Joulun valhe ja totuus 2019

Joulun valhe ja totuus

 

Joh. 5:7

7 Sairas vastasi: Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut altaaseen, kun vesi kuohuu. Ja kun minä olen menossa, toinen astuu sinne ennen minua.”

 

Matt. 5:7

7 Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.

 

Mark. 5:7

7 ja huusi kovalla äänellä: ”Mitä Sinä minusta tahdot, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä vannotan Sinua Jumalan kautta, älä piinaa minua!”

 

Uskotko joulupukkiin? Uskotko Jeesukseen? Uskotko keijukaisin? Maailmassa vaeltavien keskuudessa nämä kysymykset rinnastetaan keskenään julkivalheen vuoksi. Jos ihminen perustaa ajallisen elämänsä valheen perustuksille, ihmishenki saa iankaikkisuudessa valheen perinnön. Jos ihminen perustaa elämänsä totuuden perustuksille, ihmishenki saa iankaikkisuudessa totuuden perinnön. Raamatun Kirjoituksissa – Jumalan Sanassa – on ihmisille Pyhän Hengen vaikutuksesta valittujen Jumalan palvelijoiden välityksellä annettuna kaikki tieto Luojan tahdon mukaiseen ajalliseen elämään totuudessa kaikille luoduille, jotka tahtovat elää totuudessa valheen sijaan.

Nainen kantaa lasta kohdussaan noin yhdeksän kuukautta raskausaikanaan, eikö totta? Se on fakta. Se on totta. Tahdotko kuulla totuudesta vai valheen siemenestä, jota joulunvieton yhteydessä maailmassa kylvetään? Lapsia kasvatetaan kollektiivisen petoksen avulla, jota maailmassa joulun salaisuudeksi nimitetään, uskomaan totuuden valossa havaittava maailman antievankeliumi sen palvomasta Vangitsijasta – hengellisestä Pedon vallasta – tietämättömyydestä ja osattomuudesta yhteiskunnissa ajallisena vapahtajanaan. Maailmassa vaeltaessasi saat vastaanottaa Aatamin ja Eevan perinnön sitä pyytäessäsi. Purtuasi kerran maailman tarjoamaa omenaa silmäsi avautuvat näkemään maailman antitotuuden elämästä. Huono uutinen, jota ei kerrota, on se, ettet enää Pedon vallan alaisuudessa vaeltaessasi ole ihmiselämän mittaisella matkalla Iankaikkiseen Elämään HERRASSA JEESUKSESSA pelastettujen kanssa.

 

 

Totuudessa ei ole valhetta, kuten ei valossakaan ole pimeyttä. Jos olet vähässä uskollinen, olet sitä myös paljossa. Jos olet vähässä epärehellinen, olet sitä myös paljossa. Luottamuksen voi menettää vain kerran, jonka jälkeen suhtautuminen rehellisyyteesi on aina epäluuloista. Valehtelijaa on vaikeaa uskoa missään asiassa on sitten kyse ihmisestä tai instituutiosta. Totuudessa pitäytyvän on helppoa hymyillä – ei tarvitse koskaan muistella, mitä edellisellä kerralla tuli puhuttua ohi suunsa. Puhdas sydän seisoo totuudessa. Miksi kristillisinä HERRAN JEESUKSEN palvelijoina itseään markkinoivat kirkot eivät seiso Raamatun ilmoituksen totuuden mukaisessa asennossa ajassa? Miksi messutaan sunnuntaisin lauantain eli sapatinpäivän sijaan? Miksi tunnustetaan maailman liturgisia värejä? Miksi Herran Jeesuksen Vapahtajan syntymää ei juhlita Lehtimajanjuhlan kuluessa? Miksi kirkkoisien valheen perintö painaa vaakakupissa Raamattua enemmän? Palveleeko valheessa vaeltaminen elävää HERRAA JEESUSTA vai Pedon valtaa ajassa?

Tänä päivänä uskonnollisesti hengellisen Pedon vallan alaisuudessa vaeltavien maallisten kirkkojen muodostamassa Antikristuksen ruumiissa uskonnollista elämäntapaa harjoittavat lähimmäiset ovat kuin yhteisestä sopimuksesta tuoneet koko valheellista uskonnollisuutta harjoittavassa tunnetussa maailmassa joulunsa viettämisen keskiöön Jeesus-lapsen rinnalle lahjoja kilteille lapsille ja aikuisille tuovan joulupukin. Jeesus-lapsi ei enää ole uskottava jouluna tai ainakaan nykyihmiselle syy viettää joulua. Joulupukki on jo onnistunut tehtävässään syrjäyttää HERRA ihmisten joulunvietossa. Jumalaa ei pelätä lainkaan, mutta joulupukki voi jättää lahjat antamatta. Nykyihmisten käsitysten mukaan Raamatun Jumala näyttää olevan takuuvarma Armonantoautomaatti, joka pelastaa kaikki Taivaaseen huolimatta siitä, elääkö HERRASSA vai ei? Nykyihmisille HERRAN pelko ei ole enää viisauden alku vaan Pedon vallan pelko ja joulupukin pelko – ainakin lapselle. Näin lapsia pelotellaan sillä, että eivät saa joulupukilta lahjoja osattomiksi jääden, elleivät taivu olemaan kilttejä ja kuuliaisia valheensiemenen kylväville läheisilleen.

Näinhän maailmassa vaeltavat ihmiset toimivat Pedon vallan alaisissa yhteiskunnissakin ajassa – osallisiksi makeasta ja yltäkylläisestä ajallisesta ihmiselämästä pääsee vain, jos hyväksyy ja osallistuu kollektiiviseen petokseen oman tahtonsa ja valintansa perusteella antitotuudesta tietämättömien yläpuolelle asettuvien joukkoon ajassa itsensä asemoiden. Tällaista valheen ja joukkopetoksen perustalle rakennettua ihmisten hallintajärjestelmää on rakennettu vuosituhansia kuin Iisakin kirkkoa konsanaan. Maailmassa vain muutos on pysyvää, joten antitotuudesta tietämättömän ihmisen on Pedon valtakuntaa vaikea havaita, vaikka se on jatkuvasti silmien edessä näkyvillä.

Raamatun ilmoituksen mukaan tämä maailman ruhtinas on jo tuomittu ja sen palvelijat saavat isäntänsä mukaisen kohtelun ajallisen elämänsä päättyessä. Herra Jeesus – Jumalan Sana – julisti ihmisille totuuden maanpäällä ihmisruumiissa vaeltaessaan – hengellisesti tarkastellen katoavaisesta lehtimaja-asumuksestaan käsin Jumalan kuvakseen luomakuntaansa luomassaan ilmestysmajassaan. Ihminen ei voi palvella kahta herraa – rahaa ja Jumalaa. Jokaisen ihmisen on elämänsä aikana valittava herransa – valittava hengetön raha tai elävä Jumala. Ihminen voi rakastaa vain toista sydämessään. Herra tutkii ja koettelee sydämet.

Totuuden valossa joulu on edelleenkin maailman valinneiden ihmisten rakastaman rahan, vaurauden ja antikristuksen palvonnan pakanallista alkuperää edustava juhla-aika talvipäivänseisauksen ajankohdalla 25.12. Voittamattoman auringon päivänä, jolloin on vietetty roomalaisperäistä Saturnalia-juhlaa Saturnuksen pojan syntymää juhlien sekä pakanallisia sadonkorjuujuhlia kuten muinaisgermaanisperäistä yulea ja muinaisskandinaavista kekriä  https://fi.wikipedia.org/wiki/Joulu. Joulu lahjoineen, ruokineen ja juomineen on kulutusjuhla vailla vertaa ja kaupanalan vuotuista kulta-aikaa – mammonan palvontaa parhaimmillaan.

 

 

Jeesus Vapahtajan syntymäajankohta on julistettu vastoin Jumalan Sanan ilmoitusta maailman Pedon vallan juhlapäiväksi siis Herran vastustajan juhla-ajan vieton yhteyteen antikristillisen paavin julistuksella. Jumalan Sana todistaa ennalta, tämän tapahtuman maailmassa käytetyn kalenterin ja juhla-aikojen muuttamisen osalta todeksi. Se on fakta. Se on totta. Maailma on muuttanut ajanlaskujärjestelmät ja juhla-ajat mieleisikseen ajassa. Vain juutalaiset elävät enää Kirjoitusten mukaisen kuunkiertoon perustuvan ajanmäärityksen määrittämässä kalenteriajassa keskuudessaan sitä muun maailman käyttämän kalenterin kanssa ylläpitäen.

Herra on Itse määrittänyt juhla-aikansa Kirjoituksissa, joilla on jokaisella oma profeetallinen merkityksensä Jumalan luomakunnalle ja kuvikseen luoduille ihmisille. Kirjoitusten osoittaman tiedon mukaan Jeesus Vapahtaja syntyi maan päälle Lehtimajanjuhlan vieton ajankohdalla nykykalenterin mukaisesti syys-lokakuun vaihteessa. Hengellisesti ymmärrämme Vapahtajan syntyneen hengellisen Israelin kansansa Vapahtajana juuri oikean ja ennalta tätä todistusta varten asetetun juhlan keskelle, kun Lehtimajanjuhlaa vietetään Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi.

Pedon vallan alaisuudessa harhaanjohdetut ja todellisuudessa ilman Pyhää Henkeä ajassa vaeltavat jumalattomat kristinuskon uskonnolliset tunnustajat – siis muotokristillisyyttä eli antitotuudessa maailmassa hyväksyttyä uskonnollisuutta harjoittavat nimikristityt vailla Armon eli Pyhän Hengen osallisuutta vaeltavat ihmiset – ovat pyrkineet halki vuosisatojen löytämään erilaisia perusteita Pedon vallan vahvistamiselle ja maallisille hirmuteoille ajassa Raamatun ilmoituksesta oikeutusta toimiinsa hakien. Jos ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole Hänen omansa. Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka esiintyvät kristittyinä, mutta palvelevat antikristusta uskonnollisesti Pedon vallan alaisuudessa vaeltaen itsepetoksessa iankaikkisuussielujaan näin joukkopetoksessa tyynnytellen.

Pedon vallan alaisuudessa vaeltaneiden kaapattua kristinuskonopin määrittäjän aseman yhteiskunnissa maallisten hallitsijoiden toimesta, alkoi Raamatun ilmoituksen väärinkäyttö ja opetusten määrätietoinen uudelleenmääritys palvelemaan Pedon vallan rakentamista ja vahvistamista yhteiskunnissa. Jumala on kuitenkin säästänyt kaikissa sukupolvissa jäännösosan Häneen totuudessa uskovia ihmisiä, jotka eivät ole kumartaneet Pedon valtaa ajassa. Herran uskollisten palvelijoiden toimesta evankeliumia on kerrottu myös puhtaasti Jumalan Sanan ilmoituksen mukaisesti aina näihin päiviin asti. Antikristilliset voimat ovat systemaattisesti pyrkineet uudelleenkirjoittamaan Raamatun ilmoituksen Pedon vallan tarpeiden mukaisiksi eri maailman kielien Raamatun käännöksissä. Herra on Itse varjellut Sanansa eheyden valittujen palvelijoidensa toimin ja puhdas alkukielien mukainen Jumalan Sana on edelleen Hänen seurakuntansa käytössä.

