitin työtä tarjonneelle henkilölle olevani myönteisesti yllättynyt ja iloinen harvinaisesta työtarjouspuhelusta, mutta kerroin myös, etten neljän lapsen isänä saata enää tällä iällä ryhtyä nuoren itsenäisen ihmisen provisiopalkattuun työtehtävään. Ilmoitin suoraan, etten ole kiinnostunut epävarmasta provisiopalkkaisesta työstä, josta olen aikanaan jo hankkinut kokemusta kiinteistövälitysalan myyntiedustajan tehtävistä.

Nuorena miehenä pääsin nopeasti asuntokauppoja tehneenä lupaavana myyntiedustajana aluepäällikön tehtävään. Silloinkin työstä luvattiin ministerin palkkaa, eikä joka kuukausi tullut tiliä nimeksikään asti. Siirryin tarjotusta tittelistä huolimatta nopeasti pois provisiopalkkausperusteisesta työstä leivän pöytään varmemmin tarjoavan turvallisuusalan työtehtäviin.

Totesimme yhdessä tämänpäiväisen työtehtävän tarjoajan kanssa, ettei tarjottu tehtävä tarjoa minulle hakemaani ansiota. En tule alle asettamani palkkatason tekemään ansiotöitä paivääkään ajassa, vaikka kuinka itkettäisiin perään ja pyydeltäisiin puolella palkalla jakamaan olemassa olevaa raskasta työtaakkaa ajassa. Kyllä kaikille tekijöille tulee pitkän aikavälin tarkastelullakin maksaa kullekin kohtuullisen elintason tuottava palkka-ansio ajassa.

Oltuani vuosia vastentahtoisesti pois työelämästä, joudun pyytämään jäljellä olevilta työvuosilta hiukan keskiarvoa korkeampaa palkkaa yltääkseni työelämävuosinani vielä oikeutetusti tavoittelemaani suomalaisessa työelämässä ansaittavaan koulutustasoani vastaavaan keskivertoeläkekertymään ja yhdenvertaiseen elintasoon suomalaisessa yhteiskunnassa elävien, kaikki menneet työttömyysvuoteni töitä tehneiden, lähimmäisteni kanssa. Ei itku auta markkinoilla. Kyllä minäkin teen osuuteni oikeutettua palkanosuutta vastaan työmarkkinoilla.

TARJOTKAA ANSIOTÖITÄ, KIITOS! Hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistöitä en harrasta lainkaan. EN NÄE VAIVAA HAKEA SELLAISIA TARJOTTUJA TYÖTEHTÄVIÄ,  JOTKA EIVÄT TARJOA POLKUA TAVOITTELEMAANI LOPPUASETELMAAN AJASSA. Minä en harrasta näennäistoimintaa edes työnhaussa ajassa. Valoa ja iloa.

 

Nurmijärvellä 19.2.2019

Jukka Paakkanen

100-vuotiaan Suomen juhlintaa 6.12.2017

Kävin juoksemassa Helsingissä 19.5.2018 puolimaratonin. http://live.ultimate.dk/desktop/front/certificate.php?eventid=3730&pid=8312 Matka taittui aikaan 2:14:06.

 

17.8.2018 on tallennettu työhakemuksen liite Nurmijärven kunnan kehityspäällikön tehtävähakemukseen tälle sivulle, koska kunnan rekrytointijärjestelmään saattaa lähettää vain 2048 kt kokoisen liitteen.  Pienimmillään pdf-tiedostoksi muutettu Keynote-esitys vaatii tallennustilaa 7 Mt. Hakemukseni liite on siis luettavissa alla. Olkaatte hyvät.

 

16.2.2019 Nummenpäässä päiväkävelyllä

21.1.2019

AVOIN TIEDONANTO TYÖNHAKUSUUNNITELMASTA

Julkaisen vastausviestini Uudenmaan TE-toimiston virkailijalle 20.1.2019, jotta lähimmäiseni ymmärtävät paremmin työnhakutilanteeni ja sen, mitä työnhausta nykytilanteessa ajattelen.

