Optioista

Liiketoiminnan ansaintalogiikasta muutama sana

Avaamme liikeideaa tässä sinulle vielä vähän enemmän. Yrityksen ansaintalogiikka perustuu tuotemerkin ja verkkosivuston tunnettuuden mukanaan tuomaan tuotteiden myyntivoluumiin. Yksittäiset tuotteet ovat edullisia ja enin osa palveluista on luovan alan sisällön tuottajille veloituksettomia. Tulovirtojen kannalta keskiössä ovat tiedostavat kuluttajat, jotka ymmärtävät, että kuluttaminen uusilla luovan alan markkinoilla lisää heidän hyvinvointiaan yhteiskunnassa. Tiedostavilla kuluttajilla on mahdollisuus sisällön tuottajien tapaan tulla yrityksen asiakasomistajiksi ja siten päästä osallisiksi osinkotuotoista. Yritysideassa kaikki asiakkaat sitoutetaan omistajuuden avulla yhteisöpalveluun ja palveluiden sekä tuotteiden kuluttamiseen synnyttäen uudet lumipallon tavoin kasvavat ”sisämarkkinat”. Tuotteet ovat suunnattu kaikille ”matti ja maija meikäläisille”.

Voit hankkia 10-20% perustettavan yrityksen osakepääomasta

Sijoittajille on tarjolla alkuvaiheessa enintään 20% osakepääomasta siksi, että yritysidea nojaa pitkälti siihen, että yrityksen omistajuus hajautetaan asiakasomistajille. Jokainen asiakas voi yhteisöpalvelussa sekä tuottaa sinne sisältöä ja ansaita rojaltit myydyistä tuotteista että kuluttaa tarjolla oleviin tuotteisiin ja päästä edelleen osalliseksi yrityksen omistajilleen jakamista osingoista. Ajatus on panna makaava raha kiertämään.

Rahoitusmarkkinatuotto

Kun yhteisöpalvelu maksaa rojaltit substanssin tuottaville asiakkailleen kerran vuodessa sekä mahdolliset osingot omistajille kerran vuodessa on yhteisöpalvelun tilille kertyvä myyntivoitto mahdollista panna korkotuottoa tuottavalle erilliselle rojaltien maksuun tarkoitetulle määräaikaiselle talletustilille ennen rojaltien maksua. Tästä korkokertymästä voidaan saada marginaalisesti liiketoiminnalle ylimääräistä tuottoa.

Mainostulot

Yhteisöpalvelun tuotteiden lisäksi vision ansaintalogiikan mukaan Hyvää tahtoa -yhteistyökumppanit hankkivat yhteisöpalvelun sivuilta mainostilaa – näkyvyyttä sekä linkkejä omille tuotesivuilleen, joista yhteisöpalvelu saa tuloja yhteisöpalvelun verkkosivujen ylläpitoon.

