Napapiiri

Alkusanat

Alla oleva sähköposti on kristityn lähimmäisen todistus uskosta ja elämänkatsomuksesta ex-kollegoille. Todistus kestää kriittisenkin tarkastelun. Tänään koin, että minun tulee jakaa todistukseni tiedoksi myös sinulle. Todistukseni on osoitus kuuliaisuudesta Luojalleni. Kirjoitus on henkilökohtainen uskontunnustus ja toivon, että sinä kykenet sen myös sellaisena käsittelemään. Usko Jumalaan on jokaisen henkilökohtainen yksityisasia. Se on yksityisasia ihmisen ja Jumalan välillä. Usko Jumalaan on meidän kaikkien yhteinen asia silloin, kun me uskossa haluamme todistaa omalla elämällämme toinen toisillemme valinnastamme vahvistaaksemme toinen toisiamme pitämään kiinni lupauksista, jotka meille on annettu. Olen kulkenut läpi elämän uskossa – välillä horjahdellen. Olen aina saanut kokea Jumalan johdatuksen ja rakkauden luotuaan kohtaan. Tässä luottamuksessa minun on ollut hyvä taivaltaa – tänäänkin. Tässä ja nyt.

Kirjoitus saattaa avartaa käsitystäsi epäitsekkäistä pyrkimyksistäni kehittää taiteen ja kulttuurin yhteisöpalvelua internettiin meidän kaikkien parhaaksi. Olen kokenut saaneeni idean, joka voisi toteutuessaan tarjota lähimmäisille toivoa ja nykypäivän kovista arvoista tunnetusta työelämästä syrjäytetyille tavallisille kaduntallaajille yhden uudentyyppisen mahdollisuuden ansaita toimeentulo omin neuvoin ympäröivässä yhteiskunnassa. Toimiva ja kaikkia sen yksilöitä osallistava sekä mielekkään ihmisarvoisen elämän tarjoava yhteiskuntamalli vaatii tänä päivänä peiliin katsomista meiltä jokaiselta – huolimatta elämänkatsomuksestamme ja arvostuksistamme. Nykymenolla jatkettaessa nykyiset yhteiskuntarakenteet rapautuvat ja pahoinvointi kasvaa. Pahimman skenaarion toteutuessa ei yhdenkään elämä suomalaisessa yhteiskunnassa ole miellyttävää. Kristittynä ihmisenä kuljen heikoimpien rinnalla ja peräänkuulutan kaikkien oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Jokaisen on syytä muistaa vanhan Jaakko Juteinin Laulu Suomesta runon alkusäkeet: ”Arvon mekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa, vaikk’ei riennä riemuksemme leipä miesten maatessa; laiho kasvaa kyntäjälle, onni työnsä täyttäjälle.”

 

Klaukkalassa 16.10.2012

Jukka Paakkanen

 

Napapiiri

Julkinen sähköposti 10.2.2012

 

Tervehdys hyvät upseeriveljet ja -sisaret,

en ajattele, että on vain pappien ja teologien yksinoikeus pohtia tässä maailmassa hengellisiä kysymyksiä – tai, että se olisi mitenkään heille sen luontevampaa, sopivampaa tai hyväksyttävämpää kuin tavalliselle kuolevaiselle kaduntallaajalle. Usko on jokaisen asia – eikä aina edes yksityisasia. Usko on merkittävä tekijä maailmassa – vaikutukset näkyvät läpi ihmiskunnan historian niin kulttuuriperinnössä kuin arvoissa ja valinnoissamme kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja yksityiselämässämme. Kaikella on tarkoituksensa tässä elämässä. Nyt koin, että minun tulisi jakaa sinulle nämä hengelliset pohdintoni.

Sain ajatuksen – kirjoita. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Otin tietokoneen syliini – ja annoin sormieni hapuilla sydämen sanoja näppäimistöltä. Mitä tuo tarkoittaa tähän hetkeen? Olen herännyt todellisuuteen – valaistunut. Minulle on annettu ymmärrys ja ajatukseni ovat kirkastuneet. Uskoni on muuttunut eläväksi – Jumala on osoittanut totuuden maailmasta. Olen nähnyt totuuden, jollaista en olisi halunnut nähdä. Ainoa asia, joka on varmaa tässä maailmassa on se, että totuus tulee aina valoon – ennemmin tai myöhemmin. Tässä maailmassa ei ole salaisuutta – ei ajatuksen häivää, joka jäisi pimentoon.

