Yhteisöpalvelu

 

Yhteisöpalvelun visio

 

 • Visiomme on tarjota luovan työn tekijöille ja kuluttajille kanava löytää toisensa.

Yhteisöpalvelun tavoite

 

 • Tavoitteemme on saavuttaa ja vakiinnuttaa yhteisöpalvelun asema taiteen ja kulttuurin esilletuojana muiden tunnettujen brändien joukossa internetissä.

Yhteisöpalvelun tehtävä

 

 • Tehtävämme on palvella luovan työn tekijöitä. Lisätä luovan työn arvostusta, näkyvyyttä ja tunnettuutta globaalisti internetissä. Rohkaista kuluttajia kuluttamaan taiteeseen ja kulttuuriin.

Yhteisöpalvelun periaatteet

 

 

 • Olemme reilu vaihtoehto kaikille osapuolille
 • Pyrimme lisäämään luovan työn arvostusta globaalisti
 • Arvostamme luovan työn tekijää
 • Rohkaisemme itseilmaisuun
 • Pyrimme edistämään yksilön ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia luovuuden avulla
 • Kunnioitamme jokaisen ihmisarvoa ja vapautta ilmaista itseään
 • Pyrimme jakamaan erilaisia kokemuksia, näkemyksiä ja elämänviisauksia, koska meillä kaikilla on opittavaa toinen toisiltamme
 • Tarjoamme luovuuden kautta terapeuttisen kokemuksen niin sisällön tuottajalle kuin sen käyttäjällekin vertaiskokemusten julkaisemisen avulla
 • Pyrimme lisäämään avoimuutta luovuuden avulla
 • Pyrimme vahvistamaan yksilön itsetuntemusta luovuuden avulla
 • Pyrimme vähentämään eriarvoisuutta luovuuden avulla
 • Pyrimme avaamaan keskusteluja luovuudesta ja taiteesta
 • Pyrimme tallentamaan ajankuvaa
 • Pyrimme päivittäin rentouttamaan ja viihdyttämään
 • Pyrimme parantamaan luovan alan työmahdollisuuksia ja totuttamaan ihmiset kuluttamaan nykyistä enemmän luovan alan tuotteisiin, koska työmahdollisuudet perinteisillä aloilla heikkenevät modernissa maailmassa
 • Pyrimme tarjoamaan mielekkään ansion kaikille luovuutensa IFITFI-brändin tuotteisiin sijoittaneille
 • Pyrimme tarjoamaan riittävän tuoton kaikille IFITFI-brändin kehittämiseen pääomia sijoittaneille taidetta ja luovuutta arvostaville sijoittajille

Yhteisöpalvelun liikeidea

Luovuus on ehtymätön voimavara lausahduksessa kiteytyy liiketoiminnan perusajatus – luovan alan työssä on iso kasvupotentiaali. Nykyisellään voimavarat on tietoisesti sivuutettu tai liitetty vapaa-ajan harrastustoimintaan. Nykyisessä talous- ja työmaailman epävarmuudessa, jossa on löydettävä ihmisille uusia ansaintamahdollisuuksia, tarjoaa yhteisöpalvelu yhden uudentyyppisen mahdollisuuden luovan työn tekijöille ansaita toimeentulo tehdyllä luovalla työllä. Yhteisöpalvelu internetissä on uudentyyppinen mahdollisuus ansaita luovalla työllä. Yhteisöpalvelun ideana on luoda uudet globaalit markkinat verkossa. Yhteisöpalvelun ideana on rakentaa IFITFI-brändiä – luovuuden lähteelle johtava IFITFI -tuotemerkki markkinoi tehokkaasti kaikkia luovan työn tekijän tuotteita.

