Suomen profeetan tiedonsanat 2013

 

Suomen_profeetan_tiedonsanat_2013

 

Suomen_profeetan_tiedonsanat_2013

 

 

SÄHKÖPOSTEJA SEURAKUNNALLE HERRASSA

 

23.09.2013 Tiedonsanat 1

Rakas äiti ja siunattu lukija,

kiitetty olkoon Pyhä Jumalamme ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus, meidän Herramme ja Vapahtajamme – Jumalan Valo, joka loistaa kuin kointähti maailman pimeyteen. Herramme hetki on lähellä. Ylistäkää Herraa kaikesta sielustanne, mielestänne ja sydämestänne. Herra on Suuri ja Voimallinen. Herra on Väkevä ja Armollinen. Herra on Pyhä Jumalamme.

Herra puhutteli minua hengessäni Pyhän Henkensä kautta. Pyhä Henki tahtoi lisätä Jumalan seurakunnan ymmärystä ajasta, jossa me olemme. Pyhä Henki tahtoo edelleen rohkaista ja rakentaa Jumalan pyhien ja valittujen yhteyttä meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, joka oli, on ja on oleva aina ja iankaikkisesti herrain Herra ja kuningasten Kuningas.

Herra Jeesus Kristus todistaa yhdessä Pyhän Hengen kanssa, että olen täyttänyt seurakuntaprofetian edellyttämän tehtävän julistaa julkisesti Jumalan Sanaa ja Pyhän Hengen ilmoitusta ajassa Suomen profeettana internetissä verkkosivuillani http://www.ifitfi.com ja Facebookissa https://www.facebook.com/pages/Ifitfi/235681973210834. Herran tiet ovat salatut ja tuntemattomat, mutta ne vievät aina perille. Vain Jumalan Pyhästä Hengestä täyttyneet Raamatun vertauksessa kuvatut viisaat neitsyet Herrassa voivat käsittää Jumalan ilmoituksen. Jumalan tiet ovat salatut, mutta niissä ei ole lainkaan valhetta. Siinä on ero maailman kulkemaan valtatiehen.

Jumalan Pyhän Hengen kehoituksesta minä en enää julista julkisesti Jumalan Sanaa kansalle. Minä en ole profeetta, joka huutaa kadunkulmassa ohikulkijoille parannuksen tekemistä ja tien valmistamista Herrallemme – se ei ole minun tehtäväni Jumalan valtakunnan työssä. Tuon työn Jumala on antanut toisille pyhilleen ja valituilleen Jeesuksessa Kristuksessa. Sen sijaan Jumalan Pyhä Henki todistaa minulle yhdessä Jumalan Sanan kanssa, että saan jatkaa sen ajan, jonka Herra suo, Hänen Henkensä johdatuksella ja viisaudella seurakunnan palvelemista ja sen vahvistamista tiedonsanoilla erikseen määrittämättömän ajan. Jumala toimii Ylivertaisessa Viisaudessaan näin käyttäen Hänen työssään minua toteuttaakseen ajassa Jumalan Sanan profetian siitä, että se hetki tulee kuin varas ja yhtälailla toisen kohdan Sanassaan, jossa seurakuntaa kehoitetaan valvomaan. Herra on valmistanut meille polun. Jumala on aina askeleen edellä.

Herramme Jeesus Kristus ja Pyhä Henki yhdessä vannottavat teitä, että te ETTE JAA NÄITÄ TIEDONSANOJA Kristuksen seurakunnan ulkopuolelle. Saatte jakaa nämä tiedonsanat edelleen vain niille Jumalan Pyhästä Hengestä uudestisyntyneille Jumalan pyhille ja valituille, jotka Jumalan Pyhä Henki teille hengessä hyväksyy tiedosta osallisiksi. Näin Jumalan seurakunta Jeesuksessa Kristuksessa tulee Jumalan Pyhän Hengen voimasta erotelluksi ajassa.

Jumalan Pyhä Henki velvoittaa postittamaan edelleen nämä tulevat tiedonsanat aina uudella viestillä vain tekstin maalaten, kopioimalla ja liittäen tekstin uudeksi viestiksi tiedonsanojen uusille vastaanottajille siten, että sähköpostin SAAJAT NÄKYVÄT KAIKILLE vastaanottajille. Jumala erottelee jyvät akanoista – se ei ole ihmisen työ! Ole rukouksessa herkin hengen korvin. Tiedon eheys on juuri niin vahva kuin on sen vastaanottajien kyky arvioida saajien luotettavuus – tämä on Jumalan ja vain yksin Jumalan työ! Ole rukouksessa kuuliainen. Herra voi myöhemmin kutsua sydämelläsi olevan lähimmäisesi, jota Pyhä Henki ei sinulle vahvista vastaanottajaksi, jonkun toisen uudestisyntyneen uskovan kautta tiedonsanojen vastaanottajaksi. Vastaanottajien näkyminen on jokaiselle postista osalliseksi tulevalle aina TURVALLISUUTTA tarjoava vakuus. Jumalan Pyhä Henki painottaa, ettei viestejä saa koskaan lähettää välitysperiaatteella tai ketjutettuina. Jokainen numeroitu tiedonsana tulee lähettää erillisenä viestinä, EIKÄ VIESTEJÄ SAA KOSKAAN LÄHETTÄÄ PIILOKOPIONA. Tässä vaaditaan KUULIAISUUTTA Jumalan Pyhän Hengen työlle ajassa. Pyhä Henki haluaa toimittavan näin, koska Jumalan Sana tulee toteutumaan myös siltä osin ajassa, että tulemme näkemään, kuinka kristityt tulevat ilmiantamaan toisiaan tällä hetkellä hämmennyksen vallassa olevalle Pedolle ajassa.

Jumalan Pyhä Henki todistaa, että Pedon seitsemästä päästä yksi on nyt saanut kuolinhaavaan Totuuden Sanasta eli Hengen Miekka on sivaltanut Petoa. Kuten Raamatusta voidaan lukea, tulee haava parantumaan ja Peto palaa uudestaan valtaan alistaen Jumalan luomakunnan sen vallan alle. Peto nousee uudelleen ihmisten muodostamasta merestä ja saa ihmisten kannatuksen ja suosion. Pyhä Jumala varjelee omiaan yliluonnollisesti ajassa. Jotkut Jumalan pyhät ja valitut tulevat todistamaan Jeesuksen Kristuksen Herruutta ajassa marttyyrikuolemalla. Älä pelkää kuolemaa – Jeesus on voittanut kuoleman vallan ja vie omansa ajasta Taivaan iloon ja riemuun. Ole uskossa kestävä.

Jumalan Pyhä Henki puhuttelee minua usein oman elämäni kautta. Näin Herran Henki tänäänkin loi katsauksen lähimenneisyyteeni ja selitti oman elämäni kautta maailman tapahtumien kulkua. Kuten olen todennut aiemmissa viesteissäni on meidän Jumalan Pyhän Hengen tahdosta keskitettävä rukouksemme voima ajassa. Rukouksessa on voimamme. Uskon siis luotan. Herra on kehoittanut meitä rukoilemaan veljeni Petrin puolesta ajassa, jotta hänen harhainen kulkunsa voisi päättyä. Jumalan Pyhä Henki on ilmoittanut Petrin vaelluksen ajassa symboloivan Pietarin seurakunnan eli katolisen kirkon vaellusta nykyhetkellä tiukasti Pedon vallan alla eksytettynä ja harhaanjohdettuna. Herra haluaa pelastaa paljon sieluja katolisen kirkon jäsenien keskuudesta ajassa. Siksi meidän on oltava rukouksessa kestävät niin Petrin kuin katolisen kirkonkin jäsenten puolesta.

Antamalla äkillisesti entisen aviopuolisoni sairastua ja joutua sairaalaan ajassa, Herra halusi osoittaa minun elämäni kautta Pyhän Hengen antaman todistuksen mukaan, että Jumala on sallinut Kristuksen Morsiamen kulkea harhaan Saatanan eksytyksessä. Saadessani ilmoituksen lasteni äidiltä Annika Eveliinalta tapahtuneesta vastasin hänelle tekstiviestillä, että lapset ovat aina tervetulleita isän kotiin. Isä Jumalakin on valmis vastaanottamaan kotiinsa harhaan johdatetut lapsensa. Pyhä Henki viittaa nyt vanhaan todistukseen Eevoista ja Aatameista ja Saatanan kylvämän synnin siemenen kasvattamisesta edelleen sukupolvelta toiselle – lasteni kohdalla Annika Eveliinan kasvatustyöllä ja suostumuksella. Onneksi he ovat nyt tulleet tietämään totuuden – näin uskon ja tiedän olevan. Jätän kaikki lähimmäiseni Jeesuksen Kristuksen veren voiman suojaan ja pyhien enkeleiden varjelukseen ajassa. Aamen. Ex-puolisoni on nyt siis sairaalassa.

Eron jälkeen Herra salli minun vaeltaa hetken maailmassa uutta kumppania tähyillen. Minulla olikin pari suhdetta ennen nykyistä avopuolisoani, joilla oli Pyhän Hengen ilmoituksen mukaan oma symbolinen tehtävänsä ajassa kulkea hetken matkaa rinnallani. Jeesuksen Kristuksen nimessä Pyhä Henki todistaa elämäni tapahtumien kautta seuraavaa. Jumalan seurakunnan langettua eksytyksiin ja harhaan se joutui Pedon haltuun. Annikan joutuminen sairaalaan kuvaa symbolisesti tätä. Elämässäni piipahtaneet naisystävät eivät täyttäneet joidenkin syntiensä tähden puolison mittaa. Pyhän Hengen mukaan ne symbolisesti kuvasivat Kristuksen luo omissa voimissaan ja maailman houkutuksiin ja rikkauksiin ihastuneita kirkkoja, seurakuntia ja uskonyhteisöjä – tyhmät neitsyet Raamatun vertauksessa, jotka eivät kelpaa Kristuksen Morsiameksi.

Sitten elämääni tuli maailmassa menestyvä ja hohdokas Isa, joka sai pääni pyörälle ja vei jalat altani. Koin Herran osoittanen Isan minulle puolisokseni ja sain tuntea aitoa rakkautta välillämme. Pedon vallan minuun Jumalan suuresta armosta Jeesuksen Kristuksen veren voiman suojan vuoksi tehoamattomasta painostuksesta johtuen olemme edelleen avopuolisoina toinen toisillemme. Näin on Herra työttömyyteni, asuntovelkojeni ja elatusvastuideni vuoksi pitänyt meitä erillään ihmisten silmissä ajassa. Sydämessäni olen esitellyt Isan Herralleni sydämen vaimonani heti alunalkaen. Herra on siunannut elämäämme. Herra on luvannut lopulta pelastaa Isankin sielun. Pyhä Henki todistaa hengessäni, että Jumalan seurakunnan eksyttyä maailmassa ja luopumuksen tapahduttua synnin valtaan saamassa maailmassa, itse Saatana pukeutui valon vaatteisiin ja on näihin päiviin asti yrittänyt tekeytyä Kristuksen Morsiameksi Pedon vallan myötäilemänä. Valhevilja ei kelpaa Pyhälle Jumalalle puolisoksi. Siksi Herra on nyt käynnistänyt oman pelastusoperaationsa toisen vaiheen. Pyhä Henki todistaa, että Joonan merkki ajassa on nyt annettu ihmisille tiedoksi Suomen profeetan suulla. Pedon vallan alta pääsee pakenemaan kadotustuomiota Jeesuksen Kristuksen veren voiman nimessä. Hyvä Paimen ottaa takaisin syliinsä jokaisen parannuksen tekevän kadonneen kallisarvoisen lampaansa ajassa. Nyt Totuuden Miekan sivalluksen jälkeen Peto pohtii seuraavaa siirtoaan. Olkaa siunatut te, jotka vaellatte Totuuden tietä. Jumala on aina askeleen edellä.

Herran Henki kuljettaa minua yhä ulkoillessa pitkin oikeaa reunaa ja viittelöin Hänen ohjauksessaan edelleen, kuten ennenkin. Pyhä Henki todistaa minulle tähän liittyen siitä, ettei Totuuden ilmoittaminen lähimmäisille ole vielä saanut aikaan todellisen uskon syntymistä ja Jeesuksen Kristuksen vastaanottamista pelastusevankeliumin kuulleiden valtaosan joukossa. Herran Henki todistaa, että saatan näin esiintyä vastakin, koska en ole missään vaiheessa ollut Pedon vallan alainen, joten minun ei sen vuoksi täydy muuttaa käyttäytymistäni millään tapaa ja kiistää Saatanan herruutta ylitseni. Minun Herrani on aina ollut vain ja yksin Jeesus Kristus. Älkää siis ihmetelkö, jos Pyhä Henki kuljettaa minua edelleen pitkin vanhoja polkuja. Se on Jumalan tahto minun elämässäni ja siihen suostun ja antaudun. Vain Jeesus Kristus yksin pelastaa. Muuta valtaa ajassa pelkäävät joutuvat kadotukseen. Pyhä Jumala on Rakkaus. Saatana on ja pysyy Pyhästä Jumalasta kaukana. Totuudessa ei ole valhetta. Jeesus Kristus on Totuus.

Arvioi kirjoitukseni Jumalan Sanalla ja Pyhässä Hengessä rukoillen. Älä pelkää ihmisiä, maailmaa tai pahuuden henkivaltoja ajassa. Pelkää ennemmin Pyhää Jumalaa. Totuudessa ei ole valhetta. Vapauteen Kristus on meidät kutsunut. Saat luottaa elämässäsi Jumalan turvaan ja varjelukseen ajassa. Ole uskossa rohkea.