Uskontoa rakennetaan, mutta usko saadaan lahjana Jumalalta. Se on Pyhän Hengen osallisuus Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa – Kristuksen Ruumiissa – Herran seurakunnassa ja seurassa Hengessä ja Totuudessa uudestisyntyneessä ihmishengessä. Kristinuskonnon jumalattomat harjoittajat ajassa ovat kehittäneet uskontoaan palvelemaan ihmissielun tarpeita Pedon valtaan ajallisessa vaelluksessaan maallisten kirkkojen jäsenistöä taivutellen. Maailmalla on agendansa ja suuri osa kirkkoinstituutioista palvelevat näiden päämäärien tavoittamista antitotuuden hengelle ajassa kuuliaisesti ja uskollisesti näin seuraajansa valheen teille johdattaen.

Vesikasteessa lapsi liitetään maailman antihenkeä palvelevaan ihmisyhteisöön kasvatettavaksi Pedon vallankäytön alaisuuteen ja järjestelmän ylläpidon mahdollistajaksi tulevana veronmaksajana. Maalliseen avioliittoinstituutioon kirkot vihkivät rahanvallalla pariskunnat yhteenliittäen. Sakramenttiopeillaan kirkot sitovat harhaanjohdetut ihmissielut kirkon vaikutuspiiriin ja uskonoppien kuuliaisuuteen ihmiselle välttämättöminä säännöllisesti suoritettavina pelastustekoina, joiden jakamisen oikeutus on vain kyseisen kirkon edustajien oikeus. Kirkkojen määräenemmistö papistosta julistaa Pedon vallan alaisuudessa Raamatun ilmoituksesta vain valikoitua totuutta ja elää itse vastoin kirkkonsa opetuksia ajassa. Kuuliaisesti Pedon vallalle kirkot huolehtivat yhteiskunnissa ihmisruumiiden hävityksestä Jeesuksen sanoja lainaten ´kuolleiden haudatessa kuolleensa´ ajassa. 

Kirkot palvelevat Pedon valtaa uskonnollisen ja sielullisen ihmiselämän tarpeen tyydyttäen ajassa tunnustaen Pedon vallan merkkejä antikristuksina liturgisien värien ja muun merkistön tunnustamisella maallisessa ihmisyhteisössä messuissaan ja muissa kirkollisissa tilaisuuksissa ajassa. Näinkö Jeesus ohjeisti opetuslapsiaan toimimaan ennen astumistaan takaisin Taivaan kirkkauteen? Näinkö Taivaan Isän tahto on toteutunut ajassa Hänen nimissään esiintyvissä kirkoissa maailmassa? Maailma yhdistyy Pedon vallan alaisuudessa vastustamaan HERRAN tahtoa ajassa. Globaali ”Glory to Baal”-maailma yhdentyy myös sen uskonnollisten johtajien alaisuudessa. 

 

 

Suomen evankelis-luterilainen kansankirkkokin on ottanut useita askeleita kohti maailmallista – ekumeenista – ykseyttä kirkkojen ja uskontojen välillä. Tästä osoituksena ovat kirkon käyttämä Raamatun käännös vuodelta 1992, joka lähestyy katolista Raamatun käännöstä. Se ei ole enää Jumalan Sanaa, joka vastaa täysin kieliasultaan yksittäisiä sanoja myöden alkuperäistekstejä. Katolista pyhimysten palvontaa ajassa hännystellen kirkolliskokous päätti vuonna 1999 ottaa takaisin juhlapyhäksi apostoli Johanneksen päivän viettämisen, kun se osuu sunnuntaille pyhän Stefanoksen mukaan nimetyn Tapaninpäivän vieton jälkeen. Herra tietää, mihin kaikkiin sopimuksiin kansankirkkomme on jo sitoutunut johtajiensa toimesta Pedon vallan alaisuudessa maailmassa. Koska kirkot vaeltavat isiensä perinnön mukaan maailman hengellisessä pimeydessä Pedon valtaa kumartaen välittämättä Raamatun ilmoituksen totuudesta, on hengellisesti havaittavissa uskonnollinen Antikristuksen ruumiis ja Väärä profeetta ajassa.

Muistakaa Mantelipuu-vertauksesta, että jokaisella yksittäisellä sanalla on hengellinen merkityksensä Jumalan Sanan ilmoituksessa Raamatussa. Käyttäkää kirkkojen vanhoja käännöksiä tai uudempia riippumattomien yhdistysten käännöksiä niitä rinnan lukien ja eri kielisiin käännöksiin verraten lukiessanne Jumalan Sanaa kasvaaksenne hengelliseen täysi-ikäisyyteen Herrassamme. Pääsääntöisesti itse luen suomenkielistä Raamattu Kansalle -käännöstä vuodelta 2012.

Jumala kykenee varmasti varjelemaan Sanansa ajassa. Jumalan Sanan ilmoituksen väärentäjille on annettu kirjallinen varoitus Ilmestyskirjan lopussa, mitä kaikki eivät kuitenkaan ole ottaneet huomioon ryhtyessään Raamatun käännöstyöhön. Monille kirkkojen palvelijoille tarkoitus tuntuu pyhittävän keinot. Herran lampailla ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan – ei hengellisessä merkityksessään Pyhää Henkeä ja Jumalan Sanaa vastaan – muttei myöskään toisia Jumalan kuvikseen luomia ihmisiä vastaan vaan pimeyden henkivaltoja vastaan Taivaan avaruuksissa. Herran lampaat turvaavat Hyvään Paimeneen ja Raamatun ilmoitukseen ajallisessa vaelluksessaan niiden ohjauksesta ja johdatuksesta joka hetki kiinnipitäen ja Jumalan Sanan Totuuden – Jeesuksen Kristuksen – aina ihmisten edessä Herrakseen tunnustaen.

Sen sijaan maallisen Pedon vallan tarkoitusperiä palvelevan joulupukin tarinan taustalla on katolisen kirkon pyhimykseksi julistettu piispa Nikolaos, jota pidetään tämän valheen voimaa osoittavan eksytyksen esikuvana https://fi.wikipedia.org/wiki/Nikolaos_Ihmeidentekijä. Piispa Nikolaos vaelsi aikanaan roomalaisen kulttuuriperinnön vaikutuksen alaisen hengellisen Pedon vallan alaisessa yhteiskunnassa ja pyrki sen palvelijana vahvistamaan antikristillisen kolminaisuusoppiin nojaavan maailman rakenteita parhaan kykynsä mukaan. Tämän entisen katolisen kirkon piispan pyhimyksenä palvonnan perustalle on rakennettu Pedon vallan tarkoitusperiä palveleva joulupukki-myytti, jolla rahalla, tavaroilla ja palveluilla lahjotut ihmiset hyväksyvät valhe-elämän kollektiivisen ylläpitämisen Pedon vallan alaisuuteen taipuen ajassa omaksi tappiokseen iankaikkisuusnäkökulmasta asiaa tarkastellen.

Lapselta toivon riistäminen jo varhaisessa vaiheessa osoittaa Pedon vallan säälimättömän ja todellisen luonteen ajassa. Iankaikkisuusolennoilta halutaan jo varhaisessa vaiheessa riistää Taivaspaikka Iankaikkisuudessa kadotukseen heidät jo varhain tahtoa kysymättä ja puoliväkisin muiden Tottelemattomuuden lasten kanssa kastamalla valheen oppiin viaton ihmislapsi kasvattaen.

Kirkkokunnat eivät kritisoi millään tavalla joulupukkia ollessaan Pedon vallan liekassa kaulaansa myöden, vaikka läheisten petos riistää kasvavalta lapselta mahdollisuuden säilyttää lapsen uskonsa Luojaansa, jos hän on saanut kuulla Jumalasta läheisiltään, kun hän tulee ajallaan ymmärtämään, ettei hänelle läheisten toimesta uskoteltua joulupukkia olekaan olemassa. Lapsi oppii esimerkin voimasta, että valehtelu ja toisten ihmisten pettäminen hyväntekeminen mielessä on yhteiskunnassa hyväksyttävää. Lapsi oppii, että kollektiiviseen petokseen osalliset saavat ajallisessa elämässä enemmän nautintoa ja huvia ymmärtämättömien lähimmäistensä kustannuksella. Lapsi oppii, että se, mikä tulee silmin nähden todeksi on totuus, jonka hyväksyttyään on päässyt yhteisen salaisuuden vaalijoiden joukkoon – petetystä pettäjäksi.

Läheisille lapsen on vaikeaa olla katkera, koska hän on riippuvainen näiden huolenpidosta. Lapsi oppii lapsen uskonsa julkisen nolauksen vuoksi ja vaikutuksesta hylkäämään myös Totuuden, kun sepitetty valhe joulupukista paljastuu. Uskotko joulupukkiin? Uskotko Jeesukseen? Uskotko keijukaisin? Moni lapsi hylkää Jumalan hengellisesti ymmärtämättömien ihmisten luoman joulusalaisuuden maallisen valheen ja petoksen vuoksi, eikä ehkä koskaan enää saata uskoa Luojaansa ja Hänen hengelliseen todellisuuteensa keskellämme Taivaan avaruuksissa enkeleineen – henkivaltoineen – Jumalan valtakunnassa, joka on sisäisesti meissä. Jos ihmissydämessä ei ole HERRA JEESUS, on siellä riivaajahenget – pimeyden henkivallat – edustettuina.

Jumala on luonut ihmisen kuvakseen luomakuntaansa. Henkivalloille ihminen on kuin majatalo. Jos olet ottanut uskossa Pyhän Hengen vastaan HERRASSA Jeesuksessa Kristuksessa, saat olla Hänen ilmestysmajansa – temppelinsä – lähimmäisten keskellä ajassa. JEESUS VAPAHTAJA on sydänten HERRA. HERRA astui kerran alas Taivaasta ja sovitti ainutkertaisesti Hänet Vapahtajakseen vastaanottavien rikkomukset Golgatalla ristinkuolemalla ihmisruumiissa syntimme puolestamme kuolemallaan verellään sovittaen. JUMALA on Pyhä. Hänen Armostaan me pelastumme kaikkea syntiä kohtaavalta kadotustuomiolta Iankaikkiseen Elämään Kristuksen Ruumiissa.

 

21.5.2018 Barcelona

Käydessäni turistina Barcelonassa katolisessa katedraalissa minua ihmetytti ristiinnaulitun VAPAHTAJAN muotokuvan – krusifiksin –  sijoittaminen erillistilaan kirkon vasempaan peränurkkaan. Kirkon etuosassa palvottiin Marian muodossa Taivaan kuningatarta HERRAN sijaan. Alttarin yläpuolella olevaan kupoliin oli kuvattu Taivaan kuningatar poikalapsensa kanssa ristille, joka kuvasi katolisen kirkon uskonoppia siitä, että Maria sovittaa Jeesuksen rinnalla katolisen kirkon uskonoppia tunnustavien synnit, kun häntä rukoillaan ja palvotaan Jumalan äitinä ajassa. Katolisessa kirkossa olevassa maalauksessa ristikin on X-muotoinen. Messussa voi siis hyvin tunnustaa Pedon valtaa viettäessään X-massia.