 

Aihe: Re: TE-toimisto/Suunnitelman laadinta 1.2.2019 mennessä

 

Tervehdys (asiantuntijan nimi poistettu),

kiitos viestistä. Pyydän sinua ystävällisesti vahvistamaan edellisen suunnitelman sisällön uudelle tarkastelujaksolle. Jatkan työnhakua aktiivisesti entiseen tapaan. Otan siis ilolla edelleen vastaan kaikki työtarjoukset sinulta ja kaikilta lähimmäisiltäni ja haen tarjottuihin ansiotyötehtäviin.
Olen löydettävissä, työhaluinen ja -kykyinen moniosaaja. Haen edelleen innolla minulle osoitettuihin työtehtäviin. Palkkapyyntöni on vuoden alusta noussut 500 €/kk. Haen siis työtä, jolla saatan ansaita työtuloa 6500 €/kk kompensoimaan vastoin tahtoani työelämästä sivussa pidettyjen vuosien aikana kertyneen eläkekertymän vajeen sekä eläkevuosien asumisturvan tuottavan omistusasunnon asumisvarallisuuden kartuttamiseen työttömyysajan tuottamat puutteet.
Voin jo nyt todeta, että tämä vuosi 2019 on varmasti viimeinen vuosi, jolloin olen tarjolla työelämään ilman muita vaateita. Ensi vuonna tulen vaatimaan työtäni vastaan yhteiskunnalta takaisin korkoineen työttömyysvuosinani pakkokulutetun 50000 € entisen asumisvarallisuuteni korkoineen sen lisäksi, että palkkapyyntöni nousee tuon 500 €/kk.
Asuntovelallisena yhteiskunnallisesti neitseellisenä työnhakijana en saanut edes siivoojan pestiä. Yhteiskunnan tavoittelemaan olevaisuuteen taipumattomana yksilönä en saanut edes alle 2000 €/kk ansion tuottavia työtehtäviä. Hain vuosia 3000-4000 €/kk tarjoavia työtehtäviä pääsemättä takaisin työelämään.
Olin pakotettu myymään omistusasuntoni ja elämään kovalla työllä ansaituilla asumisvarallisuudesta vapautuneilla varoilla ennen kuin pääsin elämään toimeentulotuen varaan työnhakijan arkea.
Nyt kun olen sopeuttanut elämäni yhteiskunnan edellyttämällä tavalla ja suostunut lähimmäisteni tahtoon yhteiskunnassa, jossa elän, pidän kiinni vapaudestani ja määritän itse palkkatason, jolla vielä osallistun yhteisen työtaakan kantamiseen ajassa. Yhteiskunnallisesti tarkastellen neitseellisenä lähimmäisenä en suostu ihmisarvoni vähättelyyn vaan katson, että ainutkertainen elämäni ajassa ja aikani ajassa on laskennallisesti yhtä arvokasta myös rahallisesti ajassa kuin kenen tahansa toisen Suomen kansalaisen.
Odotan siis saavani lyhyemmässä työajassa laskennallisesti korkeamman korvauksen työpanoksestani ansaitakseni työelämässä ikäluokkani ja koulutustasoni mukaisen keskivertoeläkkeen tulevina työvuosinani.
Katson, että saatan hyvin tehdä töitä ansiokkaasti työelämässä vielä kaksikymmentä vuotta, jos saan siihen tilaisuuden. Osaan kyllä elää hyvää elämää näinkin, jos yhteiskunnassa ei katsota työpanostani tarpeelliseksi. Luotan työllistymisasiassakin tapahtuvan elämässäni Korkeimman tahdon mukaan ajassa.
Siunausta kuluvaan vuoteen sinulle (asiantuntijan nimi poistettu) toivotan. Valoa ja iloa.
Jukka
Lähetetty iPhonesta

 

 

 

ANNA  ELÄMÄSI JEESUKSELLE  JA RAHAN KIERTÄÄ TALOUDESSA KAIKKIEN AJALLISEKSI YHTEISEKSI HYVÄKSI (Matt. 22:15-22; Mark. 12:13-17; Luuk. 20:20-26)

 

Mark. 12:13-17

13 Sitten he lähettivät Jeesuksen luo muutamia fariseuksia (hengellisesti tarkastellen ovat Sanan mukaan rahanahneita jumalattomia uskonnonharjoittajia vailla Pyhää Henkeä siis HERRASTA SYRJÄYTYNEITÄ osattomia uskonnollisia lähimmäisiä VAILLA TOIVOA IANKAIKKISESTA ELÄMÄSTÄ) ja herodilaisia (hengellisesti tarkastellen ovat rahanahneita jumalattomia pakanoita, jotka pyrkivät iankaikkisuusnäkökulmasta asiaa tarkastellen omaksi tappiokseen itsekkäästi ylläpitämään ja kasvattamaan maallisen sukunsa rahanperintöä ja -valtaa ajassa siis HERRASTA SYRJÄYTYNEITÄ osattomia lähimmäisiä VAILLA TOIVOA IANKAIKKISESTA ELÄMÄSTÄ) saadakseen Hänet sanoistaan kiinni.