Saat jakaa tekstin edelleen sähköpostilla ALUSSA ANNETUIN TARKENNUKSIN. Voit jopa kääntää tekstin toisille kielille ja lähettää sen edelleen ulkomaille, jos koet Pyhän Hengen kehoituksen tähän Jumalan valtakunnan tehtävään hengessäsi. Tiedonsanat on tarkoitettu uudestisyntyneille rohkaisuksi Jeesuksessa Kristuksessa. Toivotan kaikille tekstin lukijoille rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa.

Klaukkalassa 23.9.2013

Jukka Paakkanen

24.09.2013 Tiedonsanat 2

Rakas äiti ja siunattu lukija,

kiitetty olkoon Pyhä Jumalamme ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus, meidän Herramme ja Vapahtajamme – Jumalan Valo, joka loistaa kuin kointähti maailman pimeyteen. Herramme hetki on lähellä. Ylistäkää Herraa kaikesta sielustanne, mielestänne ja sydämestänne. Herra on Suuri ja Voimallinen. Herra on Väkevä ja Armollinen. Herra on Pyhä Jumalamme.

Herra puhutteli minua hengessäni Pyhän Henkensä kautta. Pyhä Henki tahtoi lisätä Jumalan seurakunnan ymmärystä ajasta, jossa me olemme. Pyhä Henki tahtoo edelleen rohkaista ja rakentaa Jumalan pyhien ja valittujen yhteyttä meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, joka oli, on ja on oleva aina ja iankaikkisesti herrain Herra ja kuningasten Kuningas.

Herra Jeesus Kristus todistaa yhdessä Pyhän Hengen kanssa, että olen täyttänyt seurakuntaprofetian edellyttämän tehtävän julistaa julkisesti Jumalan Sanaa ja Pyhän Hengen ilmoitusta ajassa Suomen profeettana internetissä verkkosivuillani http://www.ifitfi.com ja Facebookissa https://www.facebook.com/pages/Ifitfi/235681973210834. Herran tiet ovat salatut ja tuntemattomat, mutta ne vievät aina perille. Vain Jumalan Pyhästä Hengestä täyttyneet Raamatun vertauksessa kuvatut viisaat neitsyet Herrassa voivat käsittää Jumalan ilmoituksen. Jumalan tiet ovat salatut, mutta niissä ei ole lainkaan valhetta. Siinä on ero maailman kulkemaan valtatiehen.

Jumalan Pyhän Hengen kehoituksesta minä en enää julista julkisesti Jumalan Sanaa kansalle. Minä en ole profeetta, joka huutaa kadunkulmassa ohikulkijoille parannuksen tekemistä ja tien valmistamista Herrallemme – se ei ole minun tehtäväni Jumalan valtakunnan työssä. Tuon työn Jumala on antanut toisille pyhilleen ja valituilleen Jeesuksessa Kristuksessa. Sen sijaan Jumalan Pyhä Henki todistaa minulle yhdessä Jumalan Sanan kanssa, että saan jatkaa sen ajan, jonka Herra suo, Hänen Henkensä johdatuksella ja viisaudella seurakunnan palvelemista ja sen vahvistamista tiedonsanoilla erikseen määrittämättömän ajan. Jumala toimii Ylivertaisessa Viisaudessaan näin käyttäen Hänen työssään minua toteuttaakseen ajassa Jumalan Sanan profetian siitä, että se hetki tulee kuin varas ja yhtälailla toisen kohdan Sanassaan, jossa seurakuntaa kehoitetaan valvomaan. Herra on valmistanut meille polun. Jumala on aina askeleen edellä.

Herramme Jeesus Kristus ja Pyhä Henki yhdessä vannottavat teitä, että te ETTE JAA NÄITÄ TIEDONSANOJA Kristuksen seurakunnan ulkopuolelle. Saatte jakaa nämä tiedonsanat edelleen vain niille Jumalan Pyhästä Hengestä uudestisyntyneille Jumalan pyhille ja valituille, jotka Jumalan Pyhä Henki teille hengessä hyväksyy tiedosta osallisiksi. Näin Jumalan seurakunta Jeesuksessa Kristuksessa tulee Jumalan Pyhän Hengen voimasta erotelluksi ajassa.

Jumalan Pyhä Henki velvoittaa postittamaan edelleen nämä tulevat tiedonsanat aina uudella viestillä vain tekstin maalaten, kopioimalla ja liittäen tekstin uudeksi viestiksi tiedonsanojen uusille vastaanottajille siten, että sähköpostin SAAJAT NÄKYVÄT KAIKILLE vastaanottajille. Jumala erottelee jyvät akanoista – se ei ole ihmisen työ! Ole rukouksessa herkin hengen korvin. Tiedon eheys on juuri niin vahva kuin on sen vastaanottajien kyky arvioida saajien luotettavuus – tämä on Jumalan ja vain yksin Jumalan työ! Ole rukouksessa kuuliainen. Herra voi myöhemmin kutsua sydämelläsi olevan lähimmäisesi, jota Pyhä Henki ei sinulle vahvista vastaanottajaksi, jonkun toisen uudestisyntyneen uskovan kautta tiedonsanojen vastaanottajaksi. Vastaanottajien näkyminen on jokaiselle postista osalliseksi tulevalle aina TURVALLISUUTTA tarjoava vakuus. Jumalan Pyhä Henki painottaa, ettei viestejä saa koskaan lähettää välitysperiaatteella tai ketjutettuina. Jokainen numeroitu tiedonsana tulee lähettää erillisenä viestinä, EIKÄ VIESTEJÄ SAA KOSKAAN LÄHETTÄÄ PIILOKOPIONA. Tässä vaaditaan KUULIAISUUTTA Jumalan Pyhän Hengen työlle ajassa. Pyhä Henki haluaa toimittavan näin, koska Jumalan Sana tulee toteutumaan myös siltä osin ajassa, että tulemme näkemään, kuinka kristityt tulevat ilmiantamaan toisiaan tällä hetkellä hämmennyksen vallassa olevalle Pedolle ajassa.

Jumalan Pyhä Henki todistaa, että Pedon seitsemästä päästä yksi on nyt saanut kuolinhaavaan Totuuden Sanasta eli Hengen Miekka on sivaltanut Petoa. Kuten Raamatusta voidaan lukea, tulee haava parantumaan ja Peto palaa uudestaan valtaan alistaen Jumalan luomakunnan sen vallan alle. Peto nousee uudelleen ihmisten muodostamasta merestä ja saa ihmisten kannatuksen ja suosion. Pyhä Jumala varjelee omiaan yliluonnollisesti ajassa. Jotkut Jumalan pyhät ja valitut tulevat todistamaan Jeesuksen Kristuksen Herruutta ajassa marttyyrikuolemalla. Älä pelkää kuolemaa – Jeesus on voittanut kuoleman vallan ja vie omansa ajasta Taivaan iloon ja riemuun. Ole uskossa kestävä.

Rakkaat veljet ja siskot Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Pyhä Henki tahtoo vahvistaa uskoanne meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen tänäänkin todistuksellani, joka on vaellukseni teidän rinnallanne ja keskuudessanne odottaessamme Messiaan paluuta kirkkaudessaan Taivaiden avautuessa ja Pyhän Jumalamme pyhien enkeleiden puhaltaessa fanfaarinsa Herramme Jeesuksen Kristuksen laskeutuessa keskellemme pilven päällä Taivaasta valtaistuimeltaan herrojen Herrana ja kuninkaiden Kuninkaana Isä Jumalan kirkkaudessa. Annamme tänäänkin Jumalallemme täyden kiitoksen ja tunnustuksen Herrassamme, sillä Hän on hyvä! Hän on Korkein ja Hänen kunniansa pysyy iankaikkisesti. Antakaa täydestä sydämestänne kaikki kunnia ja kiitos meidän Herrallemme Jeesukselle Kristukselle! Halleluja! Aamen.

Olen saanut vastaanottaa lapseni luokseni toistaiseksi määrittelemättömäksi ajaksi. Olen saanut osoittaa heille kaiken tukeni ja rakkauteni halauksin ja rohkaisevin sanoin, mitä isänä ikinä saatan – olla olemassa lapsilleni ja heitä varten. Istuimme tänäänkin sohvalla aamupalan jälkeen yhdessä hetken lastenohjelmaa katsellen ennen kuin oli aika lähteä koulumatkalle. Molemmat lapseni, 9-vuotias Anton ja 7-vuotias Alina, istuivat onnesta hykerrellen toinen toisella polvellani ja toinen toisella polvellani minun halatessa ja siunatessa heitä sylissäni isän rakkaudella. Avopuolisoni Isa soitti työmatkalta ja pyysi minua hakemaan lemmikkikaniemme repsottavan portin korjaamiseksi Tarjoustalosta kulmarautoja, joilla portin kulmat saadaan vahvistettua yhden vanhan kulmaraudan mentyä poikki aiemmin. Isa kehotti yhdistämään kauppareissun lasten koulukyydin kanssa samalle reissulle olettaen, että Tarjoustalo olisi avannut ovensa jo kello 08.00. Lupasin käydä ostoksilla.

Vietyäni lapset koulun pihaan ja rohkaistuani heitä opintielle tänäänkin keskittyen olennaiseen koulussa eli oppimiseen, koska koulu on lasten työ ja koulussa ollaan oppimassa uutta. Opettajat ovat koulussa sitä varten, että he kertovat lapsille totuuden maailmasta ja antavat eväät lapsille pärjätä omillaan heidän kasvaessaan kohti aikuisuutta ajassa ja vastuunkantamista omasta elämästään. Ajoin Tarjoustalolle todetakseni, että se avaa ovensa vasta kello 09.00. Kävin myös Lidl-kaupan pihassa varmistamassa sen aukioloajan. Sekin avaisi ovensa vasta 09.00. Meillä oli tarve saada lisää jogurttia, sillä lapset käyttävät sitä paljon aamu-, väli- ja iltapaloilla. Jogurtti on hyvin maistuvaa ja menekki on suurta. Kaupat eivät kuitenkaan olleet vielä avautuneet, joten ajoin kotiin. Herran Pyhä Henki todistaa teille tällä tapahtumalla, että olemme ajassa viimeisellä tunnilla. Herran Henki tahtoo rohkaista teitä uskon sisaret ja veljet Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Herran päivä koittaa pian. Olkaa uskossanne kestävät. Näin Pyhä Henki todistaa hengessäni.

Koska en päässyt asioimaan kauppoihin samantien sain sydämelleni tehdä aamukävelyn – Herran Henki todistaa, että liikun nykyään varsin paljon apostolin kyydillä. Lähtöä tehdessäni sain todeta naapurin Raimon vaihtaneen auton. Hän oli vaihtanut hopean värisen Volvon samanlaiseen siniseen. Pyhän Hengen ilmoituksella muutos oli tapahtunut myös miehen sydämessä hänen puhdistaessa autoaan ja ilolla kertoessaan siitä minulle. Raimosta täytyy todistaa, että hän on hyvin ystävällinen ja puhelias kaveri – varmasti mukava seuramies. Hän ei ollut viimeisen parin vuoden kuluessa keskustellut kanssani kuin sanan pari – hyvän päivän naapurina. Jotakin oli tapahtunut ja aiemmin minullekin puhunut mies oli ottanut minuun etäisyyttä. Saman todistuksen voin antaa hänen mukavasta Ritva vaimostaan. Menneinä vuosina vein heille metsästysantejani – riistamakkaraa, paistia ja jauhelihaa. Vastineeksi sain lukea heidän Helsingin Sanomansa silloin, kun he olivat omilla reissuillaan. Minulla kun ei ollut tuolloin varaa tilata itse lehteä. Näin toimimme naapurustossa toinen toisiamme tukien niillä eväillä, mitä kullakin oli yhteiseen kattaukseen tuoda. Pyhä Henki todistaa, että Hän yksin saa aikaa mielenmuutoksen meissä. Kun olet valmis vastaanottamaan Jeesuksen Kristuksen elämäsi Herraksi uskossa rukoillen ja Hänet Vapahtajanasi kohdaten, kastaa Hän sinut Pyhällä Hengellä ja tulella. Jumala tekee itse työnsä sinussa. Saat syntyä uudelleen Herran Hengen luomukseksi – pyhäksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi ajassa. Pyhä Henki pyhittää vaelluksesi ajassa, kun sallit Hänen riisua pois vanhan minäsi ja synnyttää sinusta uuden Jumalan lapsen ajassa. Pyhä Henki todistaa Raimon auton värin vaihtumisen symboloivan ajassa tätä muutosta. Ulkoisesti emme muutu Herran opetuslapsina siitä, millaisiksi Luoja on meidät luonut. Jumalan Pyhän Hengen tekemä muutos näkyy teoissamme Hänen Henkensä asettuessa asumaan sydämiimme ja puhdistaessaan sen Jumalan voimassa sinne kertyneestä saastasta. Uudestisyntyminen on Jumalan yliluonnollinen työ meissä Jeesuksessa Kristuksessa ajassa. Jumala on antanut ihmiselle valinnan mahdollisuuden ajassa. Ottaako vastaan Jumalan tarjoama armotyö vai ei. Se on jokaisen oma valinta ajassa.

