Palvelut

Yhteisöpalvelun palvelut asiakkaille

Palvelut rekisteröityneille asiakkaille verkkosivuilla:

Kalenteri

Yhteisöpalvelun rekisteröityneet asiakkaat voivat ilmoittaa veloituksetta taide- ja kulttuurialan näyttelyistä, esityksistä ja tapahtumista yhteisöpalvelun verkkosivuilla Kalenterin ilmoituksella yhteisöpalvelun verkkosivujen pääsivulla.

Kalenteri -palvelu tarjoaa yhteisöpalvelun rekisteröityneelle asiakkaalle veloituksettoman mahdollisuuden tapahtumamarkkinointiin. Yhteisöpalvelu pidättää oikeuden poistaa palvelun idean vastaiset ilmoitukset Kalenterista.

Yhteisöpalvelun Kalenteri tarjoaa kaikille yhteisöpalvelun verkkosivuja käyttäville taiteen ja kulttuurin kuluttajille mahdollisuuden helposti valita verkkosivuilla ilmoitetuista tarjolla olevista näyttelyistä, esityksistä ja tapahtumista sellaiset tulevat tapahtumat, joihin he haluavat osallistua.

Tapahtumat

Rekisteröityneiden asiakkaiden Kalenteriin ilmoittamat näyttelyt, esitykset ja tapahtumat näkyvät sekä verkkosivujen Kalenterissa että päivittäistä taide- ja kulttuuritarjontaa esittelevässä Tapahtumat -palvelussa yhteisöpalvelun verkkosivujen pääsivulla.

Asiakastili

Asiakastilin haltijalla on oikeus julkaista yhteisöpalvelun verkkosivuilla omia luovan alan työn tuotteita eri tuoteryhmissä. Asiakastili mahdollistaa eri tuoteryhmien tuotteiden lataukset yhteisöpalvelun verkkosivulta.

Ladattavat verkkojulkaisut – ifitfit

Rekisteröityneet asiakkaat voivat ladata yhteisöpalvelun verkkosivuilta eri tuoteryhmien julkaisuja ja luovan alan työntekijöiden yhteisöpalvelun verkkosivuilla julkaisemia tuotteita.

Tilattavat painotuotteet

Rekisteröityneet asiakkaat voivat tilata yhteisöpalvelun verkkosivuilta sen eri tuoteryhmien julkaisuja sekä luovan alan työntekijöiden yhteisöpalvelun verkkosivuilla julkaisemia tuotteita myös printteinä työntekijän ja yhteistyökumppanin yhdessä määrittämällä hinnalla. Painotuotteisiin voi yhteistyökumppani asettaa vähimmäistilausmäärän, jolloin printit toimitetaan tuotteet hankkineille asiakkaille vasta kyseessä olevan tuotteen vähimmäistilauskannan täytyttyä.

IFITFI-tuotteet

 

IFITFI-tuotteessa yhdistyvät luovan työn tuote ja valmis kaupallinen tuote.
Luovan työn tekijä määrittää omalle tuotteelleen hinnan ja yhteistyökumppani määrittää omalle tuotteelleen hinnan. IFITFI-tuotteen myyntihinta on näiden hintojen summa. IFITFI-tuotteet hankitaan yhteisöpalvelun verkkosivujen Asiakastilin kautta.

Markkinat

Markkinat-palvelu on verkkogalleria luovan alan töiden eri tuoteryhmille. Markkinat tuo näkyvyyttä ja tunnettuutta luovan työn tekijöille ja töille.
Markkinat-palvelu  tarjoaa eri tuoteryhmittäin mahdollisuuden tuotteitaan yhteisöpalvelussa julkaisseen rekisteröityneen asiakkaan julkaista linkin omalle kotisivulle, jossa rekisteröitynyt asiakas voi halutessaan esitellä laajemmin omaa tuotantoaan. Luovan työn tekijät hinnoittelevat itse oman tuotteensa. Markkinat -palvelussa on kuusi (6) tuoteryhmää: Helmet, Hetket, Soinnut, Näkymät, Trendit ja Sarjat. Kaikkien tuoteryhmien tuotteet on yhteisöpalvelun verkkosivuilla haettavissa tekijän, julkaisuajankohdan ja tyylin perusteella.
Kaikki aiemmin valmistetut IFITFI-tuotteet ovat esillä Markkinat -palvelussa. Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien pääsylippujen ennakkomyynti toteutetaan Markkinat -palvelussa.