14 Nämä tulivat ja sanoivat Hänelle: ”Opettaja, me tiedämme, että Sinä olet totuudellinen etkä välitä siitä, mitä ihmiset sanovat. Sinä ET KATSO HENKILÖÖN vaan OPETAT JUMALAN TIETÄ TOTUUDEN MUKAISESTI. Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Onko meidän maksettava vai ei?”

15 Hän tiesi heidän teeskentelynsä ja sanoi: ”Miksi kiusaatte Minua? Tuokaa Minulle denaari nähtäväksi.”

16 He toivat, ja Hän kysyi: ”Kenen kuva ja nimi tässä on?” He vastasivat: ”Keisarin.”

17 Jeesus sanoi heille: ”ANTAKAA siis keisarille, mikä keisarin on, ja JUMALALLE, MIKÄ JUMALAN ON.” Ja he ihmettelivät Häntä suuresti.

 

JUMALAN LAPSET HERRASSA OVAT ISÄLLEEN KUULIAISET JA USKOLLISET KAIKESSA ISÄ MEIDÄN-RUKOUKSEN MUKAAN (Matt. 19:13-30, 20:1-16; Mark. 10:13-31; Luuk. 18:15-30) 

 

Matt. 19:13-30 ja 20:1-16

19:13  Sitten Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta Hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Opetuslapset nuhtelivat tuojia,

14 mutta Jeesus sanoi: ”ANTAKAA LASTEN OLLA ÄLKÄÄKÄ ESTÄKÖ HEITÄ TULEMASTA MINUN LUOKSENI, sillä heidän kaltaistensa ON TAIVASTEN VALTAKUNTA.”

15 Ja Hän pani kätensä heidän päälleen. Sitten Hän lähti sieltä.

16 Eräs mies tuli Jeesuksen luo ja kysyi Häneltä: ”Opettaja, mitä HYVÄÄ minun PITÄÄ TEHDÄ, että saisin IANKAIKKISEN ELÄMÄN?”

17 Jeesus vastasi hänelle: ”Miksi sinä Minulta HYVÄSTÄ kysyt? On vain YKSI, JOKA ON HYVÄ. Mutta JOS TAHDOT PÄÄSTÄ SISÄLLE ELÄMÄÄN, PIDÄ KÄSKYT.”

18 Mies kysyi: ”Mitkä?” Jeesus vastasi: ”Nämä: älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä anna väärää todistusta (siis ÄLÄ VALEHTELE),

19 kunnioita isääsi ja äitiäsi ja RAKASTA LÄHIMMÄISTÄSI NIIN KUIN ITSEÄSI.”

20 Nuorukainen sanoi Hänelle: ”Kaikkia niitä olen noudattanut. MITÄ MINULTA VIELÄ PUUTTUU (hengellisesti tarkastellen ymmärrämme, ettei pelkkä käskyjen kirjaimellinen noudattaminen ollut tuonut nuorukaiselle vielä SYDÄMEN RAUHAA, sillä hän koki vielä jonkin teon puuttuvan tai vielä tekemättömän teon estävän häntä saavuttamasta tavoittelemaansa IANKAIKKISTA ELÄMÄÄ – ihmishengen uudestisyntymistä HERRASSA)?”

21 Jeesus vastasi hänelle: ”JOS TAHDOT OLLA TÄYDELLINEN (hengellisesti tarkastellen ymmärrämme, ettei ihminen ole koskaan teoissaan täydellinen, mutta ymmärrämme, että hengellisesti VAJAVAINEN EI KESTÄ KOETUSTA, sillä vain PYHÄN HENGEN TÄYTEYDESSÄ HERRASSA olemme osalliset IANKAIKKISESTA ELÄMÄSTÄ HERRASSAMME), MENE ja MYY OMAISUUTESI ja ANNA RAHAT köyhille, niin sinulla on aarre Taivaissa. TULE SITTEN ja SEURAA MINUA.”

22 Tämän kuultuaan nuorukainen lähti murheellisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

23 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Totisesti Minä sanon teille: RIKKAAN ON VAIKEA PÄÄSTÄ JUMALAN VALTAKUNTAAN.