 

TODISTUKSENI HERRASTA JEESUKSESTA VAPAHTAJASTA

 

Minä uskon Raamatussa Pyhän Hengen vaikutuksesta tuhansien vuosien kuluessa kymmenien eri aikakausien kuluessa ja eri valittujen ihmisten kautta syntyneiden Kirjoitusten ilmoittamaan elävään Israelin Jumalaan. HERRA – JHVH – on ikuisesti sama Kaikkivaltias, Kaikkivoipa ja Kaikkitietävä Luoja ja kaiken ylläpitävä Elämän Henki. HERRA on ensin viisaudessaan kertonut kirjallisesti Kirjoituksissa tulevat ajalliset tapahtumat ja sitten toimeenpannut ne aikataulunsa mukaisesti toteen ajassa.

HERRA tuli vapauttamaan kansansa hengelliset israelilaiset hengellisen Pedon vallan palvelijoiden egyptiläisten ja myöhemmin assurialaisten vallasta syntyen Pyhän Hengen voimasta siinneenä ennalta ilmoitetusti Messiaaksi Daavidin sukuun kuuluneesta neitsyestä Miriamista kuningas Herodeksen hallituskaudella verollepanon ja Lehtimajanjuhlien aikaan Kirjoitusten mukaisesti Beetlehemissä, jonne hurskas, myöskin kuningas Daavidista polveutunut Miriamin puoliso, Joosef oli mennyt verollepantavaksi yhdessä Pyhästä Hengestä siinneen neitseellisen puolisonsa kanssa. 

HERRAN juhla-aikoja on Raamatussa ilmoitettu seitsemän. Lehtimajanjuhla on yksi kolmesta HERRAN kansalleen antamasta juhlapyhästä, jolloin HERRAN kansa kokoontuu myös rukousmaailmassa Uuteen Jerusalemiin viettämään HERRAN juhla-aikaa. Se annettiin israelilaisille Egyptistä vapauttamisen muiston vaalimiseksi ja sitä vietetään seitsemän päivää nykyisen kalenterin mukaan syys-lokakuun vaihteessa sapatista sapattiin. Ennalta ilmoitettu hengellisen Israelin kansan Messias Immanuel – Jumala keskellämme – Jumala meissä – syntyi Ihmisen Pojaksi Lehtimajanjuhlan kuluessa Jerusalemin temppeliin uhrikaritsoita kasvattavaan karjatorniin uhrilampaita kasvattavien paimenten keskelle.

Kedolla olevat paimenet saivat ensin kuulla JUMALAN ainutkertaisen Uhrikaritsan syntymästä HERRAN enkeleiltä. Paimenet tiesivät heti minne mennä katsomaan vastasyntynyttä Jumalan Uhrikaritsaa. Myös itämaan viisaat kävivät kumartamassa Ihmisen Poikaa ennen kuin Joosef pakeni Miriamin ja Jeshua-lapsen kanssa Egyptiin pelastaakseen vastasyntyneen hengen kuningas Herodeksen käsistä. Herodes tahtoi tappaa profetoidun Juutalaisten Kuninkaan, joka olisi tulevaisuudessa nouseva ikuisiksi ajoiksi hallitsemaan Daavidin valtaistuimella hengellisen Israelin kansaa.

VAPAHTAJANI JEESUS syntyi siis keskelle maallisten vallankäyttäjien toimeenpanemaa raskasta verollepanoa ja samanaikaisesti pyhinvaeltajista Lehtimajanjuhlan vuoksi ruuhkaista Jerusalemia ja sen lähialueita Beetlehem mukaanlukien. Näin oli HERRA ennalta hyväksi nähnyt, että luvattu Ihmisen Poika syntyi juuri Jerusalemin temppeliin uhrikaritsoita tuottavaan talliin. HERRA pukeutui juhla-aikanaan maalliseen lehtimajaansa ottaen Jumalan kuvaksi luodun ihmisen katoavan ulkomuodon ilmestysmajakseen Jeesus-lapsessa. Jeshua syntyi siis Kirjoitusten ja elämäntehtävänsä todistuksen mukaisesti Beetlehemissä Jumalan Uhrikaritsaksi, vietiin turvaan Egyptiin – hengellisesti tarkastellen maailmaan määräajaksi – ja kasvoi palvelustehtäväänsä Kirjoitusten profetiat täyttäen Nasaretin kaupungissa, jonne Joosef palasi perheineen Egyptistä Ihmisen Pojan henkeä uhanneen kuningas Herodeksen kuoleman jälkeen.

Jeesus Nasaretilainen täytti elämällään maanpäällä kaikki Kirjoitusten profetiat, joista Raamatun evankeliumit meille todistavat. HERRA antoi Pääsiäisjuhlan aikana Jumalan ainutkertaisena Uhrikaritsana Henkensä kaikkien niiden hengellisen Israelin kansan syntisten ihmisten tekemien rikkomusten puolesta, jotka uskovat Häneen pelastaakseen kansansa Iankaikkiseen Elämään Armon – Pyhän Hengen – osallisuudessa Jumalan Hengen voimasta uudestisyntyneissä ihmishengissä Kristuksen Ruumiissa Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa – siis elävän Israelin Jumalan seurakunnassa – HERRAN seurassa Hengessä ja Totuudessa Jumalan hengellisessä todellisuudessa keskellämme.

Jumalan valtakunta ei tule ajassa ihmissilmin nähden maanpäälle vaan on meissä hänen lampaissaan sisäisesti Pyhän Hengen voimassa. Meille Herran lampaille on annettu tehtäväksi kertoa lähimmäisillemme Totuudesta, jonka vastaanottavat HERRA ottaa laumaansa. Jumalan Sana tuli lihaksi ja täytti kaikki ennalta ilmoitetut profetiat elämällään. Kaikki, jotka uskovat Häneen – VAPAHTAJAAN – ja ottavat vastaan Pyhän Henkensä Isämme tahdon elämässään täyttääksensä, pelastuvat syntiä kohtaavalta kadotustuomiolta Jumalan Uhrikaritsan Veren – Pyhän Hengen – osallisuudessa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa Iankaikkiseen Elämään Kaikkivaltiaan Jumalan Hengen asuinsijoille hengelliseen Kuninkaamme ikuiseen valtakuntaan Taivaan kirkkauteen.

HERRA on yksi. Ristiinnaulittuaan Jeesus Nasaretilaisen Pontius Pilatus kirjoitutti Jumalan Uhrikaritsan pään yläpuolelle kyltin, jossa luki: Jeesus Nasaretilainen Juutalaisten Kuningas. Hepreaksi näiden kirjoitusten alkukirjaimet muodostavat HERRAN Itse ilmoittamansa Nimensä JHVH. 

 

 

HERRA antoi Henkensä monien puolesta ja otti sen takaisin ylösnousemuksessaan. HERRA nousi takaisin kirkkauteensa Taivaaseen hallitakseen sieltä käsin valtakuntaansa ikuisesti.  HERRA on luomakuntansa alku ja loppu. HERRAN lampaat odottavat HERRAN päivää ja Iankaikkista Elämää Hänen ikuisessa valtakunnassaan Taivaan kirkkaudessa, jonne Hän on luvannut omansa – Hyvän Paimenen lampaansa – viedä.

Todistan elämälläni Hyvän ja Rakastavan Luojamme rakkaudesta kuvikseen luomiaan ihmisiä kohtaan ja kutsun ISÄMME tahdon elämässäni täyttäen lähimmäisiäni joka päivä kokemaan omissa elämissään JUMALAN rakkautta ja johdatusta HERRASSA Jeesuksessa Kristuksessa. Kysyn vielä vaan, koska kristityt kirkkolaivat korjaavat suuntaa Jumalan merikortin – Raamatun ilmoittaman Totuuden ja kompassin – Pyhän Hengen – osoittamalle Turvasatamaan kirkkolaivat matkustajineen turvallisesti Määränpäähän ohjaavalle väylälle? Jumalan Sana on Tie, Totuus ja Elämä. Jumalan Sanan Totuudesta kauas pois ajautuneet ja hengellisesti tarkastellen Pedon valtaa kumartavista ihmisistä muodostuvalla merellä taukoamatta raivoavien myrskyjen heitteleminä eksyneet kirkkolaivat eivät pääse Turvasatamaan, elleivät ole valmiita luopumaan valheen painolastista ja kääntymättä takaisin HERRAN osoittamalle väylälle. HERRAN päivään asti majakan valo loistaa pimeässä kutsuen Turvasatamaan merenkulkijoita maailman meriltä. Valoa ja iloa.

 

 

Mark. 15:2

2 Pilatus kysyi Jeesukselta: ”Sinä siis Olet Juutalaisten Kuningas?” Hän vastasi: ”Sinäpä sen sanot.”

 

 

Sak. 7-14

7:1 Kuningas Daarejaveksen neljäntenä vuotena tuli Sakarjalle HERRAN sana yhdeksännen kuun, kislev-kuun, neljäntenä päivänä.

2 Beetel oli lähettänyt Saretserin ja Regem-Melekin miehineen rukoilemaan HERRALTA armoa

3 ja kysymään HERRAN Sebaotin temppelin papeilta ja profeetoilta : ”Onko meidän viidennessä kuussa itkettävä ja elettävä pidättyvästi, niin kuin olemme tehneet jo vuosikausia?”

4 Silloin minulle tuli tämä HERRAN Sebaotin sana:

5 ”Sano maan koko kansalle ja papeille näin: ´Kun te olette paastonneet ja pitäneet valittajaisia viidennessä ja seitsemännessä kuussa, jo seitsemänäkymmenenä vuotena, niin oletteko paastonneet Minua varten?

6 Ja kun olette syöneet ja juoneet, niin ettekö te olekin syöneet ja juoneet omaksi hyväksenne?

7 Eivätkö nämä ole ne sanat, jotka HERRA julisti aikaisempien profeettojen kautta, kun Jerusalem ja sen ympärillä olevat kaupungit vielä olivat asuttuina ja turvassa, ja myös Etelämaa ja Alankomaa olivat asuttuja?´”

8 Sakarjalle tuli vielä tämä HERRAN sana:

9 Näin on HERRA Sebaot sanonut: Tuomitkaa oikea tuomio, osoittakaa laupeutta ja armahtavaisuutta toinen toisellenne,

10 leskeä ja orpoa, muukalaista ja kurjaa älkää sortako, älkääkä miettikö mielessänne pahaa toisianne vastaan.

11 Mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta, käänsivät minulle kapinallisina selkänsä ja tukkivat korvansa, etteivät kuulisi.

12 Sydämensä he tekivät kovaksi kuin timantti, etteivät kuulisi lakia eivätkä niitä sanoja, jotka HERRA Sebaot lähetti Henkensä voimalla aikaisempien profeettojen kautta. Sen vuoksi on tullut HERRAN Sebaotin suuri viha.

13 Niin kuin he eivät kuunnelleet, kun Minä kutsuin, niin en Minäkään kuunnellut, kun he huusivat apua, sanoo HERRA Sebaot.

14 Myrskynä Minä karkotin heidät kaikkien kansojen sekaan, joita he eivät tunteneet, ja maa jäi heidän jälkeensä autioksi, menijöitä ja tulijoita vaille. Ihanan maan he tekivät autioksi.”

8:1 Sitten tuli tämä HERRAN Sebaotin sana:

2 ”Näin sanoo HERRA Sebaot: Minä kiivailen Siionin puolesta suurella kiivaudella, suurella vihalla Minä sen puolesta kiivailen.