Projektit

Yhteisöpalvelun rekisteröitynyt asiakas voi perustaa uuden Projektin.
Projektit ovat yhteisöpalvelun verkkosivuilla julkaistavia fiktiivisiä romaaneja. Projektin kirjoittaa 30 eri kirjoittajaa, josta seuraa monipuolista tarinankerrontaa, juonenkäänteitä ja yllätyksiä. Projektiin osallistuminen tarjoaa kirjoittajille option julkaistavien ifitfien latausten ja printtien tuottamista rojalteista. Projektin perustamisesta sekä päähenkilön ja projektin alkutilanteen määrittämisestä suorittaa projektin perustava asiakas yhteisöpalvelulle kahdenkymmenen euron (20€) suuruisen maksun. Projektiin osallistumismaksu on kymmenen euroa (10€), jonka projektiin osallistuva asiakas maksaa yhteisöpalvelulle Asiakastilin kautta.

Puheet

Puheet -palvelu on rekisteröityneiden asiakkaiden mahdollisuus ilmaista yhteisöpalvelun verkkosivujen pääsivulla mielipiteitään ja näkemyksiään taide- ja kulttuurialaa käsittelevissä asioissa. Yhteisöpalvelu pidättää oikeuden poistaa palvelun idean vastaiset kommentit Puheet -palvelusta. Jokainen rekisteröitynyt asiakas vastaa täysin Puheet -palvelussa esittämistään ajatuksistaan. Yhteisöpalvelun verkkosivuilla ei saa julkaista mitään lainvastaista materiaalia.

 

 

Tykkää

Tykkää -palvelu on yhteisöpalvelun rekisteröityneille asiakkaille avoin arviointiraati, jonka tarkoituksena on muun muassa seuraavan Päivän Helmen ja Päivän Hetken valitseminen. Valinta toteutetaan anonyymisti esitettäviä kuluvan vuorokauden julkaisuja yhteisöpalvelun verkkosivuilla arvioiden ja tykkäämällä. Rekisteröityneellä asiakkaalla on yksi ääni tuoteryhmää kohden joka päivä. Tykkäämisten perusteella valitaan muun muassa kuukausittain Kuukauden Helmi ja Kuukauden Hetki sekä Vuoden Helmi ja Vuoden Hetki. Valitut Helmet ja Hetket saavat yhteisöpalvelun verkkosivuilla kunniamaininnan ja niitä käytetään näkyvästi yhteisöpalvelussa.

Yhteisöpalvelun markkinointipalvelu

Asiakkaat voivat halutessaan esittää yhteisöpalvelulle kutsun saapua paikalle tuomaan tapahtumalle lisänäkyvyyttä ja näin edistää oman luovan alan työnsä markkinointia.
Yhteisöpalvelu järjestää omia markkinointitapahtumia, joihin se kutsuu mukaan luovan alan työntekijöitä. Osallistumalla yhteisöpalvelun markkinointitapahtumiin saa luovan työn tekijä työlleen lisänäkyvyyttä ja edistää omien töidensä markkinointia.

Yhteisöpalvelun pääsylippujen ennakkomyynti

Rekisteröityneet asiakkaat voivat myydä ennakkoon pääsylippuja yhteisöpalvelun verkkosivujen kautta. Ennakkoon yhteisöpalvelun verkkosivuilta hankituista pääsylipuista on yhteisöpalvelu oikeutettu saamaan ennalta sovitun provision. Yhteisöpalvelu maksaa provisiosta sille syntyvät verkkopalvelun maksuliikennekustanukset. Provisio on portaittainen tarjolla olevien pääsylippujen määrän mukaan. Esimerkkitilaisuuteen on ennakkomyynnissä 100 pääsylippua. Yhteisöpalvelun verkkosivuillla myytävistä lipuista suorittaa tapahtuman järjestäjä provisiota yhteisöpalvelulle seuraavasti myytyjen lippujen mukaan: 1-20 myytyä pääsylippua – provisio on vain palveluntarjoajan pääsylippujen ostotapahtumien edellyttämät pankkitunnusten käytön aiheuttamat verkkopalvelun maksuliikennekustannukset, 21-100 myytyä pääsylippua- provisio on palveluntarjoajan pääsylippujen ostotapahtuman edellyttämät maksuliikennekustannukset sekä 0,25 % myytyjen lippujen hinnasta.

Aito Taitaja

Aito Taitaja -palvelu esittelee luovan alan työn tekijöitä. Voit pyytää edustajamme tekemään yhteisöpalvelun verkkosivuilla jutun työstäsi taiteen ja kulttuurin parissa. Tämän palvelun tarkoitus on lisätä luovan alan tekijöiden ja heidän tuotteidensa tunnettuutta. Palvelu on veloitukseton. Yhteisöpalvelu ei maksa artikkeleista korvauksia. Me kerromme kaikille, mitä sinä haluat kertoa työstäsi esitellen samalla persoonaasi ja vaikuttimia, jotka ruokkivat sinun intoasi työskennellä ja tuottaa luovan alan tuotteita. Esittelemme sinut mieluiten kuvan kanssa todellisessa työpajassasi luovuutesi lähteellä. Kutsu yhteisöpalvelun edustaja tekemään juttua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen box@ifitfi.com. Näitä juttuja voimme tehdä jo näille yhteisöpalvelun ideaa esitteleville kotisivuille. Vuosittain yhteisöpalvelu valitsee ja palkitsee Vuoden Taitajan.