Otin repun selkääni ja kävin matkaan. Herran Henki oli pukenut minut tänään hengessä kehoittaen kirkkaan keltaiseen ulkoilutakkiin. Pyhä Henki todistaa näin kuvainnollisesti siitä, kuinka Jeesuksen Kristuksen opetuslapsista maailmaan loistava Kristuksen Valo näkyy maailman pimeydessä. Tein matkaa hymyssä suin ja nautin raittiista ulkoilusäästä ja korvanapeista kuuluvasta gospel-musiikista. Olen tehnyt puhelimeeni erillisen hengellistä musiikkia sisältävän soittolistan, josta satunnaisasetuksella saatan kuunnella hyvää Suomi-gospelia matkaa taittaessani. Saapuessani risteykseen Pyhä Henki kehoitti hengessäni minua kiittämään Herraa molemmat käteni kohti Taivasta ojentaen. Näin teinkin välittämättä muista kulkijoista taipaleella. Olin kuuliainen vähässä Herran kehoituksesta. Koulun ohi kulkiessani siunasin Herran Hengen kehoituksesta pihamaalla leikkivät lapset kohotetuin käsin. Saavuttuani seuraavaan risteykseen sain taas kehoituksen Jumalan Hengeltä kiittää Herraani käsin kohotetuin. Näin toimin taas kuuliaisesti välittämättä mahdollisista silminnäkijöistä ja ohi ajavista autoista. Olin taas kuuliainen Herralleni vähässä. Pyhä Henki antoi tälle käsin kohotetuin tapahtuneelle rukoukselle selityksen myöhemmin gospel musiikin sanojen kautta. Herran Henki täsmensi, että meidän tulee jatkuvasti rukoilla Pyhän Hengen johdatusta ja viisautta taittaessamme matkaa ajassa saapuessamme erilaisiin risteyksiin taipaleellamme. Olen opettanut aiemmin, että Jumalan Pyhä Henki on kehoittanut meitä rukoilemaan molemmin kohotetuin käsin. Näin siksi, että näkyvästi rukoillen ja kiittäen me todistamme uskostamme lähimmäisille rukoillessamme ja ylistäessämme Isä Jumalaa ja Herraamme Jeesusta Kristusta. Taivasta kohden Jumalan valtaistuinta ojentamamme kädet kuvaavat symbolisesti sekä täydellistä antautumista Jumalan edessä että suurinta läheisyyttä, ylistystä ja kiitosta, jonka saatamme ajassa Herrallemme osoittaa kuroittaessamme maanpäällä kätemme kohti Taivasta.

Taittaessani matkaani eteenpäin ajoi polkupyörällä ohitseni nuori nainen. Herran Henki toi hänestä mieleeni ex-puolisoni kipuilun ajassa. Herran Henki kehoitti minua väkevästi rukoilemaan hänen puolestaan. Näin teinkin siinä matkaa taittaessani. Kiitin ja ylistin väkevästi Jumalaa siitä, että Hän yksin on Kaikkivaltias ja kykenee kantamaan myös sairautemme ajassa ne parantaen todistukseksi meille. Jatkoin matkaa kiitollisin mielin siitä, että Herra on siunaava kulkumme ajassa, kun me kuljemme ajassa Hänen johdatuksessaan. Yllättäen Herra alkoi puhua hengessäni sydämessäni. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Jukka. Sanoo Herra Jeesus Kristus. Sinun Jumalasi. Ehdin jo hengessä sanoa Herralleni, ettei minulla ole mukana muistiinpanovälineitä vastaanottaakseni Herran ilmoitusta. Omaan muistiini en ole vamis luottamaan Herran ilmoituksen sanatarkan kirjaamisen vaatimuksen varmistamiseksi. Herra lohdutti minua hengessäni sanoen, että tuo oli kaikki mitä Hän tahtoi minulle tällä kertaa sanoa. Ilon kyyneleet valuivat silmistäni vastatessani hengessä Herralleni, että kirjoitan tuon lupauksen ylös sydämeeni. Kiittäen ylistin Herraani kulkiessani eteenpäin.

Matkaa taittaessani tulvi korviini puhelimen soittolistalta valikoitunut Exitin kappaleen kertosäkeistön sanat, joissa Pekka Simojoki laulaa Pyhän Hengen hänellä laulettaviksi antamin sanoin: Virta kääntyy Jumalan puoleen. Kiitos Herralle! Halleluja! Näin käy parhaillaan lähimmäisteni parissa. Seuraavaksi Herra puhutteli minua Liekit-musikaalin tunnuskappaleen Liekkilaulun sanoin. Herran liekin anna palaa. Nuo kehoituksen sanat on Herra antanut palvelijalleen Anna-Mari Kaskiselle, joka on sanoittanut Pekka Simojoen säveltämän musikaalin hienoksi pelastustarinaksi ajassa. Herran Henki puhutteli minua hengessäni ja sanoi, että minun tulee kehoittaa Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia ruokkimaan päivittäin runsaasti sieluaan Jumalan Sanalla ja hengellisellä musiikilla, jossa puhutaan suoraan ja kiertelemättä Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan.

Kävelytiellä minua tuli vastaan ihmisiä, jotka saivat todistaa ilon kyynelin vetistynyttä katsettani ja poskipäille valuneita kyyneleitä. Koin Herran Hengen tahtoneen kyynelten kautta todistaa ihmisille Kristuksen meidän puolesta vuodattamista kyyneleistä. Havaitsin matkaa tehdessäni kauempaa mustiin pukeutuneen vanhemman rouvan. Kohdatessamme spontaanisti Pyhä Henki sai minut päästämään suustani sanat. Tervehdys Saimi. Rouva pysähtyi kohtaamisetäisyydelle minua silmiin katsoen. Kysyin häneltä saisinko halata häntä. Tähän rouva vastasi myöntävästi. Sitten halasin vanhusta reilusti ja häntä siunaten. Irrotettuani halausotteen katsoi rouva minua liikuttuneena ja silmät loistaen silmiin kysyen. Mitä tämä tarkoittaa? Kerroin hänelle kokeneeni sydämessäni, että minun tulisi halata häntä. Sitten toivotin hänelle kättäni häntä kohden kohottaen seuraavasti: Jeesus sinua siunatkoon. Johon rouva vastasi: Niin myös sinua. Jäin pohtimaan itsekin vähän häkeltyneenä tilanteesta, että oliko rouvan nimi oikeasti Saimi ja mitä Herra tahtoi tällä opettaa. Jumalan Pyhä Henki puhutteli minua hengessäni ja kehoitti osoittamaan vilpitöntä rakkautta kaikille lähimmäisille. Erityistä huomiota oli osoitettava niille, joilla oli vähiten läheisiä osoittamassa huomiota heille.

Risteysalueella Pyhä Henki kiinnitti huomioni kahteen samanlaisiin punaisiin jääkiekkokypärältä näyttäviin kypäriin sonnistautuneisiin pyöräileviin lapsiin ja puhutteli minua hengessäni. Valitut ovat pukeneet ajassa päällensä pelastuksen kypärät tullessaan Jumalan lapsiksi ajassa. Erityisesti koin hengessäni Pyhän Hengen opetuksen tärkeäksi siitä, että uskovien Jeesuksen Kristuksen opetuslasten tulisi taittaa taivalta kaksin – ikäänkuin muodostaen rukoustaistelupareja ajassa. Lähettihän Jeesuskin opetuslapsensa pareittain matkaan. Pyhä Henki todistaa, että kahden todistus on pätevä. Aikuiset pyöräilijät olivat matkassa yksin ja ajoivat ilman kypärää. Mistä se kertoo meille hengen silmin? Ihmiset etsivät ajassa.

Saavuttuani Lidliin keräsin ostoskoriini kaksi pakettia kahvia, kolme litraa jogurttia ja heräteostoksena kaksi pussia pastaa. Herran Henki opetti minulle tuotteiden kuvaavan symbolisesti seuraavia asioita muistutukseksi uskovan vaelluksesta ajassa. Kahvipaketit muistuttivat rukouksen tärkeydestä ja siitä, kuinka rukouksen tuoksu nousee kahvin tuoksun lailla kohti Jumalan valtaistuinta Taivaassa. Jogurtit muistuttivat siitä, että Herra tarjoaa ensin lapsilleen totuuden opetuksessaan maitoa ja vasta myöhemmin uskossa varttuneemmille vahvaa ruokaa, jota pastat kuvasivat. Kassalla tapasin ohimennen Antonin kaverin Jeren äidin, joka tervehti minua. Tervehdin häntä takaisin hymyillen, mutta vielä vähän kyynelistä vettyneinen silmin. Herra halusi näyttää minut näennäisesti heikkona lähimmäisilleni. Herran Henki todisti minulle, että Hän halusi järjestää kohtaamisemme, jotta voisin osoittaa hänen kauttaan kaikille lähimmäisilleni, että en kanna maailmassa eläneiden lähimmäisten minuun kohdistetusta sosiaalisesta eristämisestä katkeruutta ja kaunaa vaan että minulla on siunaava mieli kaikkia lähimmäisiä kohtaan – minulla on Kristuksen mieli, jonka Herra antaa kaikille opetuslapsillleen ajassa. Pyhä Henki halusi kirkastaa Jeesuksen Kristuksen armollista luonnetta niitä kohtaan, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Häneen.

Lidlistä jatkoin matkaa kävellen Tarjoustaloon ja kävin ostamassa rautaosastolta kaksi valkoiseksi maalattua sarjaa kulmarautoja ruuveineen. Näillä tulen vahvistamaan lemmikkikanien toinen toisistaan yöksi erottavan portin repsottavat kulmat. Pyhä Henki todistaa, että Herra on samalla tavalla korjaava seurakunnassaan repsottavat varustukset ja erottava oman Morsiamensa viljan valheviljasta ajassa. Päästyäni ostosreissulta kotiin istahdin tietokoneen ääreen alkaakseni kirjoittamaan todistustani teille. Hyväksyin ensin LinkedInissä yhden uuden kontaktiesityksen. Olen saanut viime päivinä paljon uusia kontakteja. Herran Henki osoitti minulle kontaktieni kokonaismäärän olevan nyt  777. Tuo häkellyttti, koska olin palvellut aikanani merivoimissa aluksella, jonka kylkinumero oli 777. Palvelin tuolla laivalla kaiken kaikkiaan seitsemän vuotta ja siitä kolme ja puoli vuotta aluksen päälikkönä. Etenkin päällikkövuosinani olin vastuuni kanssa hyvin yksin miehistöni edessä. Samoin olen kokenut nyt, ollessani Jumalan Pyhän Hengen ohjauksessa Jumalan valtakunnan työtä tekemässä.

Sain tähän tunteeseen välittömän vahvistuksen vastaanottaessani lapsuuden ystävältäni Samuelilta tekstiviestin, ettei hän tahdo vastaisuudessa vastaanottaa minulta hengellisiä sähköposteja. Vastasin hänelle vain ok ja kehoitin soittelemaan koska vaan. Ystävyytemme ei salli hengellistä keskustelua. Pyhä Henki puhutteli minua hengessä ja muistutti Jeesuksen kertomasta kylväjä -vertauksesta, jossa kaikki kylvetyt siemenet eivät aina putoa hyvään maahan. Jumalan Sana todistaa, etteivät kaikki usko, vaikka kuollut herätettäisiin henkiin – ja Jeesus elää! Jokaisen ihmisen on itse valittava ajassa, mitä polkuja seuraa ja mitä ei. Jeesus sanoo: Minä olen Tie, Totuus ja Elämä.

Vain hetki saamani tekstiviestin saapumisen jälkeen sain puhelun rakkaalta äidiltäni. Äitini kyseli normaaliin tapaansa kuulumisiani aina vain tarkempia ja yksityiskohtaisempia kysymyksiä voinnistani ja elämästäni nykytilanteessa. Kerroin kaiken olevan hyvin ja koen olevani erittäin hyvissä ruumiin ja sielun voimissa. Äitini tyrkytti ensin minulle hankkimiaan lisävitamiineja, joita hän toivoi minun aloittavan syömään, jotta voisin hänen mukaansa saada stressistä johtuvan elimistön vajaudet hivenaineissa tasapainoon. Todistelin hänelle toistamiseen voivani oikein hyvin luonnonmukaisella ravinnolla, jota olen nauttinut viime vuodet. Olen jättänyt aikanaan kaikki lisäravinteet pois, todeten, että voin hyvin ilman kaupalliseksi turhuudeksi luokittelemiani puristettuja jauhotapletteja. Olen kokenut saavani monipuolisesta ravinnosta kaiken tarvittavan ylläpitääkseni elimistöni hyvinvoinnin ajassa.