Jumala tuntee kaikki salaisuudet niin ihmisten kuin maailmassa vaikuttavien henkivaltojenkin. Tässä todellisuudessa ei ole mitään sellaista voimaa tai valtaa, joka ei olisi Hänen käsissään. Todellakin Hänen käsissään. Jumalalla on kädet. Hän on jo pyhässä Sanassaan – Jumalallisessa ilmoituksessa – alunperin ilmoittanut luoneensa ihmisen omaksi kuvakseen. Hän on jo kerran ottanut ihmisen ulkomuodon ja tullut lihaksi ihmisten keskuuteen maailmaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen lupauksensa täyttyvät. Hän tulee säätämänään aikana lupaustensa mukaisesti takaisin ihmisen muodossa kirkastetussa ylösnousemusruumiissaan. Siihen saakka Hän kutsuu meitä pelastukseen Pyhän Henkensä kautta. Jumalan kolmas persoona vaikuttaa meissä ja meidän kauttamme tässä hetkessä – tässä maailmassa. Jumalan – Luojan – Pyhä Henki vaikutti ihmisten kautta tässä maailmassa jo ennen kuin otti ihmisen ulkomuodon ja tuli lihaksi tähän maailmaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus Kristus – Jumala – lupasi seuraajilleen tähän maailmaan puolustajaksi Pyhän Henkensä siihen saakka, kunnes pelastussuunnitelma olisi toteutuva ja uusi maailmanjärjestys toteutuva ennalta annetun ilmoituksen mukaisesti. Jumala on kaiken ennalta säätänyt. Jumala on kaiken myös ennalta ilmoittanut. Jumala on antanut kaikille luoduilleen uskon lahjan ja pelastuksen toivon – osoittanut rakkautensa koko luomakunnalle.

Paatunut on ihmisen sydän. Vain harva ottaa Jumalan rakkauden vastaan. Vain harva uskoo Jumalaan. Vain harva toivoo Jumalan täyttävän pelastussuunnitemansa ilmoituksensa mukaisesti. Uskossa jokainen voi ottaa vastaan pelastuksen Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus – Jumala itse lihaksi tulleena – sovitti maailman synnit puolestamme ja tarjoaa meille lunastuksen tuon uhrin kautta. Armo on Jumalan suurin lahja. Armosta me olemme pelastetut. Emme tekojemme kautta, ettei kukaan kerskaisi. Se on Jumalan suuri lahja – usko on Jumalan suuri lahja. Kaikille se on annettu – vain harva sen ottaa vastaan.

Paatunut on ihmisen sydän. Ihminen uskoo itseensä – ei Jumalaan. Ihminen haluaa itse määrittää jumalansa – luotu haluaisi muovata Luojansa. Jumalan kuvaksi luotu ihminen haluaa määrittää uskonsa kohteen. Ihminen haluaa luoda oman pelastussuunnitelmansa. Ihminen haluaa rakentaa oman temppelinsä. Ihminen haluaa toteuttaa omat uhrinsa. Ihminen haluaa suorittaa epäpyhät rituaalinsa. Ihminen haluaa kieltää Jumalan tahdon. Näin ihminen kieltää Jumalan pelastussuunnitelman ja lopulta uhmakkaasti vastustaa Jumalaa asettuen tässä maailmassa vaikuttavan langenneen enkelin – Saatanan – seuraan ja yhteyteen.

Paatunut on ihmisen sydän. Ihminen luulee itsestään liikoja. Jumala tuntee luotunsa ja sen vuoksi valmisti pelastuksen Jeesuksessa. Jumalan pelastussuunnitelma on hullutus paatuneelle ihmissydämelle. Vain harva sen ottaa vastaan – ja pelastuu uskon kautta armosta Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala on kutsunut kaikki yhteyteensä. Vielä on hetki aikaa ottaa Jeesus Kristus vastaan Vapahtajana ja Pelastajana uskonratkaisun kautta. Ei se ole vaikeaa. Pyydä vain sydämestäsi. Tule Herra Jeesus Kristus. Pyhä Elävä Jumala – tahdon olla Sinun omasi. Pelasta minutkin. Anna sielulleni rauha. Haluan uskoa Sinuun ja siihen, että saan kaikki syntini anteeksi Sinun veresi kautta. Uskon, että annoit ristillä Henkesi sovittaen jo ennalta silloin myös minun syntini ja päästät myös minut näin yhteyteesi armosi kautta. Tee minut uudeksi Herra Jeesus Kristus. Pyhä Jumala, tahdon olla Sinun omasi, sillä uskon, että Sinä yksin olet Tie, Totuus ja Elämä. Tiedän, että voin saada pelastuksen sielulleni vain Sinun armostasi. Anna minulle Pyhä Henkesi puolustajakseni ja opettajakseni uskossa. Vahvista minua Sinun tuntemisessasi. Anna minulle uskon ilo, toivo, rohkeus, voima ja rauha. Minä olen Sinun. Valinta on sinun.