IFITFI_Aito_Taitaja_artikkeli_nro_1_Teppo_Ramu

Yhteisöpalvelun palvelut yhteistyökumppaneille

Palvelut yhteistyökumppaneille verkkosivuilla:

Tapahtumat

Yhteisöpalvelun yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus ilmoittaa järjestämistään näyttelyistä, esityksistä ja tapahtumista yhteisöpalvelun verkkosivuilla Tapahtumat osiossa. Kaupallinen yritys ja liiketoimintaa harjoittava yhteisö tai muu taho suorittaa yhteisöpalvelulle verkkosivuilla ilmoitetun ilmoitusmaksun yhteisöpalvelun verkkosivuilla toteutetusta tapahtumamarkkinoinnista.

Hyvää tahtoa

Yhteisöpalvelun yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus osoittaa yhteisöpalvelua ja sen edistämiä asioita kohtaan hyvää tahtoa ja hankkia yhteisöpalvelun verkkosivuilta näkyvyyttä omalle kaupalliselle yritykselle, liiketoimintaa harjoittavalle yhteisölle tai muulle taholle.
Yhteistyökumppanit voivat halutessaan luoda linkin yhteisöpalvelun verkkosivuilta omille verkkosivuilleen. Yhteisöpalvelun yhteistyökumppani suorittaa palvelusta maksun yhteisöpalvelulle eri sopimuksen mukaan.

IFITFI-tuotteet

Yhteisöpalvelun yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus ilmoittaa veloituksetta yhteisöpalvelun verkkosivuilla IFITFI-tuotteet osiossa tuotteista, joissa luovan alan työ voidaan yhteensovittaa yhteistyökumppanin tuotteen kanssa ja siten luoda IFITFI-tuote. IFITFI-tuotteessa yhdistyvät luovan työn tuote ja valmis kaupallinen tuote. Luovan työn tekijä määrittää omalle tuotteelleen hinnan ja yhteistyökumppani määrittää omalle tuotteelleen hinnan. IFITFI-tuotteen myyntihinta on näiden hintojen summa. IFITFI-tuotteet hankitaan yhteisöpalvelun verkkosivujen kautta. Yhteisöpalvelu saa luovan työn tekijän tuotteelleen määrittämästä hinnasta provision.
Yhteisöpalvelun yhteistyökumppanit voivat edistää veloituksetta IFITFI-tuotteiksi soveltuvien tuotteidensa markkinointia ja myyntiä tarjoamalla tuotteitaan luovan alan työntekijöiden tuotteisiin yhdistettäviksi IFITFI-tuotteiksi.
IFITFI-tuotteiden hinnan muutoksista yhteistyökumppani suorittaa yhteisöpalvelulle verkkosivuilla ilmoitetun tuotteen hinnanmuutosmaksun.

Yhteisöpalvelun pääsylippujen ennakkomyynti

Yhteistyökumppanit voivat myydä ennakkoon pääsylippuja yhteisöpalvelun verkkosivujen kautta. Ennakkoon yhteisöpalvelun verkkosivuilta hankituista pääsylipuista on yhteisöpalvelu oikeutettu saamaan ennalta sovitun provision.
ENNAKKOILMOITUS
Viite: RL 28:8 § (24.8.1990/769) Törkeä luvaton käyttö
Perustettava taiteen ja kulttuurin yhteisöpalvelua operoiva liikeyritys IFITFI Oy tulee hakemaan patenttia liikeidean keskeisille elementeille ja tuotteille, joista on ennakkomarkkinoinnin ja yritysrahoituksen hankinnan vuoksi tällä verkkosivulla www.ifitfi.com ja Facebookissa tuotteen Ifitfi nimellä ennen yritystoiminnan aloittamista kerrottu. Yrityksen perustamiseen asti liikeidean ja sen ideoidut tuotteet omistaa Jukka Paakkanen.

Klaukkalassa 7.8.2012

Jukka Paakkanen

IFITFI yritysidean esittelysivujen päävalikko

Jos olet vaikuttunut löydöstäsi, kerro IFITFIstä toki kaverillekin - Juuri näin - I just found - I just saw - Just like this - Juuri näin

Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
https://www.ifitfi.com/palvelut">
Twitter
LinkedIn