Sitten tuli täyslaidallinen päin kasvoja äidin aloittaessa pitkän hyväksyttämispuheensa, jotta menisin hänen kustannuksellaan arvioittamaan yksityisellä lääkärillä vointini. Rukoilin Herralta viisautta kertoa äidille oikein sanoin, etten ole hänen kuvailemastaan stressitilanteesta huolimatta lääkärikäynnin tarpeessa vaan toimin elämässäni kuuliaisesti Pyhän Jumalan edessä – yksin Hänen tahtoaan ajassa tunnustaen. Muistutin äidilleni aiemmasta sähköpostistani, jossa olen kertonut joutuneeni nöyrtymään sekä Jumalan että ihmisten edessä ajassa, jotta Pyhä Henki on saattanut ottaa minut instrumentikseen ajassa. Muistutin äitiäni siitä, että olen aikoja sitten kokenut Herran haluavan käyttää minua työssään. Muistutin äitiäni siitä, että sain rukouksiin työttömyyteni keskellä usein vain lyhyen vastauksen. Odota. Kuuliaisesti olen odottanut ja tehnyt tietämättäni koko ajan sitä työtä, jonka Herra on minulle viisaudessaan valmistanut. Olen tullut itsekin tuntemaan totuuden tehtävistäni Jumalan valtakunnan työssä vasta totuuksien paljastuessa. Todistan teille, että Herra on koetellut uskollisuuttani monin tavoin jo ennen näkyvämpää toimintaa ajassa. Kuuliaisuuttani yksin Herralle Jeesukselle Kristukselle olen joutunut todistelemaan eri tavoin. Esimerkiksi presidentinvaaliehdokas Sari Essayahille olen käynyt vaalitilaisuudessa Klaukkalassa Herran Hengen kehoituksesta ilmoittamassa seuraavan viestin.  Jumala on aina askeleen edellä. Mieti sitä. Olen hyväksynyt sen, että toiset ihmiset saattavat luokitella minut henkisesti sairaaksi. Toiset kristittyinä itseään pitävät ihmiset saattavat luokitella minut farisealaisina harhaoppiseksi ulkoista elämääni tarkastellen. Siitähän Jumalan Sanakin todistaa, että maailmassa elävät ihmiset luokittelevat toisiaan. Jumala tutkii sydämet. Uskon siis luotan. Kannan ristini ajassa.

Muistutin äitiänikin Paavalin puolustuspuheista Festuksen syyttäessä häntä siitä, että kirjaviisaus olisi sekoittanut Paavalin pään. Muistutin äitiäni Jeesuksen opetuksesta ja siitä kuinka Hänen äitinsä ja veljet olivat tulleet häpeissään hakemaan Jeesusta pois kansan opetustehtävistä, koska katsoivat Jeesuksen olevan tasapainottomassa tilassa. Jeesus opetti, että meidän oltava valmiita luopumaan jopa vanhemmistamme ja sisaruksistamme Hänen vuokseen. Jeesus on opettanut, että se joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Pyhä Henki todistaa minulle tämänkin episodin kautta, ettei Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen taival ajassa eroa millään tavalla Mestarimme vaelluksesta ajassa. Ainut ero on siinä, että meillä on Puolustaja – Pyhä Henki. Jeesus Nasaretilainen tuli maailmaan ja täytti kuuliaisesti Isä Jumalan Hänelle antaman tehtävän yksittäisiä tekoja, ihmeitä, puheita ja opetuksia myöten. Jeesuksen opetuslapsina meidän tulee seurata kuuliaisesti yksin Herraa taipumatta edes rakkaiden lähimmäistemme tahtoon ajassa. Herra odottaa meiltä 100% sitoutumista Häneen ja Hänen tahtonsa toteuttamiseen ajassa.

Rukoilen lähimmäisteni puolesta, että he saisivat sydämen rauhan osaltani ajassa. Minä luotan 100% Jeesukseen Kristukseen ajassa Hänen käytössään. Omissa voimissani en tee mitään. Lupasin äidillenikin hakevani apua, sitä tarvittaessa. Minun apuni on Jeesus Kristus ajassa. Maailma ja sen henki yrittää lannistaa Pyhän Hengen työn ajassa jopa käyttäen läheisimpiä lähimmäisiämme tässä työssä. Jeesus torui jopa Pietaria kovin sanoin hänen vastustaessaan Jeesusta. Ole uskollinen yksin Herralle ajassa. Ole kestävä kilvoittelussa voittoseppeleestä. Anna kaikki kunnia ja kiitos vaelluksestasi ja kärsimästäsi pilkasta Jeesuksen nimen tähden Pyhälle Jumalallemme. Siunaa lähimmäisiäsi, jotka sinua pilkkaavat. Näin keräät tulisia hiiliä heidän päälleen ajassa. Jeesuksen Kristuksen opetuslapsilla ei ole ajassa parempaa osaa kuin oli Herrallamme maanpäällä. Herra sinua siunatkoon omassa vaelluksessasi Jeesuksen jalanjäljissä ajassa. Ole päättäväinen uskossa. Vainojen ja pilkan keskellä luo katseesi uskosi antajaan ja sen täyttäjään Jeesukseen Kristukseen meidä Herraamme. Anna anteeksi kokemasi vääryydet lähimmäisillesi ajassa. Aamen.

Arvioi kirjoitukseni Jumalan Sanalla ja Pyhässä Hengessä rukoillen. Älä pelkää ihmisiä, maailmaa tai pahuuden henkivaltoja ajassa. Pelkää ennemmin Pyhää Jumalaa. Totuudessa ei ole valhetta. Vapauteen Kristus on meidät kutsunut. Saat luottaa elämässäsi Jumalan turvaan ja varjelukseen ajassa. Ole uskossa rohkea.

Saat jakaa tekstin edelleen sähköpostilla ALUSSA ANNETUIN TARKENNUKSIN. Voit jopa kääntää tekstin toisille kielille ja lähettää sen edelleen ulkomaille, jos koet Pyhän Hengen kehoituksen tähän Jumalan valtakunnan tehtävään hengessäsi. Tiedonsanat on tarkoitettu uudestisyntyneille rohkaisuksi Jeesuksessa Kristuksessa. Toivotan kaikille tekstin lukijoille rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa.

Klaukkalassa 24.9.2013

Jukka Paakkanen

26.09.2013 Tiedonsanat 3

Rakas äiti ja siunattu lukija,

kiitetty olkoon Pyhä Jumalamme ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus, meidän Herramme ja Vapahtajamme – Jumalan Valo, joka loistaa kuin kointähti maailman pimeyteen. Herramme hetki on lähellä. Ylistäkää Herraa kaikesta sielustanne, mielestänne ja sydämestänne. Herra on Suuri ja Voimallinen. Herra on Väkevä ja Armollinen. Herra on Pyhä Jumalamme.

Herra puhutteli minua hengessäni Pyhän Henkensä kautta. Pyhä Henki tahtoi lisätä Jumalan seurakunnan ymmärystä ajasta, jossa me olemme. Pyhä Henki tahtoo edelleen rohkaista ja rakentaa Jumalan pyhien ja valittujen yhteyttä meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, joka oli, on ja on oleva aina ja iankaikkisesti herrain Herra ja kuningasten Kuningas.

Herra Jeesus Kristus todistaa yhdessä Pyhän Hengen kanssa, että olen täyttänyt seurakuntaprofetian edellyttämän tehtävän julistaa julkisesti Jumalan Sanaa ja Pyhän Hengen ilmoitusta ajassa Suomen profeettana internetissä verkkosivuillani http://www.ifitfi.com ja Facebookissa https://www.facebook.com/pages/Ifitfi/235681973210834. Herran tiet ovat salatut ja tuntemattomat, mutta ne vievät aina perille. Vain Jumalan Pyhästä Hengestä täyttyneet Raamatun vertauksessa kuvatut viisaat neitsyet Herrassa voivat käsittää Jumalan ilmoituksen. Jumalan tiet ovat salatut, mutta niissä ei ole lainkaan valhetta. Siinä on ero maailman kulkemaan valtatiehen.

Jumalan Pyhän Hengen kehoituksesta minä en enää julista julkisesti Jumalan Sanaa kansalle. Minä en ole profeetta, joka huutaa kadunkulmassa ohikulkijoille parannuksen tekemistä ja tien valmistamista Herrallemme – se ei ole minun tehtäväni Jumalan valtakunnan työssä. Tuon työn Jumala on antanut toisille pyhilleen ja valituilleen Jeesuksessa Kristuksessa. Sen sijaan Jumalan Pyhä Henki todistaa minulle yhdessä Jumalan Sanan kanssa, että saan jatkaa sen ajan, jonka Herra suo, Hänen Henkensä johdatuksella ja viisaudella seurakunnan palvelemista ja sen vahvistamista tiedonsanoilla erikseen määrittämättömän ajan. Jumala toimii Ylivertaisessa Viisaudessaan näin käyttäen Hänen työssään minua toteuttaakseen ajassa Jumalan Sanan profetian siitä, että se hetki tulee kuin varas ja yhtälailla toisen kohdan Sanassaan, jossa seurakuntaa kehoitetaan valvomaan. Herra on valmistanut meille polun. Jumala on aina askeleen edellä.

Herramme Jeesus Kristus ja Pyhä Henki yhdessä vannottavat teitä, että te ETTE JAA NÄITÄ TIEDONSANOJA Kristuksen seurakunnan ulkopuolelle. Saatte jakaa nämä tiedonsanat edelleen vain niille Jumalan Pyhästä Hengestä uudestisyntyneille Jumalan pyhille ja valituille, jotka Jumalan Pyhä Henki teille hengessä hyväksyy tiedosta osallisiksi. Näin Jumalan seurakunta Jeesuksessa Kristuksessa tulee Jumalan Pyhän Hengen voimasta erotelluksi ajassa.

Jumalan Pyhä Henki velvoittaa postittamaan edelleen nämä tulevat tiedonsanat aina uudella viestillä vain tekstin maalaten, kopioimalla ja liittäen tekstin uudeksi viestiksi tiedonsanojen uusille vastaanottajille siten, että sähköpostin SAAJAT NÄKYVÄT KAIKILLE vastaanottajille. Jumala erottelee jyvät akanoista – se ei ole ihmisen työ! Ole rukouksessa herkin hengen korvin. Tiedon eheys on juuri niin vahva kuin on sen vastaanottajien kyky arvioida saajien luotettavuus – tämä on Jumalan ja vain yksin Jumalan työ! Ole rukouksessa kuuliainen. Herra voi myöhemmin kutsua sydämelläsi olevan lähimmäisesi, jota Pyhä Henki ei sinulle vahvista vastaanottajaksi, jonkun toisen uudestisyntyneen uskovan kautta tiedonsanojen vastaanottajaksi. Vastaanottajien näkyminen on jokaiselle postista osalliseksi tulevalle aina TURVALLISUUTTA tarjoava vakuus. Jumalan Pyhä Henki painottaa, ettei viestejä saa koskaan lähettää välitysperiaatteella tai ketjutettuina. Jokainen numeroitu tiedonsana tulee lähettää erillisenä viestinä, EIKÄ VIESTEJÄ SAA KOSKAAN LÄHETTÄÄ PIILOKOPIONA. Tässä vaaditaan KUULIAISUUTTA Jumalan Pyhän Hengen työlle ajassa. Pyhä Henki haluaa toimittavan näin, koska Jumalan Sana tulee toteutumaan myös siltä osin ajassa, että tulemme näkemään, kuinka kristityt tulevat ilmiantamaan toisiaan tällä hetkellä hämmennyksen vallassa olevalle Pedolle ajassa.

Jumalan Pyhä Henki todistaa, että Pedon seitsemästä päästä yksi on nyt saanut kuolinhaavaan Totuuden Sanasta eli Hengen Miekka on sivaltanut Petoa. Kuten Raamatusta voidaan lukea, tulee haava parantumaan ja Peto palaa uudestaan valtaan alistaen Jumalan luomakunnan sen vallan alle. Peto nousee uudelleen ihmisten muodostamasta merestä ja saa ihmisten kannatuksen ja suosion. Pyhä Jumala varjelee omiaan yliluonnollisesti ajassa. Jotkut Jumalan pyhät ja valitut tulevat todistamaan Jeesuksen Kristuksen Herruutta ajassa marttyyrikuolemalla. Älä pelkää kuolemaa – Jeesus on voittanut kuoleman vallan ja vie omansa ajasta Taivaan iloon ja riemuun. Ole uskossa kestävä.

Rakkaat veljet ja siskot Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Pyhä Henki tahtoo vahvistaa uskoanne meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen tänäänkin todistuksellani, joka on vaellukseni teidän rinnallanne ja keskuudessanne odottaessamme Messiaan paluuta kirkkaudessaan Taivaiden avautuessa ja Pyhän Jumalamme pyhien enkeleiden puhaltaessa fanfaarinsa Herramme Jeesuksen Kristuksen laskeutuessa keskellemme pilven päällä Taivaasta valtaistuimeltaan herrojen Herrana ja kuninkaiden Kuninkaana Isä Jumalan kirkkaudessa. Annamme tänäänkin Jumalallemme täyden kiitoksen ja tunnustuksen Herrassamme, sillä Hän on hyvä! Hän on Korkein ja Hänen kunniansa pysyy iankaikkisesti. Antakaa täydestä sydämestänne kaikki kunnia ja kiitos meidän Herrallemme Jeesukselle Kristukselle! Halleluja! Aamen.

Totuus tekee meidät vapaiksi. Totuus on Jeesus Kristus. Vapautemme on yksin Jumalan teko! Todistan teille elämälläni Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena Jumalan suunnattomasta armosta, rakkaudesta ja siunauksista. Seurustellessani kolme päivää takaperin rukouksessa Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa esitin Hänelle pyynnön. Kysyin kainosti Herraltani, josko saisin kohdata Hänet näyssä ajassa. Sain lähes pelottavalla ja jäätävällä Herran Hengen äänensävyllä hengessäni vastauksen, joka kuului. Jukka, sinä et tiedä mitä pyydät. Pyysin heti anteeksi pyyntöäni katuen ja totesin olevani onnellinen näinkin Hänen johdatuksessaan kulkiessani. Herra on antanut minulle lahjan hengellisin silmin havaita Pyhän Hengen näkymätön läsnäolo ajassa ilmassa väreilevänä voimakenttänä. Näin siksi, että minulla olisi rohkeus julistaa Pyhän Hengen ilmoitusta tiedoksi lähimmäisilleni ajassa. Herralla on monet keinot vahvistaa omiaan Jumalan valtakunnan työssä.