24 Vielä Minä sanon teille: HELPOMPI ON KAMELIN MENNÄ NEULANSILMÄN LÄPI KUIN RIKKAAN PÄÄSTÄ JUMALAN VALTAKUNTAAN.”

25 Kun opetuslapset kuulivat sen, he olivat kovin hämmästyneitä (hengellisesti tarkastellen siksi, koska HERRA oli Vanhan liiton alkuvaiheessa siunannut Israelin heimojen kantaisien ajallista elämää myös maallisilla rikkauksilla ja menestyksellä toisten kansojen keskellä ja luvannut antaa heille perinnöksi Luvatun Maan nykyisen Israelin valtion alueella Välimeren rannalla. Uuden liiton aikana HERRAN siunaukset ovat hengellistä rikkautta ja menestystä kansojen keskellä ja HERRAN lampaille Luvattu Maa on IANKAIKKINEN ELÄMÄ JEESUKSEN VALTAKUNNASSA TAIVAAN KIRKKAUDESSA. Jeesus Nasaretilainen lupasi opetuslapsilleen Jumalan huolenpidon ajassa – myös ravinnon ja vaatetuksen) ja kysyivät: ”Kuka sitten voi pelastua?”

26 Jeesus katsahti heihin ja sanoi: ”Ihmisille se on mahdotonta, mutta JUMALALLE ON KAIKKI MAHDOLLISTA.”

27 Silloin Pietari sanoi Jeesukselle: ”Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet Sinua. Mitä me siis saamme?”

28 Jeesus vastasi: ”Totisesti Minä sanon teille: SIINÄ UUDESTISYNTYMISESSÄ, JOLLOIN IHMISEN POIKA ISTUUTUU KIRKKAUTENSA VALTAISTUIMELLE, SAATTE TEKIN, JOTKA OLETTE MINUA SEURANNEET, ISTUA KAHDELLATOISTA VALTAISTUIMELLA JA TUOMITA ISRAELIN KAHTATOISTA HEIMOA.

29 Ja jokainen, joka on luopunut taloista, veljistä ja sisarista, isästä, äidistä tai lapsista tai pelloista MINUN NIMENI TÄHDEN, saa satakertaisesti takaisin ja PERII IANKAIKKISEN ELÄMÄN.

30 Mutta monet ensimmäisistä tulevat viimeisiksi ja monet viimeisistä ensimmäisiksi.”

20:1 ”TAIVASTEN VALTAKUNTA on kuin talonisäntä, joka lähti aikaisin aamulla palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa.

2 Kun hän OLI SOPINUT työmiesten kanssa yhden DENAARIN PÄIVÄPALKASTA, hän lähetti heidät viinitarhaansa.

3 Kolmannen tunnin vaiheilla hän lähti ulos ja näki torilla vielä miehiä seisomassa joutilaina.

4 Hän sanoi heille: ´Menkää tekin minun viinitarhaani. MAKSAN TEILLE SEN, MIKÄ ON OIKEIN.´

5 Niin he menivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan hän lähti taas ulos ja teki samoin.

6 Ja kun hän lähti ulos yhdennentoista tunnin vaiheilla, hän tapasi vielä joitakin miehiä seisoskelemassa. Hän kysyi heiltä: ´Miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina?´

7 He vastasivat hänelle: ´KOSKA KUKAAN EI OLE MEITÄ PALKANNUT.´ Hän sanoi heille: ´Menkää tekin minun viinitarhaani.´

8 Illan tultua viinitarhan isäntä sanoi tilanhoitajalle: ´Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti.´

9 Ne, jotka oli palkattu yhdennentoista tunnin tienoilla, tulivat ja SAIVAT KUKIN DENAARIN.

10 Kun sitten ensimmäiset tulivat, HE LUULIVAT SAAVANSA ENEMMÄN, MUTTA MYÖS HE SAIVAT KUKIN DENAARIN.

11 Sen saatuaan he NURISIVAT TALONISÄNTÄÄ VASTAAN

12 ja sanoivat: ´Nämä VIIMEISINÄ TULLEET OVAT TEHNEET TYÖTÄ VAIN YHDEN TUNNIN. KUITENKIN SINÄ TEET HEIDÄT SAMANVERTAISIKSI MEIDÄN KANSSAMME, JOTKA OLEMME KANTANEET PÄIVÄN KUORMAN JA HELTEEN.´

13 Mutta isäntä sanoi yhdelle heistä: `Ystäväni, EN MINÄ TEE SINULLE VÄÄRYYTTÄ. ETKÖ SOPINUT KANSSANI YHDESTÄ DENAARISTA?