3 Näin sanoo HERRA: Minä palaan jälleen Siioniin ja asun keskellä Jerusalemia. Jerusalemia kutsutaan Uskolliseksi kaupungiksi ja HERRAN Sebaotin vuorta Pyhäksi vuoreksi.

4 Näin sanoo HERRA Sebaot: Vielä on Jerusalemin toreilla istuva vanhuksia, miehiä ja naisia, kullakin kädessään sauva päiviensä paljouden vuoksi.

5 Kaupungin kadut tulevat täyteen poikia ja tyttöjä, jotka leikkivät sen toreilla.

6 Näin sanoo HERRA Sebaot: Jos tämä onkin niinä päivinä ihmeellistä tämän kansan jäännöksen silmissä, pitäisikö sen olla ihmeellistä Minunkin silmissäni, sanoo HERRA Sebaot?

7 Näin sanoo HERRA Sebaot: Katso Minä pelastan kansani itäisestä maasta ja auringonlaskun maasta.

8 Minä tuon heidät asumaan keskelle Jerusalemia. He ovat Minun kansani, ja MINÄ OLEN heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas.

9 Näin sanoo HERRA Sebaot: Olkoot kätenne lujat, teidän, jotka näinä aikoina olette kuulleet nämä sanat niiden profeettojen suusta, jotka profetoivat myös sinä päivänä, jona laskettiin HERRAN Sebaotin huoneen perustus temppelin rakentamista varten.

10 Ennen sitä aikaa ei saatu palkkaa ihmisen työstä eikä juhdan työstä. Ahdistaja ei antanut rauhaa menijälle eikä tulijalle, ja Minä yllytin kaikki ihmiset toinen toisensa kimppuun.

11 Mutta nyt Minä en enää ole samanlainen kuin entisinä päivinä tämän kansan jäännökselle, sanoo HERRA Sebaot.

12 Sillä rauhan kylvö kylvetään, viiniköynnös antaa hedelmänsä, maa antaa satonsa ja taivas kasteensa. Tämän kansan jäännökselle Minä annan perintöosaksi kaiken tämän.

13 Niin kuin te olette olleet kirouksena kansojen seassa, Juudan heimo ja Israelin heimo, niin te tulette olemaan siunauksena, kun Minä teidät pelastan. Älkää pelätkö, olkoot kätenne lujat.

14 Sillä näin sanoo HERRA Sebaot: Minulla oli mielessä tehdä teille pahaa, kun teidän isänne vihoittivat Minut, sanoo HERRA Sebaot, enkä Minä sitä katunut.

15 Näinä aikoina Minulla taas on mielessä tehdä hyvää Jerusalemille ja Juudan heimolle. Älkää pelätkö.

16 Mutta tehkää te näin: Puhukaa totta toinen toisellenne. Tuomitkaa porteissanne oikein, tuomitkaa rauhan tuomio.

17 Älkää hautoko mielessänne pahaa toinen toisellenne älkääkä rakastako väärää valaa. Sillä kaikkia näitä Minä vihaan, sanoo HERRA.”

18 Sitten minulle tuli tämä HERRAN Sebaotin sana:

19 ”Näin sanoo HERRA Sebaot: Neljännen ja viidennen kuun paasto ja seitsemännen ja kymmenennen kuun paasto on oleva Juudan heimolle iloa ja riemua ja onnellista juhlaa. Rakastakaa totuutta ja rauhaa!

20 Näin sanoo HERRA Sebaot: Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita.

21 Kaupungin asukkaat lähtevät toiseen kaupunkiin ja sanovat:  ́Lähdetään, menkäämme lepyttämään HERRAA, etsimään HERRAA Sebaotia; minäkin tahdon mennä. ́

22 Monet kansat, mahtavat kansakunnat, tulevat Jerusalemiin etsimään HERRAA Sebaotia, saadakseen HERRAN mielisuosion.

23 Näin sanoo HERRA Sebaot: Niinä päivinä kymmenen miestä erikielisistä kansoista tarttuu juutalaisen miehen viitan liepeeseen sanoen:  ́Me tahdomme kulkea teidän mukananne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. ́”

9:1 Ennustus, HERRAN sana Hadrakin maata ja hänen asuinpaikkaansa, Damaskoa vastaan: ”HERRAN silmä tarkkaa ihmisiä, kaikkia Israelin heimoja

2 ja Hamatia, joka on Damaskoksen kanssa rajakkain, sekä Tyyroa ja Siidonia, sillä ne ovat sangen viisaat.

3 Tyyro on rakentanut itselleen linnoituksen ja kasannut kokoon hopeaa kuin tomua ja kultaa kuin katujen lokaa.

4 Katso, HERRA valloittaa sen, syöksee mereen sen voiman, ja kaupunki palaa tulessa.

5 Sen näkee Askelon ja pelästyy, ja Gaza vapisee kovin. Ekronkin vapisee, sillä sen toivo joutuu häpeään. Gazasta häviää kuningas, eikä Askelonissa enää asuta.

6 Asdodissa asuu sekarotuisia; Minä teen lopun filistealaisten ylpeydestä.

7 Minä poistan veret Asdodin suusta, iljetykset hänen hampaittensa välistä, ja hänestäkin jää jäännös meidän Jumalallemme. Hän on oleva kuin sukuruhtinas Juudassa, ja Ekron on kuin jebusilainen.

8 Minä pystytän leirini suojaamaan temppeliäni sotajoukoilta, jotka tulevat ja menevät. Sortaja ei enää kulje heidän ylitseen, sillä nyt Minä Itse valvon sitä.”

9 ”Iloitse suuresti, tytär Siion, huuda riemusta, tytär Jerusalem. Katso, Kuninkaasi tulee sinun luoksesi! Hän on vanhurskas, Hän pelastaa; Hän on nöyrä, Hän ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.

10 Minä hävitän sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sodan jousi särjetään, ja Hän julistaa rauhaa kansoille. Hänen hallitusvaltansa ulottuu merestä mereen, Eufratvirrasta aina maan ääriin asti.

11 Mitä sinuun tulee, liittoni Veren tähden Minä päästän vankisi pois vedettömästä kuopasta.

12 Palatkaa takaisin linnoitukseen, te vangit, joilla on toivo. Tänäkin päivänä Minä julistan: kaksin verroin Minä sinulle korvaan.

13 Minä jännitän Juudan jousekseni, asetan siihen nuoleksi Efraimin ja nostan sinun poikasi, Siion, sinun poikiasi vastaan, Jaavan. Minä teen sinut sankarin miekan kaltaiseksi.

14 HERRA näyttätyy heidän yläpuolellaan, Hänen nuolensa lähtee lentoon kuin salama. HERRA, HERRA puhaltaa pasuunaan ja kulkee etelän myrskytuulissa.

15 HERRA Sebaot on suojaava heitä. He nielevät vihollisensa ja tallaavat linkokiviä. He juovat ja meluavat kuin viinin vallassa, he ovat täynnä kuin uhrimaljat, kuin alttarin kulmat.

16 Sinä päivänä HERRA, heidän Jumalansa pelastaa heidät, kansansa, lammaslaumansa. He ovat kruunuun kiinnitettyjä kiviä, jotka välkehtivät yli Hänen maansa.

17 Kuinka suuri onkaan heidän ihanuutensa ja kauneutensa! Vilja saa kasvamaan nuorukaiset, rypälemehu neitoset.”

10:1 Pyytäkää HERRALTA sadetta kevätsateen aikana. HERRA tekee ukkospilvet ja antaa teille sadekuurot, antaa kasvit jokaisen pellolle.

2 Mutta kotijumalat puhuvat valhetta, tietäjät näkevät petollisia näkyjä, kertovat joutavia unia ja lohduttavat turhuuksilla. Sen vuoksi kansa harhailee kuin lammaslauma ja kärsii vaivaa, kun ei ole paimenta.

3 Minun vihani syttyy paimenia kohtaan, johtokauriita Minä rankaisen. HERRA Sebaot pitää huolen laumastaan, Juudan heimosta, ja tekee siitä majesteetillisen sotaratsun.

4 Siitä on lähtöisin kulmakivi, siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi, siitä tulevat kaikki mahtimiehet.

5 He ovat kuin sankarit, jotka sodassa polkevat katujen lokaa. He taistelevat, sillä HERRA on heidän kanssaan; häpeään joutuvat hevosilla ratsastajat.

6 Minä teen väkeväksi Juudan heimon, ja Joosefin heimon Minä pelastan. Minä annan heidän palata, sillä Minä Olen armahtanut heidät, ja he tulevat olemaan, niin kuin En olisi heitä hyljännytkään. Sillä Minä Olen HERRA, heidän Jumalansa, ja Minä vastaan heille.

7 Efraim on oleva kuin sankari, heidän sydämensä iloitsevat kuin viinistä. Heidän lapsensakin näkevät sen ja iloitsevat, heidän sydämensä riemuitsee HERRASSA.

8 Minä vihellän heille ja kokoan heidät, sillä Minä Olen heidät lunastanut. Heistä tulee yhtä lukuisa kansa kuin he olivat ennen.

9 Vaikka Minä sirottelen heidät kansojen sekaan, he muistavat Minua kaukaisissa maissa. He ja heidän lapsensa saavat elää ja palata takaisin.

10 Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät Assurista. Minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille, eivätkä nekään riitä heille.

11 Kansa kulkee ahdistuksen meren läpi, mutta Herra lyö meren aaltoja, ja kaikki Niilin syvyydet kuivuvat. Assurin ylpeys painetaan alas, ja Egyptin valtikka väistyy pois.

12 Mutta heidät Minä teen väkeviksi HERRASSA. Hänen nimessään he vaeltavat, sanoo HERRA.

11:1 Avaa ovesi, Libanon! Tuli syö sinun setrisi.

2 Valita, sypressi, sillä setri on kaatunut, nuo mahtavat on hävitetty. Valittakaa, Baasanin tammet, sillä sankka metsä on sortunut.

3 Kuule paimenten valitusta, kun heidän Ihanat laitumensa on hävitetty. Kuule nuorten leijonien karjuntaa, kun Jordanin tiheikkö on tuhottu.

4 Näin sanoi HERRA, minun Jumalani:

5 ”Paimenna teuraslampaita, joita niiden ostajat tappavat tuntematta syyllisyyttä ja joista niiden myyjät sanovat. ́Kiitetty olkoon HERRA, minä olen rikastunut. ́ Niiden paimenetkaan eivät niitä sääli.

6 Sillä Minä en enää sääli maan asukkaita, sanoo HERRA. Minä annan ihmisten joutua toistensa käsiin ja oman kuninkaansa käsiin. He tuhoavat maan, enkä Minä pelasta ketään heidän käsistään.”

7 Niinpä minä kaitsin teuraslampaita, lampaista kurjimpia. Minä otin itselleni kaksi sauvaa: toiselle annoin nimen Suloisuus, toiselle nimen Yhteys. Sitten minä paimensin lampaita.

8 Yhden kuukauden aikana minä hävitin kolme paimenta, sillä minä menetin kärsivällisyyteni lampaita kohtaan, ja nekin tympääntyivät minuun.

9 Niin minä sanoin: ”En minä enää teitä paimenna. Kuolkoon, joka kuolee, hävitköön, joka häviää, ja jäljelle jääneet syökööt toinen toisensa lihaa.”