Elän monien tapauskovien silmissä huonoa elämää jakaessani elämäni nykytilanteessa avosuhteessa puolisoni Isan kanssa. Tämä on kuitenkin se tie, jonka Herrani Jeesus Kristus on minulle ajassa edeltä käsin valmistanut. Herra on kannatellut minua läpi elämän ja varjellut minua, jotta saattaisin täyttää Hänen aikatauluissaan minulle varatun tehtävän. Herra on sallinut minun langeta maailmassa syntiin ja osoittanut armonsa minulle kutsuen minut valmistamaan tietä Messiaalle yhdessä toisten Jumalan pyhien ja valittujen kanssa. Herra ei katso ihmisten ulkoista vaellusta ajassa eli sitä, miltä se näyttää tekohurskaiden ihmisten silmin, vaan suoraan sydämen uskoa Elävään Jumalaamme Jeesukseen Kristukseen ajassa. Jumala vaikuttaa itse uskovan ihmisen elämässä tapahtuvan lähimmäisten silmin havaittavan ulkoisen muutoksen uudestisyntymisprosessin edetessä ja Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen eläessä Jumalan kutsumaa pyhää elämää ajassa. Olemme koko matkan ajassa raakileita ja vasta iankaikkisuudessa saavutamme Jumalan Pyhyyden edellyttämän pyhyyden olotilan. Pyhityksemme on yksin Herran armoteko osaksemme. Omilla toimilla ja omissa voimissa me emme voi pyhittyä Isä Jumalan edessä. Ainoa asia ajassa, joka johtaa aina pyhitykseen on ottaa uskossa vastaan meidän Herramme Jeesus Kristus elämämme Herraksi. Kun otamme vastaan Herran ja seuraamme Häntä ajassa, Hän johdattaa meidät Isän kotiin ajassa ja iankaikkisuudessa. Olen ollut elämässäni monella tavalla siunattu. Herra on antanut paljon ja ottanut paljon. Koko elämäni on Jumalan kämmenellä. Olen vaeltanut Hänelle kuuliaisesti lähes koko elämäni ajan vain välillä Jumalan sallimuksesta hetkellisesti sokaistuen maailman menosta ja sykkeestä löytääkseni uudelleen takaisin Isän kotiin. Jumala on ennalta valmistanut taipaleeni elämän polulla, kuten sinunkin elämäsi ajassa. Jumala vaikuttaa kaiken kaikessa.

Pyhä Henki haluaa tänään opettaa teitä terveestä suhtautumisesta ihmisen seksuaalisuuteen ja seksielämään. En ylpeillen vaan kiitollisin ja nöyrin mielin todistan tästäkin asiasta oman elämäni kautta. Herran Henki tahtoo, että ihmiset kunnioittavat toinen toisiaan. Tällä on ymmärrettävä se, että seksuaalisuus liitetään osaksi vakituista parisuhdetta. Aktiivinen seksielämä on annettu ihmisille lahjaksi sekä ihmiskunnan lisääntymistä että parisuhteiden onnellisuutta ja pysyvyyttä ylläpitäväksi tekijäksi miehen ja naisen välisessä suhteessa. Todellakin ihmisen seksuaalisuus on Jumalan ihmisille elämän iloa rikastuttamaan antama lahja. Seksuaalisuus on luonnollinen osa ihmiselämää. Yksilön seksuaaliset tarpeet on rinnastettavissa tavanomaisiin ihmisen perustarpeisiin, joita katsotaan olevan muun muassa riittävän ravinnon ja levon tarpeet ajassa. Jumala on luonut ihmisen ja antanut ihmisille tehtävän viljellä ja varjella luomakuntaa sekä tayttää maa jälkeläisillä. Tähän tehtävään Jumala on antanut ihmisille perusvietit selviytymistä varten. Jumala on säätänyt ihmisille viikkorytmin luomiskertomuksen mukaisesti osoittaen ihmisille sekä työn teon että levon vuorottelun tärkeyden. Jumala on säätänyt ihmisille ajan viljellä ja varjella maata sekä lisääntyä ja täyttää Jumalan luomakunta jälkeläisillä. Pyhä Henki todistaa, että nykymaailmassa ihmisen seksuaalisuus on nostettu ylikorostettuun asemaan maailmassa. Seksuaalisuuteen maailmasta tarttunut synnin hedelmän maku ja tunto on tänä päivänä vääristänyt ihmisten suhtautumisen Jumalan lahjaksi ja ihmisten hyvinvointia sekä onnellisuutta elämässä lisäävään luonnolliseen osaan ihmiselämää.

Pyhä Henki todistaa, että etenkin uskovien keskuudessa parisuhteeseen luonnollisesti kuuluvasta seksielämästä on tehty mielellään vältettävä ja katkeran makuinen – paheksuttava inhimillisen heikkouden tila. Uskovien keskuudessa helposti asetetaan ihmisen luonnollinen perustarve pannaan vedoten seksuaalisuuden haureellisuuteen ajassa helposti johtavaan syntiin. On totta, ettei Jumala ole tarkoittanut ihmistä rypemään haureellisuudessa, mutta ei myöskään elämään selibaatissa. Jumala on antanut ihmisille lahjaksi seksuaalisuuden tarpeet lisäämään ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta ajassa. Hyvä seksielämä vakiintuneessa parisuhteessa on siunaus, jonka hedelmiä ovat jälkeläiset ja toimiva parisuhde. Jos ihmiset kieltävät Jumalan viisaudessaan seksuaalisuudelle ihmisen elämässä antaman merkittävyyden hyvinvoinnin ylläpitäjänä, astuvat ihmiset harhaan terveen Jumalan tahdon toteuttamisesta ajassa ja sen syystä syyllistyen ylilyönteihin. Kieltäytyminen seksistä parisuhteessa ja toisen seksuaalisten tarpeiden vähättely johtavat useinmiten syntiin. Ihmisten keskinäiset suhteet syntyvät vahvasta seksuaalisesta vietistä ja ne myös näivettyvät sen puutteesta, jos keskinäinen kunnioitus ja kumppanin perustarpeesta huolehtiminen laiminlyödään ajassa. Pyhä Henki muistuttaa, että Jumala on antanut ihmisille jopa rohkaisun sanoja Raamatun Laulujen laulun Sanoilla. Hyvä seksielämä ajassa ei ole synti vaan siunaus vakiintuneessa parisuhteessa eläville Jumalan rakastamille ihmisille. Pyhä Henki kehoittaa minuakin todistamaan teille, että Herra on antanut minulle hyvin paljon siunausta omassa rikkaassa seksielämässäni yhdessä nykyisen puolisoni kanssa. Meitä on siunattu erittäin vahvalla keskinäisellä vetovoimalla toinen toisiamme kohtaan, joka on tarjonnut meille hyvin aktiivisen ja siunatun seksielämän parisuhteessa.

Pyhä Henki opettaa, että epäterve suhtautuminen ihmisten seksuaalisuuteen johtaa syntiin. Epätervettä suhtautumista terveellä pohjalla olevaan seksielämään parisuhteessa perustellaan usein apostoli Paavalin opetuksella. Pyhä Henki todistaa, että on totta, että ihmiset ovat erilaisia ja että kullekin normaali seksuaalisuuden aktiviteetti on yksilöllinen. Siksi Pyhä Henki kehoittaa pidättyväisyyteen, jotta Herra voisi osoittaa kullekin oman kumppaninsa ajassa. Kun uskovat ihmiset luottavat Jumalan johdatukseen elämässään, tarjoaa Herra omilleen hyviä asioita kaikilla elämän eri osa-alueilla – myös seksielämässä. Pyhä Henki kehoittaa kulkemaan aina rukoillen ja Jumalan tahtoa elämässä kysellen. Jumala siunaa runsaalla kädellä niitä, jotka vaeltavat Hänen tahtonsa mukaan ajassa. Kaikkien osana ei ole vaeltaa apostoli Paavalin tavoin ajassa. Enin osa ihmisistä elää normaalia seksielämää parisuhteessa oman seksuaalisuutensa hyväksyen. Näin se on meille annettu Jumalan lahjana mahdollistamaan ihmiskunnan lisääntyminen ja ylläpitämään yhteiskunnan hyvinvointia parisuhteiden onnellisuutta tukevana tekijänä. Pyhä Henki todistaa, että joskus on hyväksi pidättäytyä erikseen puolisoiden yhteisellä sopimuksella seksielämästä, jotta molemmat puolisot voisivat paremmin keskittyä henkilökohtaiseen rukouselämäänsä yksin ja yhdessä Pyhän Jumalan edessä. Todistan Pyhän Hengen kehoituksesta pidättäytyneeni Hänen kehoituksestaan myös yksipuolisesti lyhyeksi ajaksi seksistä kumppanini kanssa, jotta voisin keskittyä paremmin paastoon ja rukoukseen.

Toivotettuani toissa iltana puolisolleni kauniita unia siirryin rukoilemaan ja ylistämään Herraa toiseen huoneeseen. Vuorokauden jo vaihduttua eilisen puolelle havahduin yllättäen toisen lemmikkikaniineistamme antamaan varoitusmerkkiin. Kanit tamppaavat takajaloillaan kokiessaan jonkin tilanteen tai asian vaaralliseksi. Näin on käynyt ennenkin. Olen joskus pohtinut, että kanit saattavat havaita jotakin sellaista, mitä ihmissilmin ei saata nähdä. Kanien ryhmittyessä edessä olevalla matolla valppaustilaan ja toisen jatkaessa jatkuvasti tamppaamista valpastuin minäkin ympärilleni katsoen. Koin hengessäni pientä pelkoa ja säpsähdin yllättävästä tamppauksesta. Olin juuri lukemassa sähköpostia, jonka eräs uskova ystäväni oli minulle edelleen välittänyt. Sähköpostissa Sirkku kertoi Israelin rukousmatkastaan, jonka rahoittamiseen olin itsekin osallistunut Pyhän Hengen kehoituksesta pienellä summalla rahaa. Tekstissä selitettiin juutalaisten vedenammennus seremonian profetian täyttymystä Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Ilmoituksen ydinlause kuului: Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Jeesus on tuo pelastuksen lähde. Aamen. Aamen. Aamen. Jeesus Kristus on täyttänyt Tooran profetian ajassa. Lehtimajanjuhlilla Jeesus Nasaretilainen antoi sokealle miehelle näön  ajassa ja kehoitti menemään peseytymään Siiloan lähteelle. Saatuaan fyysisen näkönsä avautui myös parantuneen miehen hengellinen näkö ja hän uskoi Jeesuksen olevan kauan odotettu Messias.

Lukiessani tuota tekstiä säpsähdin uudelleen kanin tampatessa. Harvoin pelkään mitään luottaessani 100% Jeesuksen Kristuksen veren voiman varjelukseen ajassa. Nyt tunsin kuitenkin pientä pelkoa hengessäni. Ryhdyin välittömästi rukoustaisteluun käteni kohoittaen ja Jeesuksen Kristuksen veren voimaa yli kaikkien valtojen ylistäen. Mietin olisiko vauhkoontuneet kanit havainneet omilla aisteillaan pahuuden henkivaltoja ympärillämme. Kanit asettuivat edessäni alistuneisuuden merkiksi matolle maatanuolevaan asentoon hyvin lähetysten kylkikyljen vierekkäin toisistaan turvaa selvästi hakien korvat valppaina ja katsellaan valppaasti minun suuntaani seuraten. Katsoin vaistomaisesti yläpuolelleni ja ympärilleni kuitenkaan mitään havaitsematta. Sitten koin Herran Hengen sanovan hengessäni. Älä pelkää. Käy peseytymässä, sillä Minä Olen Pyhä. Menin alakertaan suihkuun ja pesydyin keskellä yötä kuuliaisesti välittämättä siitä, mitä naapurini pohtisivat öisestä suihkuttelustani. Olin ollut Herran edessä epäpuhtaassa tilassa rakasteltuamme illalla ennen puolisoni nukkumaan menoa. Sen vuoksi koin hengessä olevani epäpuhdas. Pyhä Henki antoi hengessäni ymmärtää, etten saisi koskea pesun jälkeen päälläni aiemmin illalla olleeseen saastuneeseen aamutakkiin vaan minun tuli pukea ylleni uudet vaatteet. Jalkateräni osuessa lattialla olleeseen aamutakkiin pesun jälkeen Pyhä Henki kehoitti minua pesemään hengellisesti saastuneen jalkateräni uudelleen. Kuuliaisesti näin teinkin ja pukiessani ylleni puhtaita vaatteita varoin uudelleen osumasta lattialla olleeseen aamutakkiin. Puettuani puhtaat vaatteet ylleni siirryin takaisin yläkertaan. Pyhä Henki opetti minulle hengessä, että Jumalan eteen saattaa tulla vain täysin Jeesuksen Kristuksen veren voimasta puhdistuneena. Edes jalkaterä ei saa olla saastunut synnistä. Symbolinen puhdistautumiseni ja suihkussa käyntini symboloi peseytymistä elävien vesien virroissa. Sain täyttyä Pyhästä Hengestä. Kanit makasivat paikallaan kuin pelosta jähmettyneinä ylistäessäni ja kiittäessäni Pyhää Jumalaa ajassa. Ylistettyäni tovin menin maate kiittäen Pyhää Jumalaa Hänen armostaan, joka on tullut Jeesuksessa Kristuksessa osaksemme ajassa. Hän on valmistanut meille sovituksen synneistämme ja me kelpaamme Pyhälle Jumalalle iankaikkisuudessa. Aamen. Halleluja.