Maailma kutsuu ihmisiä. Maailmassa elävä ihminen kutsuu lähimmäisiä elämään kanssaan maailmassa. Maailman valinneet ihmiset lyövät yhteistuumin viisaina itseään pitäen päänsä yhteen ja pohtivat, kuinka he voisivat tehdä tästä maailmasta vielä paremman. Maailmassa elävien mielestä Jumalan luoma maailma ei ole kyllin hyvä luodun elää. Maailmassa sen odotusten mukaisesti elävä luotu haluaa tehdä siitä entistä paremman maailman elää itselleen – tai enintään muutamalle lähimmäiselleen sekä niille, joilla on samanlaiset tavoitteet ja yhtenevät päämäärät elää maailmassa. Näin itsekäs ja petollinen sokea taluttaa toista sokeaa. Kuuro ei kuule, vaikka evankeliumi – ilosanoma – on julistettu maailman joka kolkassa. Kaikki kansat ja kielet ovat kuulleet Jumalan armosta, Jeesuksen sovitustyöstä ja lunastuksen lupauksesta niille, jotka ottavat Hänet sydämeensä Vapahtajaksi. Voi sydämeltään paatunutta ihmistä – sokeaa ja kuuroa. Voi ylpeää, ahnetta, pahansuopaa ja itsekästä ihmistä. Voi yksilöä, jonka ymmärrys ja käsitys ympäröivästä maailmasta rakentuvat vain oman navan ympärille. Voi kapeakatseista ja häikäilemätöntä oman vaikutuspiirinsä lobbaajaa. Voi omaa etua tavoittelevaa ja lähimmäisen silmäkuopasta ponnistavaa verkostoitujaa. Hyvältä vaikuttavien yhteisten asioiden, tavoitteiden ja päämäärien taakse verhotaan pimeä salaisuus.

Maailmalla on merkki. Pedolla on merkki – maailman merkki. Kolmio. Ylösalaisin asetettu risti. Suorakulma ja harppi. Vasen ja oikea vuorotellen. Kolme astetta. Antikolminaisuus. Antikristuksen luku. Maailmassa valta on annettu määräajaksi langenneelle enkelille – sielunvihollisen aika käy vähiin. Jotta mahdollisimman moni luotu eksyisi ja astuisi harhaan totuuden tieltä ja iankaikkisesta pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa, on maailmassa vaikuttava pahuus verhottu yleisen maailmallisen jumaluuden ilmoituksen tunnustavaan totuuden etsintään ja uskonnollisia rituaaleja sisältävään sielunvaellusopin kaltaiseen yksilönä kehittymisen asteittaiseen kolmiportaiseen kasvuprosessiin. Globaalissa ja verkottuneessa maailmassa sukupolvesta toiseen kovin moni on tunnustanut ja tunnustaa peitellysti sanoin, äänin, vartalon ja raajojen asennoin, silmien iskuin, pukinein, koruin ja värein valinnastaan elää maailmassa sen arvojen ja sääntöjen mukaisesti. Jeesus tulee – oletko valmis? Mitä kello on? Kolmesti kelloranneketta koskettaen ja kelloa katsoen. Riittääkö se pelastukseen?

Maailman verkosto sitoo harhaan astuvan ihmisen pauloihinsa lupaamalla etuja ja menestystä, joita vain verkosto voi tarjota omilleen. Materiaalisessa maailmassa resurssit ovat rajalliset ja maailmassa elävä verkostautuja kilpailee häikäilemättömästi kaikesta tästä: Asemasta verkostossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa, vallasta ja sen käytöstä omien itsekkäiden etujen ajamiseksi, tiedosta ja tiedon hallinnasta, omaisuudesta ja rahasta, energiasta ja voimavaroista, melkein mistä vain edusta tai nautinnosta. Maailman verkostossa ei uskon asioista puhuta, koska niistä ei näennäisesti haluta tehdä maailmassa elämisen valinneiden keskuudessa kiistoja aiheuttavaa puheenaihetta – kuitenkin Jumalan Sanassa sanotaan suoraan, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt Hänet kuolleista, olet pelastuva. On uskallettava tunnustaa suulla toisille ihmisille Jeesuksen Kristuksen Herruus.