10 Ja minä otin sauvani Suloisuuden ja katkaisin sen purkaakseni liittoni, jonka olin tehnyt kaikkien kansojen kanssa.

11 Sinä päivänä se purkaantui, ja niin lampaat kurjimmat, jotka olivat noudattaneet tahtoani, tulivat tietämään, että tämä on HERRAN sana.

12 Sitten minä sanoin heille: ”Jos niin hyväksi näette, antakaa minulle palkkani, jos ette, niin olkaa antamatta.” Niin he punnitsivat palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.

13 HERRA sanoi minulle: ”Viskaa ne savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat Minut arvioineet.” Silloin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne savenvalajalle HERRAN huoneessa.

14 Minä katkaisin toisenkin sauvani, Yhteyden, purkaakseni veljeyden Juudan ja Israelin väliltä. 

15 Sitten HERRA sanoi minulle: ”Ota vielä itsellesi mielettömän paimenen varusteet.

16 Sillä katso, Minä herätän maahan paimenen, joka ei pidä huolta nääntyvästä, ei etsi kadonnutta, ei paranna loukkaantunutta, ei ruoki pystyssä pysyvää. Mutta lihavien lihan hän syö ja halkaisee niiden sorkat.

17 Voi mieletöntä paimenta, joka lampaat hylkää! Miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä! Kuivettukoon hänen käsivartensa, ja sumentukoon hänen oikea silmänsä!”

12:1 Ennustus, HERRAN sana Israelista. Näin sanoo HERRA, joka on levittänyt taivaat ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:

2 ”Katso, Minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille, kun ne piirittävät Juudaa ja Jerusalemia.

3 Sinä päivänä Minä teen Jerusalemista väkikiven kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Kuitenkin kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

4 Sinä päivänä, sanoo HERRA, Minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Juudan heimoa kohti Minä avaan silmäni, mutta kaikki kansojen hevoset Minä lyön sokeudella.

5 Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: ́Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat HERRASSA Sebaotissa, heidän Jumalassaan. ́

6 Sinä päivänä Minä teen Juudan sukuruhtinaat ikään kuin palavaksi hiiliastiaksi polttopuiden sekaan ja ikään kuin tulisoihduksi lyhteiden sekaan. He kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat ympäriinsä. Jerusalem saa yhä olla paikallaan – Jerusalemissa.

7 HERRA on ensin vapauttava Juudan majat, etteivät Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat saisi suurempaa kunniaa kuin Juuda.

8 Sinä päivänä HERRA suojelee Jerusalemin asukkaita. Kompastelevin heistä on sinä päivänä kuin Daavid, ja Daavidin suku on kuin jumalolento, kuin HERRAN enkeli heitä johtamassa.

9 Sinä päivänä Minä tahdon hävittää kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.

10 Mutta Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle Minä vuodatan Armon ja Rukouksen Hengen, ja he katsovat Minuun, jonka ovat lävistäneet. He valittavat Häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat Häntä katkerasti niin kuin murehditaan esikoista.

11 Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, sellaiset kuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa.

12 Maa pitää valittajaisia, kukin suku erikseen: Daavidin huone, hänen sukunsa, erikseen ja heidän naisensa erikseen; Naatanin huone, hänen sukunsa, erikseen ja heidän naisensa erikseen,

13 Leevin huone, hänen sukunsa, erikseen ja heidän naisensa erikseen; simeiläisten suku erikseen ja heidän naisensa erikseen

14 ja kaikki muutkin suvut, kukin suku erikseen ja heidän naisensa erikseen.

13:1 ”Sinä päivänä Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.

2 Sinä päivänä, sanoo HERRA Sebaot, Minä hävitän epäjumalien nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myös profeetat ja saastaisuuden hengen Minä ajan maasta pois.

3 Jos joku vielä profetoi, hänen isänsä ja äitinsä, hänen omat vanhempansa, sanovat hänelle: ´Sinä et voi jäädä eloon, koska olet puhunut valhetta HERRAN nimessä.´ Ja hänen isänsä ja äitinsä, hänen omat vanhempansa, lävistävät hänet miekalla, kun hän profetoi.

4 Sinä päivänä profeetat häpeävät kukin näkyään, kun he profetoivat, eivätkä he pue ylleen profeetan karvaista viittaa puhuakseen valheita.

5 Profeetta sanoo: ´En ole profeetta vaan maatyöläinen, sillä eräs mies osti minut orjakseen jo nuoruudessani.´

6 Jos häneltä kysytään: ´Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?´ hän vastaa: ´Minua lyötiin ystävieni huoneessa.´”

7 ”Herää, miekka, Minun paimentani vastaan ja lähintä miestäni vastaan, sanoo HERRA Sebaot. Lyö paimenta, ja lampaat joutukoot hajalleen. Mutta Minä käännän käteni pienimpiä kohti.

8 Koko maassa käy näin, sanoo HERRA: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.

9 Sen kolmannen osan Minä vien tuleen. Minä puhdistan sen niin kuin hopea puhdistetaan ja koettelen sitä niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi Minun nimeäni, ja Minä vastaan heille. Minä sanon: ”Se on Minun kansani.” Se sanoo: ” HERRA on minun Jumalani.”

14:1 Katso, HERRAN päivä tulee, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.

2 ”Minä kokoan kaikki kansat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, puolet kaupungista lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.”

3 Mutta HERRA lähtee liikkeelle ja sotii näitä kansoja vastaan niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.

4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla, idän suunnalla. Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli vuorta siirtyy pohjoiseen ja toinen etelään päin.

5 Te pakenette Minun vuorteni väliseen laaksoon, sillä vuorten välinen laakso ylettyy Aasaliin asti. Te pakenette niin kuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. HERRA, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät ovat Sinun kanssasi.

6 Sinä päivänä ei ole valoa, loistavat tähdet sammuvat.

7 On tuleva päivä – HERRALLE se on tunnettu. Silloin ei vaihdu päivä ja yö; illallakin on valoisaa.

8 Sinä päivänä virtaavat elävät vedet Jerusalemista: puolet niistä itäistä, puolet läntistä merta kohti. Näin tapahtuu kesät ja talvet.

9 HERRA on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä HERRA on yksi ja Hänen Nimensä yksi.

10 Koko maa Gebasta Rimmoniin asti, joka on Jerusalemin eteläpuolella, muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa. Jerusalem kohoaa korkealla omalla paikallaan. Siellä asutaan Benjaminin portilta ensimmäisen portin kohdalle asti, Kulmaportille, ja Hananelintornilta kuninkaan viinikuurnille asti.

11 Jerusalem on asuttu, eikä sitä enää vihitä tuhon omaksi. Jerusalem asuu turvassa.

12 Ja tämä on se vitsaus, jolla HERRA lyö kaikkia niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää heidän lihansa, kun he vielä seisovat jaloillaan, heidän silmänsä mätänevät kuopissaan, ja heidän kielensä matänee heidän suussaan.

13 Sinä päivänä tulee HERRALTA suuri hämminki heidän joukkoonsa. He käyvät käsiksi toinen toiseensa, nostavat kätensä toisiaan vastaan.

14 Myös Juuda sotii Jerusalemin puolesta. Ja kaikkien kansojen rikkaudet kootaan joka taholta: kultaa, hopeaa ja vaatteita hyvin suuret määrät.

15 Vitsaus kohtaa myös hevosia ja muuleja, kameleita ja aaseja ja kaikkia eläimiä, mitä noissa leireissä on. Samanlainen vitsaus kohtaa kaikkia.

16 Mutta kaikki jäljelle jääneet niistä kansoista, jotka hyökkäsivät Jerusalemia vastaan, kulkevat vuosi vuodelta sinne ylös kumartamaan Kuningasta, HERRAA Sebaotia, ja viettämään Lehtimajanjuhlaa.

17 Niille maan kansoille, jotka eivät lähde ylös Jerusalemiin kumartamaan Kuningasta, HERRAA Sebaotia, ei tule sadetta.

18 Jos egyptiläisten suku ei lähde sinne ylös, ei sadetta tule heillekään. Heitäkin kohtaa sama vitsaus, jolla HERRA lyö niitä kansoja, jotka eivät lähde sinne ylös viettämään Lehtimajanjuhlaa.

19 Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden kansojen synnin palkka, jotka eivät lähde sinne ylös viettämään Lehtimajanjuhlaa.

20 Sinä päivänä hevosten kulkusissa on kirjoitus: ”Pyhitetty HERRALLE”. Ja padat HERRAN huoneessa ovat kuin vihmontamaljoja, jotka ovat alttarin edessä.

21 Jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty HERRALLE Sebaotille, ja kaikki, jotka tulevat uhraamaan, ottavat ne ja keittävät niissä. Eikä sinä päivänä enää ole yhtään kaupustelijaa HERRAN Sebaotin huoneessa.

 

 

Gal. 5

1 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.

2 Minä, Paavali, sanon teille: jos ympärileikkautatte itsenne, Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä.

3 Vakuutan vielä jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään koko lain.

4 Te olette joutuneet eroon Kristuksesta, te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois Armosta.

5 Mutta me odotamme Hengessä uskon kautta sitä vanhurskautta, jota toivomme.

6 Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko.

7 Te juoksitte hyvin. Kuka teitä esti olemasta Totuudelle kuuliaisia?

8 Houkutus siihen ei ole lähtöisin Hänestä, joka teitä kutsuu.

9 Vähäinen hapate hapattaa koko taikinan.

10 Luotan teihin HERRASSA, ettette tule ajattelemaan toisin. Mutta se, joka on saanut teidät hämmentymään, saa tuomionsa, olipa hän kuka tahansa.

11 Veljet, jos minä julistan vielä ympärileikkausta, miksi minua yhä vainotaan? Silloinhan ristin pahennus olisi poistettu.

12 Kunpa kuohisivat itsensä, nuo teidän kiihottajanne!

13 Teidät on KUTSUTTU VAPAUTEEN, veljet. Älkää vain antako vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan PALVELKAA TOISIANNE RAKKAUDESSA.

14 Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

15 Mutta jos purette ja syötte toisianne, varokaa, ettette kokonaan tuhoa toisianne.

16 Minä sanon: VAELTAKAA HENGESSÄ, niin ette toteuta lihan himoa.

17 Liha himoitsee Henkeä vastaan ja Henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan, niin ettette tee sitä, mitä tahdotte.

18 Mutta jos Henki johdattaa teitä, ette ole lain alaisia.

19 Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus,

20 epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit,

21 kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus,

23 sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.

24 Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.

25 JOS ME HENGESSÄ ELÄMME, VAELTAKAAMME MYÖS HENGESSÄ.

26 Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa, ärsytellen ja kadehtien toisiamme.

Joulunettikortti 2016

Joulunettikortti_2016

 

EVANKELIUMI – ILOUUTINEN

 

ÄLKÄÄ PELÄTKÖ!

HERRA ON YKSI. HERRA ON RAKKAUS. JEESUS ON HERRA.

EI OLE MUUTA ELÄVÄÄ JUMALAA – KAIKEN LUOJAA JA YLLÄPITÄVÄÄ ELÄMÄN HENKEÄ.