Eilen aamulla sovimme lasteni kanssa, että noudamme koulun jälkeen lisää lämpimiä vaatteita äidin kodista. Sain lasten äidiltä aamupäivällä viestin, jossa hän pyysi meitä hakemaan lisävaatetusta lapsille. Koin hengessäni Pyhän Hengen muistuttavan, että Hän on aina askeleen edellä ohjatessaan kulkuani ajassa. Olin iloinen tekstiviestistä, sillä koin huojennusta lasteni puolesta siitä, että heidän äitinsä kantaa lasten hyvinvoinnista huolta vallitsevassa tilanteessa. Olen rukoillut paljon Annikan puolesta ja toivon sydämestäni, että Herra parantaa hänen osakseen tulleet vaivat mahdollisimman pian ajassa. Vein lapset kouluun ja suuntasin Vuosaareen tapaamaan Petri-veljeäni. Olimme toissapäivänä sopineet tapaamisen yhteisen ulkoilun merkeissä Petrin kotikulmilla. Liikennevaloissa autollani pysähdyksissä seistessäni Itäkeskuksen tasalla Pyhä Henki kehoitti minua tervehtimään ja siunaamaan rukouksin suojatietä kulkevaa parinkymmenen hengen maahanmuuttajavaltaista koululaisjoukkoa. Pyhä Henki puhutteli minua, että kaikki ihmiset ovat Jumalalle yhtä rakkaita. Meidän tulee siunata toinen toisiamme ja osoittaa kaikille lähimmäisillemme Hänen rakkauttaan omilla toimillamme ajassa. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

Lähdimme veljeni kanssa kävellen suunnaten kohti merenrantaa ja Aurinkorannan rantabulevardia. Päivä oli mitä kaunein auringon paisteessa. Pyhä Henki kehoitti minua siunaamaan kättä kohottaen kaikkia lapsia ja vaunuissa työnnettäviä vauvoja. Näin teinkin matkaa taittaessamme. Tervehdin tuntemattomia vastaantulijoita ystävällisesti hymyillen ja toivottelin tuntemattomille hyvää päivän jatkoa. Petri oli valitsemassa paikallistuntemuksellaan aikaisemmalla kerralla kulkemamme reitin, mutta pyysin Petriä kulkemaan kanssani toista reittiä, koska koin hengessäni, että Pyhä Henki halusi johdattaa meitä muuta reittiä kuin sitä, jota olimme aiemmin kulkeneet. Herra johdatti meidät asutuksen keskellä olevalle pelikentälle, josta veljeni ei ollut aiemmin ollut tietoinen. Saattaisimme mennä sinne joskus pelaamaan yhdessä jalkapalloa ja koripalloa lasten kanssa. Petri on Antonin kummisetä.

Päästyämme rantaan asti istahdimme rantapenkereelle rakennetulla tasanteella penkille nauttimaan upeista merimaisemista ja auringon paisteesta. Oli kuin olisimme saapuneet Pyhän Hengen johdatuksella turvasatamaan. Meri oli lähes tyyni. Pyhä Henki puhutteli minua katseeni tavoittaessa meren ulapalla tyynessä kelissä purjein luovivan purjelaivan, joka oli tulossa satamaan. Ilman, että annamme Jumalan Pyhän Hengen kuljettaa meitä ajassa, emme pääse perille turvasatamaan. Pyhä Henki on se Jumalan meitä eteenpäin kuljettava voima, joka tuulen lailla tuo purren mereltä turvasatamaan. Sitten Herran Henki kiinnitti katseeni rantakivikossa käyskentelevään kolmeen sorsaan. Hetken epäjärjestyksessä rantavedessä uiskenneltuaan ne ryhmittyivät jonoon ja uivat jonomuodostelmassa yli auringonsillan ohitsemme. Herran Henki puhutteli minua ja muistutti vaelluksestamme ajassa Jeesuksen Kristuksen jalanjäljissä. Hän kulkee edessä ja opetuslapset kulkevat Hänen perässään ajassa kohti määränpäätä.

Jatkoimme veljeni kanssa matkaa. Pyhän Hengen kehoituksesta olin tuntemattomille ihmisille huomaavainen ja hymysuin toivottelin vastaantuleville ihmisille Jumalan siunausta. Siunasin pyörätuolilla ja rollaattorilla vastaan tulleita lähimmäisiä rukouksin. Matkamme jatkui kohti Uutelan venesatamaa, jossa minulla oli 16-vuotiaana ensimmäinen venepaikkani moottoriveneelleni, jonka isäni oli minulle ostanut oltuani rakentamassa perheemme kesämökkiä ahkerasti kesän ajan. Olin silloin hyvin onnellinen käytetystä Finmar 490 veneestä, joka oli varustettu Johnsonin 50 hv perämoottorilla. Sillä veneellä tuli tehdyksi ensimmäiset merelliset seikkailut lähisaaristossa telttaillen ja kalastusreissut Helsingin edustalla. Mieleeni muistuivat myös venesatamassa vietetyt yövartiot tarkastuskierroksineen. Päästyämme Uutelan ulkoilualueen tuntumaan ehdotin veljelleni, että kävisimme kahvilla rantakahvilassa. Koin hengessäni, että minun tuli tarjota pullakahvit veljelleni. Maksoin pullat ja kahvin sekä teen ja istuiduimme ulkoterassin nurkkapöytään. Petri-veljeni esitti, että saisi maksaa itse edes pullasta. Totesin hänelle, että kaikki on jo kerran maksettu. Pyhä Henki otti tästä sanasta kiinni. Todellakin. Jeesus Kristus on kuollut puolestamme ja sovittanut syntimme Golgatan ristillä henkensä antaen meidän puolestamme täydestä hinnasta. Kaikki on jo kerran maksettu! Kenenkään ei tarvitse enää maksaa itse mitään omilla teoillaan ajassa. Koska Pyhä Henki on antanut minulle ymmärryksen siitä, että veljeni Petrin vaellus ajassa symboloi katolisen kirkon vaellusta harhautuneena, sopi Petrin esittämä maksun suorittaminen kerran maksetusta laskusta kuin nenä päähän vahvistamaan Pyhän Hengen todistuksen. Kenenkään ei tarvitse enää maksaa mitään ajassa pelastuakseen – riittää, että ottaa uskossa vastaan Jeesuksen Kristuksen Vapahtajanaan ja seuraa Häntä. Uskominen Jeesukseen ja Hänen seuraamisensa riittää – se on kulkemista Jumalan Pyhän Hengen johdatuksessa rukoillen ja valvoen.

Herran Henki kiinnitti huomioni Uutelan venesatamassa laiturissa kiinni oleviin veneisiin opettaen, että ne olivat kuin ihmiset. Kaikki veneet olivat erinäköisiä ja varustettu erilailla. Kuitenkin kaikki veneet täyttivät erilaisuudestaan huolimatta niille asetetun tehtävän elämän ulapalla. Jokaisella veneellä oli oma tehtävänsä sen mukaan, miten ja millaisiin tehtäviin sitä käytettiin. Sitten Pyhä Henki salli katseeni terästäytyä ja osoitti laitureilla siellä täällä istuvat kalastajat pyyntivälineineen. Totesin veljelleni Petrille, että katso tuolla on paljon ihmisten kalastajia veneiden seassa pitkin laitureita. Pyhä Henki todisti, että Herra on lähettänyt maailmalle paljon lähetystyöntekijöitä, jotta mahdollisimman moni sielu jäisi kiinni pyydykseen ja tulisi Jumalan armosta pelastetuksi ajassa Jeesuksessa Kristuksessa, joka pitää ajassa huolen omistaan. Kuin vahvistaakseen antamansa todistuksen Herra lennätti paikalle seitsemän varpusta, joille mursin kullekin pullastani pienen palasen. Petrikin karisteli muruset lautaseltaan varpusille. Linnut nokkivat innolla saamansa makupalat. Toimin näin spontaanisti varpusten ilmaantuessa jalkoihimme, vaikka tiedostin, ettei se välttämättä  ollut kahvilanpitäjän puolesta suotavaa. Eihän maailmakaan tahtoisi sallia Jeesuksen Kristuksen opetuslasten tulemista kylläisiksi ajassa ja silti Herra ravitsee aina omansa. Näin Herran Henki todisti hengessäni.

Kahvin jälkeen matkasimme takaisin päin katuja pitkin halki osin vielä rakenteilla olevan modernin Aurinkorannan asuinalueen. Kuuntelin musiikkia puhelimestani korvanappikuulokkeilla. Herra ajoittaa kaiken. Pro Fiden kappale kertoi tikkaista taivaaseen ja siitä ettei kenelläkään ole esitellä puhtaita kammioita sydämessään Herralle. Yllättäen kulman takaa juuri samalla hetkellä paljastui näköpiiriin korkeilla tikkailla asennustyötä talon seinustalla tekevä työmies. Pyhä Henki todisti, että monet yrittävät kivuta Jumalan luokse omissa voimissaan, mutta kukaan ei pääse Taivaaseen saakka. Vain Jeesusta Kristusta seuraten pääsee perille. Jeesus Kristus on Tie, Totuus ja Elämä. Nyt ja aina. Ainoa tie pelastukseen ajassa. Usko Elävään Jumalaan.

Petri halusi poiketa kotimatkalla kaupassa. Matkalla vastaamme käveli entinen seurakaveri nuoruusvuosien koripalloharrastuksen parista. En heti huomannut Mikkoa, mutta käännyin ympäri aurinkolasit päästä ottaen ja häneltä tiedustellen, oliko kyseessä nuoruuden tuttavuus ja olihan se. Koin Herran Hengen kehoitusta ja annoin Mikolle käyntikorttini. Jos Mikko tutustuu yritysideaani, tulee hän lukemaan myös todistukseni Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme. Uskonsiemeniä ei voi koskaan kylvää liikaa. Herra antaa valitsemilleen siemenille kasvun eväät ajassa. Menimme kauppaan, josta Petri osti kaksi pulloa kolajuomaa, punaposkisia omenoita ja tv-lehden. Päästyämme Petrin kotiin koin hengessäni, että Pyhä Henki tahtoi minun pesevän veljeni kylpyhuoneen. Näin teinkin. Pesin pesulavuaarin, vessapytyn, lattian ja seinäpinnat sekä peilikaapin ulkopinnat. Herra puhutteli minua ja kehoitin Petriä itse pesemään kolmen kaapin sisäosat sitten, kun hänellä oli siihen aikaa ja voimavaroja. Se oli Petrin työ. Veljeni ilmoittikin jo aloittaneensa siivouskaapin sisäpuolen pesun. Ylähylly on jo pesty. Koin hengessäni niin, että puhdistustyö katolisessa kirkossa on alkutekijöissä, mutta totuus tunnetaan jo kirkon johdossa. Meidän tulee tukea toinen toisiamme ajassa niillä avuin, joita meille on annettu. Rukouksessa on voimamme.

Tehdessäni poislähtöä veljeni luota sai Petri puhelun isältäni. Toivotin Jorma-isälleni rakkaita terveisiä huoneen poikki puhelimeen. Olen ollut paljon rukouksessa lähimmäisteni puolesta. Eniten olen ollut polvillani Jorma-isäni ja Mikko-veljeni sielujen pelastumisen puolesta. Olen saanut useaan otteeseen sydämelleni puhutella isää lempeästi hänen vaelluksestaan ajassa. Hän eli elämäänsä kahden naisen kanssa. Avioliitto oli Jorman mukaan muuttunut sisaruussuhteeseen verrattavaksi suhteeksi jo vuosia aiemmin. Jorma-isäni oli sen vuoksi löytänyt rinnalleen uuden naisystävän, jonka kanssa hän tahtoi jakaa elämäänsä ystävyyttä enemmän. Jorma eli useamman vuoden valheellisessa toisessa suhteessa samanaikaisesti vaimonsa kanssa eletyn parisuhteen rinnalla. Olen saanut sydämelleni ja kehoittanut muutaman kerran isääni tekemään parannuksen vaelluksessaan ajassa. Olen painottanut isälleni, ettei hän voi ylläpitää elämässään julkisalaisesti kahta suhdetta Jumalan silmien alla ja ihmisten edessä vaeltaessaan, vaikka se olisi kuinka hyväksyttävää maailmassa ja maan tapa. Olen useampaan otteeseen painottanut hänelle, ettei se ole oikein ketään osapuolta kohtaan. Elämässä on kyettävä tekemään valintoja, joista on kannettava itse vastuu. Jokainen ihminen on viimeisellä tuomiolla yksin Pyhän Jumalan edessä.

Jeesus Kristus voi antaa meidän syntimme anteeksi maanpäällä ajassa. Meidän on kaduttava syntejämme ja tehtävä parannus synneistämme ajassa. Emme voi elää synnissä ajassa. Isäni oli nyt tehnyt valinnan uuden suhteen eduksi. Asuttuaan lähes kaksi vuotta virallisesti eri osoitteissa toisen vaimonsa kanssa oli Jorma-isäni nyt muuttanut osoitetietonsa uuden puolisonsa kanssa samaan osoitteeseen. Tämän seurauksena hänen vaimonsa oli todennut isälleni avioliiton päättyvän. Isäni toinen avioliitto on nyt päättymässä. Jonkun jakson päättyminen on aina uuden alku. Armollinen Jumala kirkastakoon kasvonsa myös Jorma-isälleni ajassa. Olen pitkittyneestä ja pitkään vireillä olleesta eropäätöksen syntymisestä helpottunut. Uskon viimeisten vuosien koetelleen kovasti kaikkien osapuolten hyvinvoinnintuntemusta elämässä. Isäni oli pyytänyt Petriä ilmoittamaan minulle seuraavan viestin: Minä seuraan sinua. Petrikin jäi pohtimaan ääneen, mitä isä sillä mahtoi tarkoittaa. Päättelin niin, että Jorma-isäni tahtoo laillani vaeltaa valheen sijaan totuudessa. Se on oikea päätös ajassa.