Liian moni on valinnut maailman verkoston ja elämän maailmassa sen houkutusten, yhteiseltä hyvältä näyttävien tavoitteiden ja omien päämäärien vuoksi – hyvään verhotut Saatanan maallisen vallan esiportit ovat auki. Itsekkäät ja omahyväiset tavoitteet vievät valinnan tehneet ja valinnastaan kiinnipitävät ihmiset kadotukseen. Osa johdetaan harhaan hyväuskoisuuttaan – vaan jokaisen sydämeen on kirjoitettu todistus siitä, ettei verkoston tuoma ansioton etu ole tässäkään ajassa ja maailmassa tahraton. Häikäilemätön ihminen kovettaa itsensä ja paatunut sydän – omatunto – ei enää saa maailmaan rakastunutta luotua kääntymään takaisin Jumalan puoleen. Vain harvat pelastuvat, sillä niin on rikkauksiin ja ylellisyyksiin kiintyneen ihmisen vaikeaa päästä Jumalan valtakuntaan. Kohtaat Jeesuksen jokaisessa lähimmäisessäsi. Jumalaa tulee rakastaa yli kaiken ja lähimmäistä niinkuin itseään. Vain harva suo sydämessään lähimmäiselle kaiken sen, mitä itselleen toivoo ja tavoittelee. Jumala on kaikki kutsunut, mutta vain harvat ottavat Hänen kutsunsa vastaan. Moni rakastaa epäjumaliaan liikaa ja torjuu Jumalan kutsun. Jeesuksen Herrakseen tunnustava pitää huolen jokaisesta lähimmäisestään. Totuudessa ei ole salaisuuksia. Tosiasioiden petollinen kieltäminen kertoo häikäilemättömästä vallankäytöstä, jota hallitaan pelottelulla ja uhkailulla. Jumalaan turvaava saa uskon rauhan. Jumalan rauha ei tunne pelkoa. Totuus tulee valoon ja vääryys tuomitaan.

Raamatussa puhutaan lopunaikana tietoisuuden lisääntymisestä. Jumala osoittaa Häneen turvautuville maailman salat vahvistaen omiaan pysymään uskossaan vahvoina aina siihen asti, kunnes pelastussuunnitelma on käyvä toteen. Maailmassa Pyhä Henki pitää omistaan aina huolen – sinullakin on vielä mahdollisuus päästä osalliseksi Hänen rakkaudestaan. Maailmassa verkostoitumista pidetään välttämättömänä. Pelastaakseen sielunsa ja päästäkseen Jumalan yhteyteen riittää, että etsii ja löytää Jeesuksen elämäänsä Vapahtajana. Uskon kautta voi ihminen saada Jumalan armosta elämän Hänen yhteydessään jo tässä maailmassa sekä Jumalan lupauksen iankaikkisuudesta Hänen yhteydessään. Kuinka laaja on sinun napapiirisi?

Toivottavasti tiedät, että sinä olet Jumalalle arvokas. Siksi sinulle nämä hengelliset ajatukset ja pohdinnot jaan. Luotan Jumalan johdatukseen arjessa joka päivä. Saat jakaa terveiseni upseeriveljille ja -sisarille. Toivon sinulle viisautta ja rohkeutta elämässä – rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Kaikilla meillä on oma paikkamme – myös työelämässä. Mikäli koet, että tuttavapiirissäsi saattaisi olla minulle potentiaalinen työnantaja tai kontakti, jonka kautta minulle avautuisi uusi ansiotyömahdollisuus, pyydän välittämään oheen liittämäni CV:n tällaiselle taholle tiedoksi. Kiitos työnhakuani edistäville etukäteen. Suoruuteni tunnette ja tuloksellisen työmoraalini – elämänkatsomukseni on teille selvä. Tosiasia on, että avoimista työpaikoista vain 20% tulee julkiseen hakuun ja 80% työpaikoista täytetään muiden kontaktien kautta. Olen saanut entisiltä esimiehiltäni hyvät suositukset, joten teilläkään ei liene kynnystä suositella kaltaistani tekijää tuttavapiirissänne edelleen. Iloa ja valoa.

Hyvää kevättalvea ja menestystä elämässä toivotellen,

Jukka

 

– Jeesus on kova sana –

IFITFI yritysidean esittelysivujen päävalikko

Jos olet vaikuttunut löydöstäsi, kerro IFITFIstä toki kaverillekin - Juuri näin - I just found - I just saw - Just like this - Juuri näin

Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
https://www.ifitfi.com/napapiiri">
Twitter
LinkedIn