HERRA ON AJALLISEN JA IHMISAISTEIN HAVAITTAVAN LUOMAKUNTANSA ALKU JA LOPPU. JUMALAN SANASSA – RAAMATUN KIRJOITUKSISSA – HERRA ON ILMOITTANUT LUODUILLEEN ITSENSÄ, TAHTONSA JA AIKOMUKSENSA.

JUMALAN KUVAKSI LUOMAKUNTAAN LUODUILLE IHMISILLE – HENGEN TEMPPELEILLE – ON ANNETTU ALUNALKAEN TEHTÄVÄ LISÄÄNTYÄ JA TÄYTTÄÄ MAA, VILJELLÄ JA VARJELLA JUMALAN LUOMAKUNTAA AJASSA.

JUMALA VALITSEE AJALLISEN VAELLUKSEMME PERUSTEELLA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN TAIVAAN KIRKKAUTEEN HÄNEN TAHDOSSAAN JA YHTEYDESSÄÄN LUOMAKUNNASSAAN ELÄVÄT IHMISET.

IANKAIKKISUUDESSA ELÄMME IHMISHENGISSÄ KAIKKIVALTIAAN ELÄMÄN HENGEN HENGELLISESSÄ TODELLISUUDESSA OLLEN TAIVAASSA KUIN ENKELIT – TÄLLÄ HETKELLÄ OLEVAISET TAIVAAN AVARUUKSIEN HENKIVALLAT, JOTKA PALVELEVAT JUMALAA TAIVAAN AVARUUKSISSA.

JUMALAN SANAN ILMOITUKSEN MUKAAN MEIDÄT IHMISET ON LUOTU PALVELEMAAN HERRAA HÄNEN AJALLISESSA LUOMAKUNNASSAAN, JOLLA ON ALKU JA LOPPU.

HERRAN PÄIVÄNÄ AJALLINEN LUOMAKUNTA KATOAA SILMÄNRÄPÄYKSESSÄ JA IHMISSIELUT SIIRTYVÄT IKUISEEN OLEVAISUUTEEN HENGELLISEEN JUMALAN TODELLISUUTEEN.

JUMALA ON IKUINEN RAKKAUS.

JUMALA ON ARMOLLINEN, PITKÄMIELINEN JA LAUPIAS.

JUMALA ON PYHÄ. PYHÄ JUMALA VIHAA SYNTIÄ JA TUOMITSEE SYNNINTEKIJÄT KADOTUKSEEN IANKAIKKISUUDESSA IKUISIKSI AJOIKSI ILMOITUKSENSA MUKAISESTI.

ELÄVÄ HENGELLISEN ISRAELIN KANSAN JUMALA PELASTAA HENGELLISET LAPSENSA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN JUMALAN VALTAKUNTAAN TAIVAAN KIRKKAUTEEN.

HERRA JEESUS OTTI KERRAN JUHLA-AIKANAAN KUVANSA ULKOMUODON LUOMAKUNNASSAAN.

VAPAHTAJA JEESUS TÄYTTI KIRJOITUSTEN LUPAUKSET ELÄMÄLLÄÄN MAANPÄÄLLÄ AJASSA.

JUMALAN SANA LIHAKSI TULLEENA ANTOI AINUTKERTAISESTI HENKENSÄ RISTILLE KOROTETTUNA.

USKO TÄMÄ EVANKELIUMI, JOKA ON MAAILMALLE HULLUTUS.

USKO VAPAHTAJAAN JA OTA VASTAAN PYHÄ HENKI.

HYVÄ PAIMEN OTTAA ITSE VAPAHTAJAAN USKOVAT LAMPAAKSEEN LAUMAANSA.

HERRAN LAMPAAT KUULEVAT UUDESTISYNTYNEISSÄ IHMISHENGISSÄÄN KAIKKIEN HENKIEN ISÄN – KAIKKIVALTIAAN LUOJAN – PUHEEN SISIMMISSÄÄN IHMISHENGISSÄÄN JA SEURAAVAT HYVÄÄ PAIMENTA – PYHYYDEN JA TOTUUDEN HENKEÄ – AJASSA.

USKO HERRAAN JEESUKSEEN VAPAHTAJAAN – JUMALAN SANAAN.

OTA VASTAAN ARMON – PYHÄN HENGEN – OSALLISUUS KRISTUKSEN RUUMIISSA.

TUNNUSTA SYNTISI HERRALLE – KAIKKIVALTIAALLE JUMALALLE – HENGESSÄ JA TOTUUDESSA RUKOUSMAAILMASSA TAIVAAN AVARUUKSISSA.

VASTAANOTA RIKKOMUSTESI TÄYDELLINEN ANTEEKSIANTO HERRALTA – SAAT SIELUNRAUHAN, JOTA HERRAN TAHTOA VASTUSTAVA PEDON VALLAN ALAINEN AJALLINEN USKONNOLLINEN MAAILMA EI VOI SINULLE TARJOTA.

KÄÄNNY POIS SYNTIELÄMÄSTÄ PEDON VALLAN ALAISUUDESTA. ÄLÄ KUMARRA PEDON VALTAA AJASSA.

TEE PARANNUS VAELLUKSESSASI PYHÄN HENGEN VOIMASSA.

SUOSTU VAELTAMAAN ISÄMME TAHDON MUKAAN AJASSA.

JUMALAN SEURAKUNNAN HYVÄLLÄ PAIMENELLA ON VAIN YKSI VAIMO HENGEN TODELLISUUDESSA KESKELLÄMME JA SISÄISESTI MEISSÄ HÄNEN LAMPAISSAAN.

VAPAHTAJAN MORSIUSSEURAKUNTA VAELTAA HENGESSÄ JA TOTUUDESSA.

PYSY KRISTUKSEN RUUMIISSA KESTÄVÄSTI TOTUUDESSA JOKA HETKI HÄNEN VALKEUDESSAAN AJALLISEN ELÄMÄSI KESTON SEISTEN.

ELÄT IHMISHENGESSÄSI VAIN JUMALAN SANAN VALOSSA JA KRISTUKSEN HENGEN TÄYTEYDESSÄ AJASSA. LUE JUMALAN SANAA JA RUKOILE HENGESSÄ JA TOTUUDESSA.

PALVELE ELÄMÄLLÄSI HERRAA ILOITEN HÄNEN RAUHASSAAN ARMON AJASSA.

ODOTA HERRAA IHMISHENGESSÄSI VALVOEN.

PIDÄ KIINNI USKON LAHJASTA JA PELASTUKSESTA HERRASSAMME JEESUKSESSA KRISTUKSESSA ARMON OSALLISUUDESSA HERRASSAMME PYSYEN.

ÄLÄ PELKÄÄ, SILLÄ RAKKAUDESSA EI OLE PELKOA.

SIUNAA NIITÄ HENGESSÄÄN KUOLLEITA IHMISIÄ, JOTKA SINUA PARJAAVAT TAI VAINOAVAT.

RAKKAUDESSA EI OLE VIHAA. HERRAN LAMPAAT EIVÄT TEE TOISILLE IHMISILLE PAHAA. HERRAN LAMPAAT EIVÄT PAKOTA KETÄÄN USKOMAAN JEESUKSEEN JA JEESUSTA. HERRA ON ANTANUT JOKAISELLE IHMISELLE VAPAAN TAHDON. KERROMME HERRAN TAHDON MUKAISESTI LÄHIMMÄISILLE JUMALAN SANAN TOTUUDEN JA ELÄMME HERRASSAMME.

JUMALAN SANA KIRVELEE SAIRAIDEN SIELUJEN HAAVOISSA JA PARANTAA NE ITSE. HERRA ITSE PARANTAA SAPATTINAAN HENGESSÄÄN SAIRAAT JA KUOLLEET IHMISHENGET, JOTKA KÄÄNTYVÄT HÄNEN PUOLEENSA MAAILMAN PEDON VALLAN ALAISEN MENNEEN SYNTIELÄMÄN TAAKSENSA JÄTTÄEN.

HERRA TULEE TUOMITSEMAAN HENGESSÄÄN ELÄVÄT JA HENGESSÄÄN KUOLLEET.

VAPAUTTAVAN TUOMION SAAVAT HENGESSÄÄN ELÄVÄT IHMISSIELUT KRISTUKSEN RUUMIISSA.

PIDÄ KIINNI VOITTOSEPPELEESTÄSI.

KILVOITTELE AJALLINEN ELÄMÄSI KESTÄVÄSTI.

KERRO EVANKELIUMI LÄHIMMÄISILLESI RAKKAUDELLISESTI.

KERRO LÄHIMMÄISILLESI, ETTÄ JUMALAN VALTAKUNTA ON TULLUT HEITÄ LÄHELLE MEISSÄ HÄNEN LAMPAISSAAN AJASSA.

KERRO LÄHIMMÄISILLESI, ETTÄ HERRA JEESUS TULEE KOHTAAMAAN HEITÄ SISÄISESTI HEIDÄN IHMISHENKIÄÄN PUHUTELLEN, JOS HE OTTAVAT JEESUKSEN TÄYDESTÄ SYDÄMESTÄÄN VAPAHTAJANAAN VASTAAN JUMALAN SANAN TOTUUDEN KAIKESTA TAHDOSTAAN JA VOIMASTAAN TOTUUDEKSI USKOEN.

KERRO LÄHIMMÄISILLESI, ETTÄ VAIN JEESUS ITSE VOI PELASTAA IANKAIKKISUUSOLENNOKSI LUODUN IHMISSIELUN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN HÄNEN HENKENSÄ OSALLISUUDESSA HERRASSAMME KRISTUKSEN RUUMIISSA HENGELLISESSÄ JUMALAN TODELLISUUDESSA.

KERRO LÄHIMMÄISILLESI, ETTEI JUMALAN VALTAKUNTA TULE KOSKAAN IHMISSILMIN NÄHDEN LUOMAKUNTAAN VAAN ETTÄ SE ON SISÄISESTI MEISSÄ HERRAN LAMPAISSA ARMON OSALLISUUDESSA HERRASSA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA AJASSA.

KERRO LÄHIMMÄISILLESI TOTUUDESTA KESTÄVÄSTI HERRASSAMME.

HERRA JOHDATTAA JA OHJAA HENKENSÄ VOIMALLA LAMPAITAAN JUMALAN VALTAKUNNAN EVANKELIUMIN JULISTUSTYÖSSÄ.

KAIKKIVALTIAS JUMALA PITÄÄ HYVÄN HUOLEN AJALLISISTA TARPEISTAMME LUPAUSTENSA MUKAISESTI.

JEESUS ON HERRA. JEESUS ON SYDÄNTEN HERRA. JEESUS ON ELÄMÄN HENKI.

ELÄ HENGESSÄ.

VAELLA HENGESSÄ.

VALVO HENGESSÄ.

 

 

Jes. 27:12-13

12 Sinä päivänä HERRA karistaa tähkistä jyvät maahan Eufratvirrasta aina Egyptin puroon asti, ja teidät poimitaan yksitellen, te israelilaiset.

13 Sinä päivänä puhalletaan suureen soofar-torveen. Silloin tulevat Assurin maahan kadonneet ja Egyptin maahan karkotetut, ja kumartuvat HERRAN eteen pyhällä vuorella Jerusalemissa.

 

 

Luuk. 16:1-31

1 Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen: ”Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan.