Minä seuraan Jeesusta Kristusta ajassa. Kuten Pyhä Henki aiemmin rannassa sorsien avulla osoitti, meidän on kuljettava Jeesuksen Kristuksen jalanjäljissä lähietäisyydellä tiukasti katse edessä kulkevan Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen selässä, jotta pääsemme perille. Jokainen meistä seuraa ajassa Jeesusta Kristusta – Hän on meissä ja me Hänessä. Herramme Jeesus Kristus on luvannut minulle, että Hän pelastaa lapseni. Olen siitä erittäin kiitollinen. Laajemmin ajatellen tahdon uskoa, että myös kaikki te opetuslapset Jeesuksessa Kristuksessa, jotka otatte todistuksestani vaarin ja seuraatte samassa jonomuodostelmassa kulkien Herraamme Jeesusta Kristusta ajasta iankaikkisuuteen. Se, että vaeltaa ajassa toisen perässä tai rinnalla kohti määränpäätä, ei poissulje sitä tosiasiaa, että jokaisen on itse luotava henkilökohtainen suhde Jeesuksen Kristuksen kanssa ajassa rukouksen kautta. Katson, että on parempi näin, että Jorma-isäni on nyt uuden tien päässä. Tämä uutinen oli tulevasta avioerosta huolimatta toivottu, sillä isäni uskalsi ottaa askeleen pois valheen ylläpitämisestä ajassa. Totuudessa ei ole valhetta.

Jorma-isä, toivon sinulle Jeesuksen Kristuksen runsasta armon osallisuutta ja totuudesta kiinnipitävää elämänasennetta uuden puolisosi rinnalla ajassa. Käy Herran eteen nöyrin mielin ja katuen syntisi tunnustaen ja Hän antaa armon osaksesi ajassa. Kiitän Herraani ajassa, että Hän on kuullut rukoukseni ja vienyt sinut valinnan eteen ajassa. Olet nyt valheesta vapautettu Jumalan armotekona. Älä palaa enää valheen pariin ajassa. Rakkautta sinulle toivon. Vain Jeesus Kristus voi pelastaa meidät ajassa. Siunauksin muistan teitä kaikkia raskaassa tilanteessa ja toivon kaikkien osapuolien selviävän aina kipeästä ja raastavasta erotilanteesta mahdollisimman pienin haavoin. Nykyinen aviopuolisosi on minulle edelleen rakas lähimmäisenäni huolimatta siitä, että teidän avioliittonne ei kantanut elonkorjuuseen saakka. Rohkaisuksi tahdon todeta Petrin näyttäneen minulle haavaumaa sormessaan. Totesin siihen Petrille, että haava on joskus nähtävä myös hyvänä, sillä se on aina merkki siitä, että syntyy uutta ja tervettä ihoa. Iho on ihmisen suurin elin ja sen voi turmella pienikin epäkelpo paise. On hyvä poistaa paise ja antaa ihon parantua – mieluummin ajoissa kuin liian myöhään sen tulehduksen leviämisen estämiseksi laajemmalle. Petrin haavauman koin hengessäni kertovan siitä, että rukouksin siunattu veljeni on alkanut parantumaan vaivoistaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Kiitin Petriä mukavasta aamupäivästä ja ajelin kiitollisin mielin kotiin. Lähtiessäni hakemaan lapsia koulusta ajoivat ohitseni kotitiellä pareittaan polkupyöräsuunnistustehtävää suorittamassa olleet polkupyöräkypäriin sonnustautuneet koulutytöt. Toisella tytöistä oli kartta kädessään. Lähdettyäni matkaan tulivat seuraavat kaksi polkupyöräkypäriin sonnustautunutta tyttöä vastaan. Herran Henki puhutteli minua hengessä ja sanoi, katso pelastuksen kypärän päähänsä pukeneiden määrä kasvaa koko ajan ajassa. Haettuani lapset koulusta noudimme lisää lämpimiä vaatteita heidän toisesta kodistaan. Alina harmisteli ohimennyttä välipalatilaisuutta iltapäiväkerhossa kun tarjolla olisi ollut mieleistä välipalaa. Lupasin hankkia vastaavaa välipalaa isän kotiin. Haimme kaupasta seitsemän rasiaa erimakuisia marjapiirakoita ja lähdimme kotiin nauttimaan kaikesta hyvästä, mitä Taivaan Isä tarjoaa meille ravinnoksi ajassa. Jumala on Rakkaus. Rakastetaan siis aidosti toinen toisiamme niin lähellä kuin kaukana Jeesuksessa Kristuksessa.

Lopuksi pyydän teitä lukijani rukoilemaan puolestani Taivaan Isää, että Hän armossaan osoittaisi minulle ansiotyön ja toimeentulon ajassa. Teen tätä työtä Jumalan valtakunnan eteen armoitettuna ja kuuliaisuudesta Herralleni Jeesukselle Kristukselle luottaen joka päivä siihen, että Herra pitää huolen minusta joka ikinen päivä. Siunaan rukouksin teitä kaikkia lukijoita ajassa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Arvioi kirjoitukseni Jumalan Sanalla ja Pyhässä Hengessä rukoillen. Älä pelkää ihmisiä, maailmaa tai pahuuden henkivaltoja ajassa. Pelkää ennemmin Pyhää Jumalaa. Totuudessa ei ole valhetta. Vapauteen Kristus on meidät kutsunut. Saat luottaa elämässäsi Jumalan turvaan ja varjelukseen ajassa. Ole uskossa rohkea.

Saat jakaa tekstin edelleen sähköpostilla ALUSSA ANNETUIN TARKENNUKSIN. Voit jopa kääntää tekstin toisille kielille ja lähettää sen edelleen ulkomaille, jos koet Pyhän Hengen kehoituksen tähän Jumalan valtakunnan tehtävään hengessäsi. Tiedonsanat on tarkoitettu uudestisyntyneille rohkaisuksi Jeesuksessa Kristuksessa. Toivotan kaikille tekstin lukijoille rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa.

Klaukkalassa 26.9.2013

Jukka Paakkanen

27.09.2013 Tiedonsanat 4

Rakas äiti ja siunattu lukija,

kiitetty olkoon Pyhä Jumalamme ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus, meidän Herramme ja Vapahtajamme – Jumalan Valo, joka loistaa kuin kointähti maailman pimeyteen. Herramme hetki on lähellä. Ylistäkää Herraa kaikesta sielustanne, mielestänne ja sydämestänne. Herra on Suuri ja Voimallinen. Herra on Väkevä ja Armollinen. Herra on Pyhä Jumalamme.

Herra puhutteli minua hengessäni Pyhän Henkensä kautta. Pyhä Henki tahtoi lisätä Jumalan seurakunnan ymmärystä ajasta, jossa me olemme. Pyhä Henki tahtoo edelleen rohkaista ja rakentaa Jumalan pyhien ja valittujen yhteyttä meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, joka oli, on ja on oleva aina ja iankaikkisesti herrain Herra ja kuningasten Kuningas.

Herra Jeesus Kristus todistaa yhdessä Pyhän Hengen kanssa, että olen täyttänyt seurakuntaprofetian edellyttämän tehtävän julistaa julkisesti Jumalan Sanaa ja Pyhän Hengen ilmoitusta ajassa Suomen profeettana internetissä verkkosivuillani http://www.ifitfi.com ja Facebookissa https://www.facebook.com/pages/Ifitfi/235681973210834. Herran tiet ovat salatut ja tuntemattomat, mutta ne vievät aina perille. Vain Jumalan Pyhästä Hengestä täyttyneet Raamatun vertauksessa kuvatut viisaat neitsyet Herrassa voivat käsittää Jumalan ilmoituksen. Jumalan tiet ovat salatut, mutta niissä ei ole lainkaan valhetta. Siinä on ero maailman kulkemaan valtatiehen.

Jumalan Pyhän Hengen kehoituksesta minä en enää julista julkisesti Jumalan Sanaa kansalle. Minä en ole profeetta, joka huutaa kadunkulmassa ohikulkijoille parannuksen tekemistä ja tien valmistamista Herrallemme – se ei ole minun tehtäväni Jumalan valtakunnan työssä. Tuon työn Jumala on antanut toisille pyhilleen ja valituilleen Jeesuksessa Kristuksessa. Sen sijaan Jumalan Pyhä Henki todistaa minulle yhdessä Jumalan Sanan kanssa, että saan jatkaa sen ajan, jonka Herra suo, Hänen Henkensä johdatuksella ja viisaudella seurakunnan palvelemista ja sen vahvistamista tiedonsanoilla erikseen määrittämättömän ajan. Jumala toimii Ylivertaisessa Viisaudessaan näin käyttäen Hänen työssään minua toteuttaakseen ajassa Jumalan Sanan profetian siitä, että se hetki tulee kuin varas ja yhtälailla toisen kohdan Sanassaan, jossa seurakuntaa kehoitetaan valvomaan. Herra on valmistanut meille polun. Jumala on aina askeleen edellä.

Herramme Jeesus Kristus ja Pyhä Henki yhdessä vannottavat teitä, että te ETTE JAA NÄITÄ TIEDONSANOJA Kristuksen seurakunnan ulkopuolelle. Saatte jakaa nämä tiedonsanat edelleen vain niille Jumalan Pyhästä Hengestä uudestisyntyneille Jumalan pyhille ja valituille, jotka Jumalan Pyhä Henki teille hengessä hyväksyy tiedosta osallisiksi. Näin Jumalan seurakunta Jeesuksessa Kristuksessa tulee Jumalan Pyhän Hengen voimasta erotelluksi ajassa.

Jumalan Pyhä Henki velvoittaa postittamaan edelleen nämä tulevat tiedonsanat aina uudella viestillä vain tekstin maalaten, kopioimalla ja liittäen tekstin uudeksi viestiksi tiedonsanojen uusille vastaanottajille siten, että sähköpostin SAAJAT NÄKYVÄT KAIKILLE vastaanottajille. Jumala erottelee jyvät akanoista – se ei ole ihmisen työ! Ole rukouksessa herkin hengen korvin. Tiedon eheys on juuri niin vahva kuin on sen vastaanottajien kyky arvioida saajien luotettavuus – tämä on Jumalan ja vain yksin Jumalan työ! Ole rukouksessa kuuliainen. Herra voi myöhemmin kutsua sydämelläsi olevan lähimmäisesi, jota Pyhä Henki ei sinulle vahvista vastaanottajaksi, jonkun toisen uudestisyntyneen uskovan kautta tiedonsanojen vastaanottajaksi. Vastaanottajien näkyminen on jokaiselle postista osalliseksi tulevalle aina TURVALLISUUTTA tarjoava vakuus. Jumalan Pyhä Henki painottaa, ettei viestejä saa koskaan lähettää välitysperiaatteella tai ketjutettuina. Jokainen numeroitu tiedonsana tulee lähettää erillisenä viestinä, EIKÄ VIESTEJÄ SAA KOSKAAN LÄHETTÄÄ PIILOKOPIONA. Tässä vaaditaan KUULIAISUUTTA Jumalan Pyhän Hengen työlle ajassa. Pyhä Henki haluaa toimittavan näin, koska Jumalan Sana tulee toteutumaan myös siltä osin ajassa, että tulemme näkemään, kuinka kristityt tulevat ilmiantamaan toisiaan tällä hetkellä hämmennyksen vallassa olevalle Pedolle ajassa.

Jumalan Pyhä Henki todistaa, että Pedon seitsemästä päästä yksi on nyt saanut kuolinhaavaan Totuuden Sanasta eli Hengen Miekka on sivaltanut Petoa. Kuten Raamatusta voidaan lukea, tulee haava parantumaan ja Peto palaa uudestaan valtaan alistaen Jumalan luomakunnan sen vallan alle. Peto nousee uudelleen ihmisten muodostamasta merestä ja saa ihmisten kannatuksen ja suosion. Pyhä Jumala varjelee omiaan yliluonnollisesti ajassa. Jotkut Jumalan pyhät ja valitut tulevat todistamaan Jeesuksen Kristuksen Herruutta ajassa marttyyrikuolemalla. Älä pelkää kuolemaa – Jeesus on voittanut kuoleman vallan ja vie omansa ajasta Taivaan iloon ja riemuun. Ole uskossa kestävä.

Rakkaat veljet ja siskot Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Pyhä Henki tahtoo vahvistaa uskoanne meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen tänäänkin todistuksellani, joka on vaellukseni teidän rinnallanne ja keskuudessanne odottaessamme Messiaan paluuta kirkkaudessaan Taivaiden avautuessa ja Pyhän Jumalamme pyhien enkeleiden puhaltaessa fanfaarinsa Herramme Jeesuksen Kristuksen laskeutuessa keskellemme pilven päällä Taivaasta valtaistuimeltaan herrojen Herrana ja kuninkaiden Kuninkaana Isä Jumalan kirkkaudessa. Annamme tänäänkin Jumalallemme täyden kiitoksen ja tunnustuksen Herrassamme, sillä Hän on hyvä! Hän on Korkein ja Hänen kunniansa pysyy iankaikkisesti. Antakaa täydestä sydämestänne kaikki kunnia ja kiitos meidän Herrallemme Jeesukselle Kristukselle! Halleluja! Aamen.