Tuotto-odotukset tuotelinjoittain

Tuotteiden myynnin voluumien kasvun myötä myös yhteisöpalvelun suhteellisen pienet yksittäiset provisiot myyntivoitosta tuottavat kasvavissa voluumeissa riittävän tuottokertymän asiakkaiden (70%) lisäksi myös yhteisöpalvelulle (30%). Karkeasti oletamme yhteisöpalvelun verkkosivujen tuottavan yhteisöpalvelulle eri tuotteiden osalta seuraavat prosentuaaliset osuudet liikevoitosta (100%): Kalenteri ja Tapahtumat (tapahtumamarkkinointi-ilmoitusten myyntitulot – yhteistyökumppanit) 5%, ifitfit (ladattavien verkkojulkaisujen sis. Projekti-lataukset myyntiprovisiot – asiakkaat) 30%, ifitfi-printit (myyntiprovisiot – asiakkaat) 10%, IFITFI-tuotteet (myyntiprovisiot – asiakkaat) 30%, IFITFI-tuotteiden muutosmaksut (markkinointimyyntitulot – asiakkaat ja yhteistyökumppanit) 2%, Projektit (Projektien osallistumismaksut – asiakkaat) 3%, pääsylippujen myynti (tapahtumamyyntiprovisiot – asiakkaat ja yhteistyökumppanit) 5%, Hyvää tahtoa mainonta- ja markkinointimyyntitulot – yhteistyökumppanit) 15%. Osuudet vaihtelevat tuotteiden tarjonnan mukaan. Kasvunäkymät osassa tuotteista ovat valtavat. Idean valtti on se, että lähes kaikissa tuotteissa luovan alan sisällön tuottajat ja yhteistyökumppanit saavat itse määritellä tuotteilleen hinnan ja halutessaan muuttaa sitä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Yhteisöpalvelu tarjoaa joustavan alustan tehdä luovan alan tuotteilla kannattavaa bisnestä niin luovan alan työn tekijöiden kuin yhteistyökumppaneidenkin näkökannalta. Lisäksi yhteisöpalvelun liiketoiminta tuottaa asiakasomistajalle ja yhteistyökumppaniomistajalle varallisuutta.

Reilun kaupan kulttuuria

Yritysidea lähtee ajatuksesta liiketoiminnasta, jossa kaikki osapuolet voittavat. Kaikki palvelut on suunniteltu siten, että luovan alan työllä voidaan ansaita toimeentulo ja että aktiivisesti kulutustottumuksia ohjaamalla voidaan uudentyyppiset luovan alan työ- ja kulutusmarkkinat synnyttää ja siten luoda uudentyyppinen ansaintakeino – elinkeino.

Kaikille avoin optio

Visionmukaiseksi kehittyessään liiketoiminta sisältää internetissä toimivan yhteisöpalvelun lisäksi IFITFI-brändin alla toimivan yrittäjävetoisen toimipisteverkoston kotimaassa ja ulkomailla, joissa toimipisteet ovat avoimia taiteen ja kulttuurin hyvinvointikeskuksia – asiakkailla on mahdollisuus käyttää nettiä, nauttia taiteesta, tehdä ostoksia ja kahvitella. Vision mukaisiin toimipisteisiin on yhdistettävissä galleria- ja design-kauppa- ja kahvilaliiketoiminnat. Näiden avulla on tarkoitus viedä taide- ja kulttuuritarjonta maakuntiin ja maailmalle – tarjota kaikille kuluttajille taiteen ja kulttuurin täyteinen olohuone arkeen. 

IFITFI GSC -ketju

IFITFI GSC -ketjun Gallery-Shop-Cafe -liikkeet ovat IFITFI -brändin sisällä yrittäjävetoisesti franchise-periaatteella toimivia alueellisia tytäryrityksiä. Uudelle yrittäjälle franchising-periaate tarjoaa mahdollisuuden perustaa yrityksen valmiilla ja hyväksi todetulla liiketoimintamallilla. IFITFI GSC -ketjun yrittäjäksi voi ryhtyä jo toimivan yrityksen omistava yrittäjäkin.

Tytäryrityksen nimeämisestä

Uusia tytäryrityksiä nimetään periaatteella IFITFI GSC Hyvä Olotila Oy, IFITFI GSC Hyvää Oloa Oy, IFITFI GSC Helmi Hetket Oy, IFITFI GSC Mahti Soinnut Oy, jne. Esimerkissä on perustettu IFITFI Oy:n tytäryritys IFITFI GSC Hyvä Olotila Oy. Galleria on nimeltään IFITFI GSC Hyvä Olotila. Nimen perässä on aina esillä IFITFI -brändin tuotemerkki.