2 Niin hän kutsui tämän luokseen ja sanoi hänelle: ´Mitä minä kuulenkaan sinusta! Tee tili taloudenhoidostasi! Enää et saa hoitaa talouttani.´

3 Silloin taloudenhoitaja sanoi itsekseen: ´Mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois taloudenhoidon? Kaivaa en jaksa, kerjäämistä häpeän.

4 Minäpä tiedän, mitä teen, että muut ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois taloudenhoitajan tehtävästä.´

5 Hän kutsui luokseen jokaisen, joka oli velkaa hänen isännälleen. Ensimmäiseltä hän kysyi: ´Paljonko sinä olet velkaa isännälleni?´

6 Tämä vastasi: ´Sata astiaa oliiviöljyä.´ Niin taloudenhoitaja sanoi hänelle: ´Tässä on velkakirjasi. Istu ja kirjoita äkkiä viisikymmentä.´

7 Sitten hän kysyi toiselta: ´Entä sinä, paljonko sinä olet velkaa?´ Tämä vastasi: `Sata tynnyriä vehnää.´ Taloudenhoitaja sanoi hänelle: ´Tässä on velkakirjasi, kirjoita kahdeksankymmentä.´

8 Ja isäntä kehui epärehellistä taloudenhoitajaa siitä, että tämä oli toiminut ovelasti. Tämän maailman lapset ovat näet omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valon lapset.

9 Minä sanon teille: hankkikaa itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, jotta he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin.

10 Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä epärehellinen, se on epärehellinen myös paljossa.

11 Jos siis ette ole luotettavia, kun on kyse väärästä mammonasta, kuka uskoo teille oikeaa?

12 Ja jos ette ole luotettavia hoitaessanne toisen omaisuutta, kuka antaa teille sitä, mikä on teidän omaanne?

13 Ei yksikään palvelija voi palvella kahta herraa. Hän joko vihaa toista ja rakastaa toista tai liittyy toiseen ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.”

14 Tämän kaiken kuulivat fariseukset, jotka olivat rahanahneita, ja he ivasivat Jeesusta.

15 Hän sanoi heille: ”Juuri te tekeydytte vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne. Se, mikä ihmisten mielestä on arvokasta, on Jumalan edessä kauhistus.

16 Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta, ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne sisälle.

17 Mutta ennemmin katoaa taivas ja maa kuin häviää yksikään lain piirto.

18 Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin, ja joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin.”

19 ”Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoon pellavaan ja vietti iloista elämää loisteliaasti päivästä toiseen.

20 Mutta hänen porttinsa pieleen oli jätetty virumaan köyhä mies, nimeltään Lasarus, täynnä paiseita.

21 Hän halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan päydältä. Koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitaan.

22 Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.

23 Kun hän tuonelassa tuskissaan kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.

24 Hän huusi: ´Isä Abraham! Armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormenpäänsä veteen ja vilvoittamaan kieltäni, sillä minä kärsin tuskaa tässä liekissä.´

25 Mutta Abraham sanoi: ´Poikani, muista, että sinä sait eläessäsi osaksesi hyvää, Lasarus sen sijaan pahaa. Nyt hän saa täällä lohdutusta, mutta sinä kärsit tuskaa.

26 Kaiken tämän lisäksi teidän ja meidän välillemme on asetettu suuri kuilu, etteivät ne, jotka tahtovat, voisi tulla täältä teidän luoksenne eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.´

27 Rikas mies sanoi:   ́Pyydän siis sinua, isä, että lähettäisit hänet isäni taloon

28 – onhan minulla viisi veljeä – varoittamaan heitä, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan.´

29 Abraham vastasi:   ́Heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä.

30 Mies sanoi:   ́Ei, isä Abraham, mutta jos joku kuolleista menisi heidän luokseen, niin he kääntyisivät.´

31 Mutta Abraham sanoi: ´Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, eivät he suostu uskomaan, vaikka joku kuolleista nousisi ylös.  ́”

 

 

Kol. 2:1-15

1 Tahdon teidän tietävän, kuinka suuri taistelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien niiden tähden, jotka eivät ole nähneet minun kasvojani,

2 että he, sydämet yhteen liittyneinä rakkaudessa, saisivat rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen.

3 Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä.

4 Sanon tämän, ettei kukaan pettäisi teitä suostuttelevalla puheella.

5 Vaikka ruumiillisesti olen poissa, olen kuitenkin hengessä teidän kanssanne ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka keskuudessanne vallitsee, ja lujan uskonne Kristukseen.

6 Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa Hänessä.

7 Juurtukaa Häneen, rakentukaa Hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitsevuotava.

8 Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eivätkä Kristukseen.

9 Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

10 ja teillä on tämä täyteys Hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää.

11 Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella.

12 Teidät on haudattu Hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty Hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti Hänet kuolleista.

13 Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset

14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen Hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin.

15 Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun Hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton.

 

 

Luuk. 17:1-37

1 Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”On mahdotonta, että viettelykset jäisivät tulematta, mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat!

2 Parempi olisi hänelle, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee syntiin yhdenkään näistä pienistä.

3 Pitäkää varanne! Jos veljesi tekee syntiä, nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi.

4 Vaikka hän seitsemästi päivässä tekisi syntiä sinua vastaan ja seitsemästi kääntyisi sinun puoleesi ja sanoisi: ´Minä kadun´, anna hänelle anteeksi.”

5 Apostolit sanoivat Herralle: ”Lisää meille uskoa!

6 Niin Herra sanoi: ”Jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle:   ́Nouse juurinesi maasta ja istuta itsesi mereen  ́, ja se tottelisi teitä.

7 Kuka teistä, jolla on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanoo tämän tullessa pellolta:  ́Käy heti aterialle  ́?

8 Eikö hän pikemminkin sano:  ́Valmista minulle syötävää, vyöttäydy ja palvele minua sen aikaa kun syön ja juon. Sen jälkeen saat sinä syödä ja juoda.´

9 Ei kai hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty.

10 Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: `Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään.´”

11 Ollessaan matkalla Jerusalemiin Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla.

12 Kun Hän oli menossa erääseen kylään, Häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä. Nämä jäivät seisomaan loitommaksi,

13 korottivat äänensä ja huusivat: ”Jeesus, Mestari: armahda meitä!”

14 Heidät nähdessään Jeesus sanoi heille: ”Menkää näyttämään itsenne papeille.” Ja mennessään he puhdistuivat.

15 Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen,

16 heittäytyi kasvoilleen Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti Häntä. Tämä mies oli samarialainen.

17 Niin Jeesus kysyi: ”Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän ovat?

18 Eikö ollut muita, jotka olisivat kääntyneet takaisin ylistämään Jumalaa, kuin tämä muukalainen?”

19 Ja Hän sanoi miehelle: ”Nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut.”

20 Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, Hän vastasi heille: ”Ei Jumalan valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla,

21 eikä voida sanoa:  ́Se on täällä  ́ tai   ́se on tuolla  ́, sillä Jumalan valtakunta on teidän sisällänne.”

22 Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden Ihmisen Pojan päivistä mutta ette saa nähdä.

23 Teille sanotaan: ´Hän on tuolla  ́ tai   ́Hän on täällä.  ́ Älkää lähtekö minnekään älkääkä juosko kenenkään perässä.

24 Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänään oleva.

25 Mutta sitä ennen Hänen pitää kärsiä paljon, ja tämä sukupolvi hylkää Hänet.

26 Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös Ihmisen Pojan päivinä.

27 Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja vedenpaisumus tuli ja tuhosi heidät kaikki.

28 Käy samoin kuin kävi Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat.

29 Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki.

30 Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

31 Sinä päivänä älköön se, joka on katolla ja jolla on tavaroita talossa, astuko alas noutamaan niitä, älköönkä se, joka on pellolla, palatko takaisin.

32 Muistakaa Lootin vaimoa!

33 Joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä kadottaa, pelastaa sen.

34 Minä sanon teille: Sinä yönä on kaksi samalla vuoteella: toinen otetaan, toinen jätetään.

35 Kaksi naista on yhdessä jauhamassa: toinen otetaan, toinen jätetään.

36 Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään.”

37 Opetuslapset kysyivät: ”Missä Herra?” Hän vastasi: ”Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat.”

 

 

Matt. 25:31-46

31 ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit Hänen kanssaan, silloin Hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle.

32 Kaikki kansat kootaan Hänen eteensä, ja Hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.

33 Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle.

34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ´Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti.

35 Sillä Minun oli nälkä, ja te annoitte Minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte Minulle juotavaa. Minä Olin muukalainen, ja te otitte Minut luoksenne.

36 Minä Olin alaston, ja te vaatetitte Minut. Minä Olin sairaana, ja te kävitte Minua katsomassa. Minä Olin vankilassa, ja te tulitte Minun luokseni.´

37 Silloin vanhurskaat vastaavat Hänelle: ´Herra, milloin me näimme Sinut nälkäisenä ja annoimme Sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme Sinulle juotavaa?

38 Milloin me näimme Sinut muukalaisena ja otimme Sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme Sinut?

39 Ja milloin me näimme Sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme Sinun luonasi?´

40 Niin Kuningas vastaa heille: ´Totisesti Minä sanon teille: kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä Minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet Minulle.´

41 Sitten Hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ´Menkää pois Minun luotani, te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu Paholaiselle ja hänen enkeleilleen.

42 Sillä Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet Minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet Minulle juotavaa.

43 Minä Olin muukalainen, mutta te ette ottaneet Minua luoksenne. Minä Olin alaston, mutta te ette  vaatettaneet Minua. Minä Olin sairaana ja vankilassa, mutta te ette käyneet Minua katsomassa.´

44 Silloin hekin vastaavat Hänelle: ´Herra, milloin me näimme Sinut nälkäisenä tai janoisena tai muukalaisena tai alastomana tai sairaana tai vankilassa emmekä palvelleet Sinua?´

45 Silloin Hän vastaa heille: ´Totisesti Minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä Minulle.´

46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

 

 

Luuk. 12:1-10

1 Kun väkeä oli sillä välin kokoontunut tuhatmäärin, niin että ihmiset tallasivat toisiaan, Jeesus rupesi puhumaan ensin opetuslapsilleen: ”Varokaa fariseusten hapatusta, tekopyhyyttä.

2 Ei ole mitään peitettyä, mikä ei paljastu, eikä mitään kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi.

3 Sen tähden, mitä te sanotte pimeässä, se kuullaan päivänvalossa, ja mitä te kammioissa kuiskaatte korvaan, se julistetaan katoilta.”

4 ”Minä sanon teille, ystävilleni: älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät sen jälkeen voi tehdä mitään enempää.

5 Minä osoitan teille, ketä teidän tulee pelätä: pelätkää Häntä, jolla on valta tappaa ja sen jälkeen syöstä Helvettiin. Niin, Minä sanon teille: Häntä pelätkää.

6 Eikö viittä varpusta myydä kahdella kuparilantilla? Silti Jumala ei ole unohtanut yhtäkään niistä.

7 Jopa kaikki teidän päänne hiuksetkin on laskettu. Älkää siis pelätkö, te olette arvokkaampia kuin paljot varpuset.”

8 ”Minä sanon teille: Jokaisen, joka tunnustaa Minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika on tunnustava Jumalan enkelien edessä.

9 Mutta joka kieltää Minut ihmisten edessä, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä.

10 Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka pilkkaa Pyhää Henkeä, ei anteeksi anneta.

 

 

Luuk. 13:1-5

1 Samaan aikaan muutamat paikalla olevista kertoivat Jeesukselle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhrieläintensä vereen.