Tänään todistan Jumalan Pyhän Hengen velvoittamana lyhyesti teille elämästäni Herran johdatuksessa. Saan elää uskoani todeksi joka päivä hyvin ainutkertaisesti. Voisin kirjoittaa helposti romaanin kaikesta siitä, mitä Jumalan Pyhä Henki minulle opettaa ja osoittaa ajassa. En kuitenkaan sitä tee, sillä kaikki tieto ei ole kaikille tarpeen, eikä aina edes hyväksi ajassa. Haluan nyt vielä lyhyesti todistaa tänään tapahtuneista asioista.

Lähdin eilen aamupäivällä kävelylenkille. Olimme ennen sitä vieneet etätyöpäivää kotosalla viettäneen puolisoni kanssa lapset aamulla kouluun kahdeksaksi ja käyneet heti sen jälkeen ruokaostoksilla lähikaupassa. Koska eläinkauppa avasi ovensa vasta kello kymmenen, sovin Isan kanssa hakevani kävelylenkin yhteydessä lemmikkikaneillemme viikonlopuksi uutta heinää. Tiedustellessani Isalta mitä heinät maksaisivat, hän totesi kympin riittävän hyvin, mutta otin kuitenkin varmuudeksi kaksikymppisen setelin matkaan ja lähdin taipaleelle noin kello 08.45. Kuuntelin tavalliseen tapaan musiikkia matkaa taittaessani. Minusta tuntui, että liikenteessä oli tänään tavallista enemmän väkeä. Tunsin oloni aavistuksen kiusaantuneeksi viittelöidessäni Pedon järjestelmän mukaisin merkein sitoutuneena Jumalan Hengen teatterin siunatuksi vastanäyttelijäksi merkistöä sen koommin tuntematta ja vain luottaen Pyhän Hengen yliluonnolliseen ohjaukseen ajassa todistukseksi vastaantuleville ihmisille ja autoille. Lopulta koin välillä olevani keskellä monimaalitilanteita ja vääntelehtiväni Hengen johdatuksessa eteenpäin reippaasti kävellessäni levottomasti asennosta toiseen. Sain sitten sydämelleni, että minun tuli jakaa evankeliumia vastaantulijoille gospel-musiikin sanoin. Näin teinkin hiljaa lauleskellen ääneen ja osin puhuen kappaleiden koskettavia sanoja ajassa. Välillä intouduin Hengen johdatuksessa ylistykseen ja jopa todistuspuheeseen Herrassa. Tervehdin ystävällisesti vastaantulijoita hyviä huomenia toivotellen, siunasin kohotetuin käsin vastaantulevia lapsia rattaissa ja toivotin muutamalle vastaantulijalle Jumalan siunaustakin. Sain vastaukseksi vastatoivotuksen ja lämpimän hymyn.

Lähestyessäni eläinkauppaa totesin kellon olevan vasta noin 09.30 pintaan. Herran Henki kehoitti minua tekemään toisen kävelykierroksen ja menemään vasta sen jälkeen eläinkauppaan. Kuin vahvistukseksi tästä Pyhä Henki kiinnitti katseeni taivaalla lentäviin pikkulintuihin, jotka lensivät poikki kulku-urani. Lintuja oli kaksi. Sitten Herra totesi varanneensa minulle sentähden mukaan taskuuni kaksikymppisen, jotta uskoisin kehoitukseen tehdä vielä toisen kierroksen. Ja vielä vahvistaakseen kehoituksen sanansa Pyhä Henki lennätti ohitseni kaksi erilaista lintua parina kuin ne, jotka olin aiemmin nähnyt. Tunsin taas kerran Herran tekojen olevan aivan käsittämättömät ja ylistin Herraa sydämestäni. Sain sydämeeni vain sen, että todistin Herran suuria tekoja näin vaeltaen Hänen johdatuksessaan ajassa lähimmäisteni edessä. Oliko toinen vakiokävelykierrokseni juuri tänään jokin merkki lähimmäisilleni? Mene ja tiedä sitä. Musiikki korvissani kertoi taivaalla lentävistä linnuista ja kuin tilauksesta Herra lennätti editseni taas parven pikkulintusia. En voinut muuta kuin kiittää Herraa Hänen vaikutuksestaan ihan kaikessa luomakunnassa. Olin todella rohkaistunut vaelluksestani. Toisella kierroksella kulkiessani todistin taas vaelluksellani viittelöiden ja lauleskellen ääneen vastaantulijoista välittämättä ja juuri heitä varten. Toisaalta Herra oli tehnyt todistuksen minulle hyvin helpoksi. Minullahan oli korvalaput päässä ja saatoin hyvin hyräillä kappaleita puoliääneen tuntematta itseäni ihan kahjoksi lähimmäisteni edessä kävelytiellä. Kuljin uskollisesti Pyhän Hengen johdatuksessa. Kuin vahventaakseen todistustaan koin Pyhän Hengen ottavan viittelöinnissäni huomioon ei pelkästään edestä päin lähestyvät lähimmäiseni mutta myös ennakoiden takaapäin tulevat ajoneuvot ja pyöräilijät. Olin ihmeissäni ja samalla tietoinen siitä, että nyt uskoani ja luottamustani Herraani todella koeteltiin.

Jumala vaikuttaa kaiken kaikessa. Tiedän sen ja siksi taivalsin matkani luottaen, että Herra todistaisi itse kauttani lähimmäisilleni kaiken tarvittavan. Yhden hetken epäröin taipaleellani, vaikka hengessäni koin, että minun olisi tullut silloinkin järkähtämättä vaeltaa tien oikeaa laitaa, keski-ikäisen naisen tullessa puukapula suussaan olevan ison koiran kanssa vastaan. Silloin väistin lihan heikkoutta kävelytien oikeasta reunasta hetkellisesti vasemmalta heidät ohittaen. Toisaalta intouduin välillä Hengen vaikutuksesta äänen kehoittamaan lähimmäisiäni tekemään parannuksen ajassa ja valmistautumaan vastaanottamaan Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin maanpäälle. Välillä todistin Pyhän Hengen kehoituksesta jopa tietämättäni siitä kuulisiko kukaan puhettani, että Herra oli luvannut minulle Jorma-isäni tekevän parannuksen vaelluksessaan vasta ihan Jeesuksen paluuajankohdan kalkkiviivoilla. Ja niin kävi toissapäivänä isäni ilmoittaessa Petri-veljeni välityksellä puhelimitse minullekin tiedoksi varmasti kipeästä valinnastaan ajassa. Sen vuoksi koen vahvasti hengessäni, että olemme todella ajassa, jossa saamme valmistautua vastaanottamaan Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen. Kuin vahvistukseksi kaikesta vastaani pyöräili symbolisesti pelastuksen kypärät päähänsä pukeneita kouluikäisiä polkupyöräsuunnistajapareja karttoineen. Herra puhutteli minua hengessäni ja totesi uskovien joukon kasvavan ajassa. Yhä useammat ottaisivat vielä viime hetkillä Jeesuksen Kristuksen vastaan uskossa sydämiensä Herraksi ja Vapahtajaksi ajassa. Kävelytaipaleella sain todistaa myös parrakkaan ja epäsiistin oloisen polkupyörällä siirtyneen huono-osaisen taivalta ja siunata häntä ohitustilanteessa. Juuri hänen kaltaisiaan varten koin hengessä Herran saapuneen aikanaan maailmaan sen Vapahtajaksi ja Lunastajaksi synnin sekä pimeyden vallan ikeestä. Jeesus elää! Halleluja! Olemme kaikki Pyhän Jumalan silmissä yhtä saastaisia ja vailla pelastusta ilman Hänen meille valmistamaa armotekoa Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä todistus on varma, sanoo Pyhä Henki.

Saavuin viimein eläinkauppaan ja soitin vielä sieltä Isalle varmistaakseni, mitä heinää hankin ja vienkö kotiin yhden vai kaksi pakettia. Yksi riittää oli vastaus. Tuohon sanontaan Pyhä Henki tarttuu nyt ja todistaa. Yksi riittää – Jeesus Kristus riittää ajassa. Herra kehoitti minua toivottamaan jopa lemmikkieläinkaupan myyjille Jumalan siunausta ja niin teinkin todistukseksi heille. Herra on hyvä. Hän itse kylvää uskonsiemenet vaeltaessamme Hänen johdatuksessaan ajassa. Kotiin päästyäni peseydyin ja varasin ajan parturiin itselleni ja Antonille vielä kuluvalle päivälle. Puin ylleni siistit vaatteet. Olihan ilmassa odotuksen tuntua. Messias saapuu hetkenä minä hyvänsä. Vain Isä Jumala tietää sen ajankohdan – ei edes Poika sitä tiedä. Jeesus sanoo. Valvokaa!

Lasten koulun päätyttyä hain lapset kotiin. Välipalan ja läksyjen teon ja tarkastuksen jälkeen katsoimme Jeesuksen elämästä lasten silmin kertovan noin tunnin mittaisen dvd:n. Olin hankkinut tuon aiemmin kirpputorilta ja kokenut, että minun tulisi se sopivassa hetkessä lapsilleni näyttää. Nyt oli se hetki. Katsoimme Jeesuksen elämästä todistavan lasten silmin keskeiset tapahtumat kertovan elokuvan. Lapseni pitivät näkemästään ja kävimme siitä keskustelun elokuvan tapahtumien herättämine kysymyksineen. Todistin heille Pyhän Hengen vaikutuksesta seuraavasti. Isä kokee sydämessään, että saamme pian todistaa Jeesuksen tulevan takaisin maanpäälle herrojen Herrana ja kuninkaiden Kuninkaana. Isä tahtoo, että te tunnette riittävän hyvin Jeesuksen taipaleen kaksi tuhatta vuotta takaperin, jotta voimme olla Häntä suoraselkäisesti yhdessä vastaanottamassa takaisin tässä ajassa. Painotin sitä, että ihmiselle on joka tilanteessa kaikkein tärkeintä se, että aina viimeinen sana huulilla on Jeesus tilanteessa kuin tilanteessa. Jeesusta ei saa koskaan kieltää ajassa.

Koska koin hengessäni, otin dvd:n mukaani ja lainasin sen kehoitussanoin edelleen vakiparturilleni, todistaen hiustenleikkuiden jälkeen maksutilanteessa seuraavasti. Jos sinä tahdot omille lapsillesi jotakin viisautta jakaa, katsokaa tämä dvd yhdessä. Annan sen sinulle lainaksi ensi kertaan, jolloin toivon saavani sen takaisin. Jos haluat, voit lainata sitä kuukauden kuluessa myös muille lähimmäisillesi. Parturi otti dvd:n lainaksi. Taas uskonsiemeniä oli kylvetty ja Jumalalla olisi mahdollisuus antaa niille kasvu ajassa. Kiitetään yhdessä Herraa ajassa. Aamen. Tämän teille tänään todistan vaelluksestani ajassa Jumalan Pyhän Hengen johdatuksessa ja Häneen yksin luottaen ja turvaten.

Tahdon osoittaa lopuksi teille yhden Raamatun luvun, jonka sain eilen sydämelleni. Lukekaa kokonaan Ensimmäinen Johanneksen kirje. Se on puhdasta todistusta Herran totuudesta ajassa. Rakkaat uskon ystävät Jeesuksessa Kristuksessa olkaa jatkuvasti runsaasti siunatut Herrassa. Täyttykää päivittäin runsaasti Jumalan Pyhästä Hengestä. Älkää kieltäkö uskon voimaa elämässänne vaan antakaa Herran kuljettaa teitä niitä polkuja pitkin, jotka Hän on viisaudessaan teille ennalta valmistanut. Ole uskollinen yksin Herralle ajassa. Anna Pyhän Hengen johdattaa kulkuasi ja löydät varmasti perille Herran luokse. Valmistautukaa Juhlien Juhlaan!

Arvioi kirjoitukseni Jumalan Sanalla ja Pyhässä Hengessä rukoillen. Älä pelkää ihmisiä, maailmaa tai pahuuden henkivaltoja ajassa. Pelkää ennemmin Pyhää Jumalaa. Totuudessa ei ole valhetta. Vapauteen Kristus on meidät kutsunut. Saat luottaa elämässäsi Jumalan turvaan ja varjelukseen ajassa. Ole uskossa rohkea.

Saat jakaa tekstin edelleen sähköpostilla ALUSSA ANNETUIN TARKENNUKSIN. Voit jopa kääntää tekstin toisille kielille ja lähettää sen edelleen ulkomaille, jos koet Pyhän Hengen kehoituksen tähän Jumalan valtakunnan tehtävään hengessäsi. Tiedonsanat on tarkoitettu uudestisyntyneille rohkaisuksi Jeesuksessa Kristuksessa. Toivotan kaikille tekstin lukijoille rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa.

Klaukkalassa 27.9.2013

Jukka Paakkanen

 

IFITFI yritysidean esittelysivujen päävalikko

Jos olet vaikuttunut löydöstäsi, kerro IFITFIstä toki kaverillekin - Juuri näin - I just found - I just saw - Just like this - Juuri näin

Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
https://www.ifitfi.com/suomen-profeetan-tiedonsanat">
Twitter
LinkedIn