Yhteisöpalvelun tarve ja kysyntä

Yhteisöpalvelu avaa internetissä uudentyyppiset työ- ja kulutusmarkkinat. Yhteisöpalvelun verkkosivut internetissä tarjoavat globaalit markkinat. Yhteisöpalvelun harjoittama liiketoiminta on reilu vaihtoehto – yhteisöpalvelu toteuttaa reilun kaupan kulttuuria. Yhteisöpalvelu tarjoaa mahdollisuuden hankkia elanto luovuudesta ja työllistää itsensä. Yhteisöpalvelu tarjoaa foorumin itseilmaisuun ja itsetuntemuksen kehittämiseen. Yhteisöpalvelulla on sosiaalinen ulottuvuus ja terapeuttista vaikutusta. Yhteisöpalvelu tarjoaa kanavan jakaa ja saada vertaiskokemuksia, joka saa aikaan kasvua – parantaa hyvinvointia yhteiskunnassa, jossa elämme.

Yhteisöpalvelun asiakkaat

Yhteisöpalvelun asiakkaita ovat kaikki maailman ihmiset – jokainen yksilö on yhteisöpalvelun potentiaalinen sisällön tuottaja ja asiakas. Jokaisella yksilöllä on mahdollisuus tuottaa Oma pää – pääoma -periaatteella yhteisöpalveluun tuotteita, joista voi saada tuotteiden kysynnän mukaisesti lisäansioita ja parhaassa tapauksessa toimeentulon. Kaikki on kiinni yksilön uutteruudesta ja kyvystä tuottaa yhteisöpalvelun verkkosivuille puhuttelevia ja ihastuttavia tuotteita. Luovan työn tekijä saa yhteisöpalvelulta tuotteensa myyntivoitosta 70% rojalteina. Tiedostava kuluttaja voi lataamalla yhteisöpalvelun verkkosivuilta erilaisia tuotteita myötävaikuttaa uudentyyppisten luovan alan työmarkkinoiden kehittymiseen kannattavaksi elinkeinoksi.

Kaikille avoin optio

Yhteisöpalvelu harjoittaa reilun kaupan kulttuuria. Tämä periaate konkretisoituu myös kehittyvän yritystoiminnan omistuspohjan hajauttamistavoitteessa. Yhteisöpalvelu toteuttaa kasvuyrityksenä sen alkutaipaleella osakeanteja, joissa perustajaosakkaan osakepääomasta myydään yritystoiminnan kehittämisen rahoittamiseksi yhteisöpalvelun asiakkaille ja yhteistyökumppaneille yhteisöpalvelun osakkeita. Rajoitetussa osakeannissa yhteisöpalvelun rekisteröityneille asiakkaille tarjotaan etuosto-oikeus yhteisöpalvelun osakeannissa tarjolla oleviin osakkeisiin. Tavoitteena on tilanne, jossa yhteisöpalvelu on pääosin asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa omistuksessa. Yhteisöpalvelu voi näin sekä palvella ja tuottaa samalla asiakasomistajilleen osinkotuottoja. IFITFI on kaikille avoin optio – sijoitus tulevaisuuteen!

Potentiaalisia asiakasryhmiä on useita:

 • Luovan työn tekijät ja taiteilijat
 • Taiteen ja kulttuurin kuluttajat
 • Tiedostavat kuluttajat
 • Seniorit

Yhteisöpalvelun tunnukset

Logo

Yrityksen logossa on tuotemerkki, nimi ja domain.

Brändin tuotemerkki

Tuotemerkki on tyylitelty i-kirjain, jossa on avaimenreikä ja ajatteleva yksilö. Jokaisella yksilöllä on hallussaan avaimenreikään sopiva avain. Se on oma pää – pääoma. IFITFI-brändin tuotemerkki johdattaa IFITFI-tuotteiden luokse yhteisöpalvelun verkkosivuille.

Yritysviestit

Tärkeimmät yritysviestit:

 • If it finds – I fit fine
 • My head – my capital
 • Jos sitä löytyy – sovin hyvin
 • Oma pää – pääoma
 • Kaikille avoin optio – sijoitus tulevaisuuteen
 • Kaikille avoin työmaa ja huvipuisto
 • Luovuus on ehtymätön voimavara
 • Luovuudessa on elinvoimaa

IFITFI yritysidean esittelysivujen päävalikko

Jos olet vaikuttunut löydöstäsi, kerro IFITFIstä toki kaverillekin - Juuri näin - I just found - I just saw - Just like this - Juuri näin

Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
https://www.ifitfi.com/yhteisopalvelu">
Twitter
LinkedIn