Taidetta esille gallerioihin veloituksetta

Liiketiloista löytyy aina vapaata seinä- ja lattiatilaa luovan alan työn tekijöiden taideteoksille ja tuotteille, jota asiakkaat voivat varausten perusteella saada viikoksi kerrallaan käyttöönsä omille töilleen toimipistekohtaisesti veloituksetta. Varaukset tehdään yhteisöpalvelun verkkosivuilta internetissä, joten luovan alan työntekijä voi viedä töitään esille ja myytäväksi myös toisille paikkakunnille tarvitsematta vierailla tilanvarausta varten paikkakunnalla etukäteen. Mikäli tuotteita myydään liikkeessä näyttelyn aikana, on yrittäjä oikeutettu saamaan sovitun provision.

Designia ja käsitöitä lahjaksi ystävälle

Gallerioissa on aina myös erillinen tila myynnissä oleville luovan alan työntekijöiden myytäväksi galleriaan toimittamille tuotteille. Myytävät tuotteet voivat olla minkä tahansa eri IFITFI -tuoteryhmän valmistettuja tuotteita. Tarjonta vaihtelee gallerioittain myynnissä olevien tuotteiden tarjonnan ja menekin mukaan.

Kahville viihtymään taiteen pariin

Galleriassa on aina myös kahvila, josta saa vaihtelevasti eri gallerioittain hankkia kahvilatuotteita. Eri gallerioiden sisustukset vaihtelevat ja sohva- ja pöytäryhmät rakentuvat vaihtelevasti toimitilojen puitteissa kulloisenkin IFITFI GSC -ketjun yrittäjän mieltymysten mukaisesti. IFITFI GSC -ketjun gallerioissa on aina tarjolla kaikki kolme palvelua: galleria-, tuotekauppa- ja kahvila-palvelut. Lisäksi tiloissa on oltava asiakkaiden käytössä vähintään kolme päätettä, joilla on mahdollisuus kahvitellessa osallistua päivittäin yhteisöpalvelun eri tuoteryhmien Päivän Helmen, Päivän Hetken, jne. avoimeen arviointiraatiin tykkäämällä. Kahvin ja teen hintojen tulee olla myyntikatteiltaan alhaiset, mutta muille myynnissä oleville kahvilatuotteille ei aseteta IFITFI-brändin toimesta hintarajoituksia. Kahvilassa voi esiintyä vaikkapa luovuuttaan markkinoivat runoilijat tai muusikot. Galleristi voi tarjota paikalliselle hieroja-yrittäjälle mahdollisuuden tarjota kahvilatilassa asiakkaille hartia- ja niskahierontaa. Molemmat yrittäjät voittavat tyytyväisen asiakkaan, joka tulee toistekin palvelun pariin.

Muut mahdollisuudet ovat maailmalla

Liikeidea on monistettavissa maakohtaisten tytäryhtiöiden toimesta. Tytäryhtiöt nimetään IFITFI Sweden, IFITFI Germany, IFITFI France, IFITFI USA, jne. Tytäryhtiöt maksavat emoyhtiölle osan liikevoitostaan. Tulovirrat kääntyvät tässä liikeideassa Suomeen.

Mikä on tärkeää

Yritysideaan liittyy niin paljon potentiaalisia kaupallisia mahdollisuuksia. Oleellista on saada yhteisöpalvelun verkkosivut visionmukaiseksi palvelun tarjoajaksi. Myöhemmin voidaan liiketoimintaa laajentaa muuhun ja jalkautua vision mukaisesti fyysisesti maakuntiin ja maailmalle galleristi-taideputiikki-kahvilayrittäjä -konseptilla IFITFI-brändin suojassa.

Näin olemme asiaa pohtineet. Mitä olet mieltä? Mitä tehdään toisin? Anna palautetta box@ifitfi.com. Tule osakkaaksi ja lähde rakentamaan kanssamme vision mukaista palvelua. Pallo on sinulla.

IFITFI yritysidean esittelysivujen päävalikko

Jos olet vaikuttunut löydöstäsi, kerro IFITFIstä toki kaverillekin - Juuri näin - I just found - I just saw - Just like this - Juuri näin

Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
https://www.ifitfi.com/optioista">
Twitter
LinkedIn