14 Ota omasi ja mene. Mutta MINÄ TAHDON ANTAA TÄLLE VIIMEISELLE SAMAN VERRAN KUIN SINULLEKIN.

15 ENKÖ SAA TEHDÄ OMALLANI, MITÄ TAHDON? VAI KATSOTKO PAHALLA SILMÄLLÄ SITÄ, ETTÄ MINÄ OLEN HYVÄ?´

16 Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.”

 

6.2.2019 Paloheinän Haltialan hiihtolenkillä

 

TAHDON OIKAISTA YHDEN ESILLE TULLEEN VÄÄRÄN OLETTAMUKSEN:

EN MINÄ TARVITSE TYÖTÄ VAAN TYÖMARKKINAT TARVITSEVAT MINUA.

TÄMÄ ON SYYTÄ YMMÄRTÄÄ. RAHA EI OLE MINUN HENKILÖKOHTAINEN VAPAHTAJANI AJASSA – EIKÄ VARSINKAAN MINUN KUNINKAANI. TALOUDEN HYVINVOINNIN SYÖPÄ ON AHNEUS – RAHAN HIMO. AHNEUS NÄIVETTÄÄ TOIMIVAN TALOUDEN, JOSSA IHMISET TUOTTAVAT TYÖANSIOTA VASTAAN TUOTTEITA JA PALVELUITA TOINEN TOISILLEEN HYVINVOINTIA NÄIN TARJOTEN. RAHA EI OIKEASTI JA LOPULLISESTI PELASTA KETÄÄN – KYSY VAIKKA KENELTÄ RIKKAALTA AJASSA.

MIELESTÄNI EI OLE OIKEIN OIKEUTUTTAA YRITYSTEN VOITTOTEHTAILUA OTTAMATTA HUOMIOON SITÄ, MITKÄ OVAT SIJOITTAJIEN EDELLYTTÄMIEN TUOTTOJEN SAAVUTTAMISEKSI TEHTÄVIEN YRITYSTOIMINTOJEN MUUTOSTEN JA JATKUVIEN SANEERAUSTEN AIHEUTTAMAT HAITTAVAIKUTUKSET TUOTANTOKETJUSSA TOISAALLA SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA.

MUUTAMIEN AHNEUS ASETTAA TOISET AHDINKOON JA TYÖELÄMÄN ANSAINTAMALLIN ULKOPUOLELLE. SUOMESSA ON MILJOONA KÖYHÄÄ JA MILJOONA RIKASTA. SUOMESSA ON 250 000 TYÖNHAKIJAA VAILLA ANSIOTYÖTÄ JA 250 000 NORDEAN OSAKKEEN OMISTAJAA. SUOMESSA ON 5,5 MILJOONAA KANSALAISTA, JOIDEN HYVINVOINNISTA TYÖTAAKAN KANTAA 2 MILJOONAA TYÖNTEKIJÄÄ.

MIKSI ON NÄIN? KOSKA SYSTEEMI TOIMII RAHAN TARPEIDEN MUKAAN IHMISTEN TARPEIDEN SIJAAN. ELÄMÄ VOISI OLLA SUOMESSA OIKEASTIKIN HYVINVOINTIA, JOS KAIKKI SAISIVAT TULLA OSALLISIKSI SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN TUOTTAMASTA VAURAUDESTA AJASSA. KOHTUULLISUUDEN AJATTELULLA VOIDAAN TÄLLAISEEN OLOTILAAN PÄÄSTÄ KANSAKUNTANA – MUTTA VAIN SILLOIN, JOS KAIKKI SUOMALAISET TAHTOVAT TEHDÄ ISÄNMAASTAAN OIKEUDENMUKAISEN JA HYVIN TOIMIVAN OIKEUSVALTION – SIIS TODELLISEN POHJOISMAISEN HYVINVOINTIVALTION.

MONELLE RAHA ON KUNINGAS VAPAHTAJA AJASSA. MINULLE RAHA ON VAIN VAIHDON VÄLINE. RAHA ON HYVÄ RENKI, MUTTA ERITTÄIN HUONO ISÄNTÄ. KAIKEN RAHAN TULISI OLLA JATKUVASTI TYÖSSÄ IHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMISEKSI – SIIS KIERTÄMÄSSÄ JATKUVASTI KAIKKIEN TYÖIKÄISTEN KÄSISSÄ JA TASKUISSA MAKAAMATTA LAISKANA PANKKITILEILLÄ, YRITYSTEN TASEISSA JA PÖRSSIOSAKKEIDEN ARVOISSA – SIIS PALKANMAKSUSSA VAIHDONVÄLINEENÄ.

SILLÄ KERTAKÄYTTÖISELLÄ ELINAJALLA, JONKA TYÖNANTAJAN OSOITTAMIIN TEHTÄVIIN KÄYTÄN ELÄMÄSTÄNI, ON ARVO, JOKA MÄÄRITTÄÄ PALKKAPYYNTÖNI NYKYSYSTEEMISSÄ, JOSSA YKSILÖN VANHUUDEN TURVA SYNTYY ELÄKEKERTYMÄN JA TYÖVUOSINA KERTYNEEN VARALLISUUDEN PERUSTEELLA.

VAIN AIKA ON IHMISELÄMÄSSÄ AJASSA ARVOKASTA – SIIS VAIN IHMISTYÖ ON ARVOKASTA. KONETYÖ ON HALPAA – MYÖS TEKOÄLYN KÄYTTÖ RUTIINITEHTÄVISSÄ.

AIKAA EI VOI OSTAA TAKAISIN –  MIKÄ ON MENNYT, ON MENNYT. KALLEINTA AIKA ON SILLOIN, KUN SITÄ ON VÄHITEN SAATAVILLA. VAPAA-AJALLA ON TODELLA KORKEA HINTALAPPU. VAIN VAPAA-AJALLA SAATTAA VAPAASTI TEHDÄ VAIN NIITÄ ASIOITA AJASSA, JOITA TAHTOO VAPAUDESTAAN NAUTTIVA YKSILÖ KULLOINKIN TEHDÄ.

VANHUUDEN VAIVOISTA VAPAAN IHMISEN AIKA ON SIIS ERITTÄIN ARVOKASTA JA SAMALLA TUOTTAVAA. AJANKÄYTÖN VAPAUS TARJOAA MIELEKKÄÄN OLOTILAN AJASSA – YRITTÄJÄT VOIVAT TÄMÄN VÄITTÄMÄN VAHVISTAA.

TALOJA, MÖKKEJÄ, AUTOJA, VENEITÄ, LOMAMATKOJA, LEMMIKEITÄ – SIIS MITÄ TAHANSA VOI OSTAA KOSKA TAHANSA – ELÄMÄ SOLJUU ETEENPÄIN PYSÄHTYMÄTTÄ HETKI HETKELTÄ. MENNYTTÄ ELINAIKAA ET SAA KOSKAAN TAKAISIN. VAIN AIKA ON IHMISELLE OIKEASTI AJASSA ARVOKASTA – JA VAIN IHMISTYÖ ON KALLISTA.

JOKAISEN IHMISEN TYÖPÄIVÄ – TYÖHÖN KÄYTETTY AIKA – ON ARVOKAS. JOKAINEN IHMINEN TYÖELÄMÄSSÄ ANTAA LÄHTÖKOHTAISESTI TYÖNANTAJAN OSOITTAMAAN TYÖHÖN SAMAN VERRAN ELINAIKAANSA. KAIKKIEN TULISI SIIS SAADA TUOSTA TYÖHÖN OSITETUSTA AJASTA KOHTUULLINEN JA YHTÄVERTAISEN JA IHMISARVOISEN HYVINVOINNIN ARJESSA TUOTTAVA ANSIO. NÄIN AJATTELEN.

TULEN MIELELLÄNI PUHALTAMAAN TYÖPORUKKAAN ONNISTUMISEN JA HYVÄN OLON TYÖNPARISSA TUOTTAVAA VÄRINÄÄ. YHDESSÄ TAAKAT JAKAEN ON KAIKILLA KEVYEMPÄÄ HIIHTOKELIÄ JA MUKAVAMPAA TYÖARKEA. PANKAAHAN VIESTIÄ TULEMAAN! TYÖNILOA! VALOA JA ILOA.

 

Nurmijärvellä 6.2.2019

Jukka Paakkanen

 

 

POIMINTOJA TYÖNHAKIJAN ELÄMÄSTÄ VUONNA 2019

 

KIITOS SINULLE JO ETUKÄTEEN. VALOA JA ILOA.

 

IFITFI yritysidean esittelysivujen päävalikko

Jos olet vaikuttunut löydöstäsi, kerro IFITFIstä toki kaverillekin - Juuri näin - I just found - I just saw - Just like this - Juuri näin

Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
https://www.ifitfi.com/etsin-ansiotyopaikkaa">
Twitter
LinkedIn