2 Jeesus vastasi heille: ”Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisempiä kuin kaikki muut galilealaiset , koska he saivat näin kärsiä?

3 Minä sanon teille: eivät suinkaan! Mutta ellette käänny, samoin te kaikki tuhoudutte.

4 Entä ne kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun torni kaatui Siloassa heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllisempiä kuin kaikki muut ihmiset, jotka asuvat Jerusalemissa?

5 Minä sanon teille: eivät suinkaan! Mutta ellette käänny, samoin te kaikki tuhoudutte.”

 

 

Mark. 15:2

2 Pilatus kysyi Jeesukselta: ”Sinä siis Olet Juutalaisten Kuningas?” Hän vastasi: ”Sinäpä sen sanot.”

 

 

RAUHAA! ÄLKÄÄ PELÄTKÖ!

JUMALAN SANAN ON HERRA RISTIINNAULINNUT HÄNET VAPAHTAJAKSEEN OTTANEIDEN PUOLESTA RISTILLE. LAKI JA PROFEETAT OVAT OSOITTAMASSA IHMISEN SYYLLISYYDEN IKUISESTI. JUMALAN SANAN TOTUUS EI KOSKAAN MUUTU TAI KATOA. HERRAN AINUTKERTAINEN UHRI ON KUMONNUT JUMALALLE AJASSA KELPAAVAT UHRITOIMITUKSET.

SYNTISTÄ IHMISTÄ KOHTAAVAN IKUISEN TUOMION ON HÄN KUMONNUT SEN RISTIINNAULITSEMALLA NIIDEN EDESTÄ, JOTKA OTTAVAT ARMON VASTAAN HERRASSAMME JEESUKSESSA KRISTUKSESSA. JUMALA KESTÄÄ IHMISTEN PILKAN JA HERJAUKSET AJASSA JA ON VALMIS VAPAUTTAMAAN VARMASTA KADOTUSTUOMIOSTA JOKAISEN LUODUN KUVANSA, JOKA OTTAA VASTAAN VAPAHTAJAN ARMON OSALLISUUDESSA.

PYHÄN HENGEN PILKKA ON SITÄ, ETTÄ KATSOO YLEN JUMALAN ARMON – ANSIOTTOMAN RAKKAUDEN – EIKÄ OTA VASTAAN PELASTUSTA USKOSSA PYHÄN HENGEN TORJUMALLA. JOS EI OLE KRISTUKSEN HENKEÄ JA ELÄ HERRASSA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA HENGESSÄ JA TOTUUDESSA, EI SAATA PELASTUA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN SYNTIÄ KOHTAAVALTA TUOMIOLTA.

PYHÄN HENGEN PILKKAA EI KUKAAN SAA VIIMEISELLÄ TUOMIOLLA ANTEEKSI. JOS VIITTAA AJASSA KINTAALLA JUMALAN ARMOLLE, MITÄTÖI ITSE VAPAUTTAVAN TUOMION MAHDOLLISUUDEN AJASSA OMAN VALINTANSA JA VAPAAN TAHTONSA PERUSTEELLA. ARMON TORJUMISTA HERRA EI ANNA ANTEEKSI KOSKAAN VAAN TUOMITSEE JOKAISEN JUMALATTOMAN – ILMAN PYHÄÄ HENKEÄ OLEVAN SIELUN – KADOTUKSEEN.

RAUHAA! VALOA JA ILOA.

 

 

Mark. 15:21-41

21 Sotilaat pakottivat erään ohikulkijan, joka oli tulossa pellolta, kantamaan Jeesuksen ristiä. Mies oli kyreneläinen Simon, Aleksandroksen ja Rufuksen isä.

22 He veivät Jeesuksen paikkaan, jonka nimi on Golgata, käännettynä pääkallonpaikka.

23 He antoivat Hänelle juotavaksi mirhalla sekoitettua viiniä, mutta Hän ei ottanut sitä.

24 Sitten he ristiinnaulitsivat Hänet ja jakoivat keskenään Hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa, mitä kukin saisi.

25 Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat Hänet.

26 Hänen yläpuolelleen oli kirjoitettu Hänen tuomionsa syy: ”Juutalaisten Kuningas”.

27 Hänen lisäkseen he ristiinnaulitsivat kaksi rosvoa, toisen Hänen oikealle, toisen vasemmalle puolelleen.

28 Näin toteutui Kirjoitus, joka sanoo: ”Hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon.”

29 Ohikulkijat pilkkasivat Häntä ja sanoivat päätään nyökyttäen: ”Voi Sinua, joka hajotat temppelin ja kolmessa päivässä rakennat sen uudestaan.

30 Pelasta itsesi ja astu alas ristiltä.”

31 Samoin ylipapit ja kirjanoppineet puhuivat toisilleen Häntä pilkaten: ”Muita Hän on auttanut, itseään Hän ei voi auttaa.

32 Astukoon nyt, Kristus, Israelin Kuningas, alas ristiltä, että me sen näkisimme ja uskoisimme.” Myös ne, jotka oli ristiinnaulittu Hänen kanssaan, herjasivat Häntä.

33 Kuudennella tunnilla tuli pimeys yli koko maan. Sitä kesti yhdeksänteen tuntiin asti.

34 Yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Elohi, Elohi, lema sabaktani?” Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?

35 Sen kuullessaan muutamat lähellä seisovista sanoivat: ”Kuulkaa, Hän huutaa Eliaa.”

36 Joku juoksi täyttämään sienen hapanviinillä, pani sen ruokosauvan päähän, antoi Hänen juoda ja sanoi: ”Saapa nähdä, tuleeko Elia ottamaan Hänet alas.”

37 Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi Henkensä.

38 Silloin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.

39 Sadanpäällikkö, joka seisoi Häntä vastapäätä ja näki, miten Hän antoi Henkensä, sanoi: ”Tämä mies oli todellakin Jumalan Poika!”

40 Jonkin matkan päässä oli myös naisia katselemassa. Heidän joukossaan oli Magdalan Maria ja toinen Maria, Jaakob nuoremman ja Jooseksen äiti, ja Salome.

41 He olivat seuranneet Jeesusta ja palvelleet Häntä Hänen ollessaan Galileassa. Paikalla oli myös useita muita naisia, jotka olivat tulleet Hänen kanssaan ylös Jerusalemiin.

 

 

Luuk. 23:32-49

32 Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin Jeesuksen kanssa surmattavaksi.

33 Kun saavuttiin paikalle, jota kutsutaan Pääkalloksi, sotilaat ristiinnaulitsivat siellä Jeesuksen ja pahantekijät, toisen Hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle.

34 Mutta Jeesus sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät.” Sotilaat jakoivat keskenään Hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa.

35 Kansa seisoi ja katseli. Hallitusmiehetkin ivasivat Häntä ja sanoivat: ”Muita Hän on auttanut. Auttakoon nyt itseään, jos Hän on Jumalan Voideltu, se valittu.”

36 Myös sotilaat pilkkasivat Häntä. He menivät Hänen luokseen, tarjosivat Hänelle hapanviiniä

37 ja sanoivat: ”Jos Sinä Olet Juutalaisten Kuningas, niin auta itseäsi.”

38 Hänen päänsä yläpuolella oli myös kirjoitus: ”Tämä on Juutalaisten Kuningas.”

39 Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi Häntä sanoen: ”Etkö Sinä Ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä!”

40 Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: ”Etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta?

41 Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa.”

42 Sitten hän sanoi: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.”

43 Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti Minä sanon sinulle: Tänä päivänä sinä olet Minun kanssani Paratiisissa.”

44 Oli jo noin kuudes tunti. Silloin koko maan ylle tuli pimeys, jota kesti yhdeksänteen tuntiin asti,

45 sillä aurinko oli pimentynyt. Temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia, ja Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Isä, Sinun käsiisi minä uskon henkeni.” Sen sanottuaan Hän antoi Henkensä.

46 Kun sadanpäällikkö näki, mitä tapahtui, hän antoi kunnian Jumalalle sanoen: ”Tämä mies oli todellakin vanhurskas.”

47 Ja kun kaikki kansa, ne, jotka olivat kokoontuneet tätä katselemaan, näkivät, mitä tapahtui, löivät he rintaansa ja menivät pois.

48 Mutta kaikki Jeesuksen tuttavat – myös naiset, jotka olivat seuranneet Häntä Galileasta asti – seisoivat kauempana katselemassa tätä kaikkea.

 

 

RAUHAA RAKKAAT USKONVELJET JA -SISARET HERRASSA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA! RAKASTAVAN JUMALAN SIUNAUSTA JA JEESUKSEN KRISTUKSEN RAUHAA!

KUVAINNOLLISESTI PAHANTEKIJÄT – MURHAMIEHET – EGYPTI JA ASSURIA – SURMATTIIN JUMALAN SANAN VANHAN LIITON KIRJOITUSTEN RINNALLA PÄÄKALLONPAIKALLA HERRAN ASETTAMAN PÄÄSIÄISJUHLAN KULUESSA JUMALAN VIRHEETTÖMÄN JA SYNNITTÖMÄN AINUTKERTAISEN KARITSAN ANTAMASSA SYNTIUHRISSA RISTILLE KOROTETTUNA KIRJOITUSTEN MUKAISESTI. TUOMION SYY – VANHAN LIITON KIRJOITUKSET – JUUTALAISTEN KUNINGAS – OLI KIRJOITETTUNA HÄNEN YLÄPUOLELLAAN RISTINPUULLA.

TOINEN PAHANTEKIJÖISTÄ KÄÄNTYI JA USKOI JEESUKSEEN VAPAHTAJAAN ENNEN KUOLEMAANSA JA SAI USKONSA PERUSTEELLA ITSELTÄÄN ELÄMÄN HERRALTA SYNTINSÄ ANTEEKSI PÄÄSTEN KUOLEMANSA JÄLKEEN HERRAN SEURAAN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN TAIVAAN KIRKKAUTEEN.

MOLEMMAT PAHANTEKIJÄT KUOLIVAT PÄÄKALLONPAIKALLA – HENGELLISESTI TARKASTELLEN IHMISMIELISSÄ – MUTTA VAIN TOINEN PELASTUI HERRASSA USKON KAUTTA VAPAHTAJAN LUPAUKSIIN LUOTTAEN.

HERRAMME JA VAPAHTAJAMME KUOLTUA AINUTKERTAISESTI RISTIINPUULLA HENGELLISENÄ JUUTALAISTEN KUNINKAANA, NOUSI YLÖS HAUDASTA KUOLEMAN VALLAN OMIENSA PUOLESTA VOITTANUT KIRJOITUSTEN PROFETOIMA HENGELLISEN ISRAELIN KANSAN KUNINGAS, JOKA ISTUU DAAVIDIN VALTAISTUIMELLA IKUISESTI, IANKAIKKISEN ELÄMÄN HERRA JEESUS VAPAHTAJA.

USKONSA VUOKSI HERRAN EDESSÄ VANHURSKAIKSI LUETTUJEN ABRAHAMIN, IISAKIN JA JAAKOBIN ELI ISRAELIN USKON PERILLISET PERIVÄT HEILLE LUVATUN JA JO ANNETUN LUVATUN MAAN HERRASSA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA PELASTUKSEEN JUMALAN POJAN USKOSSA OSALLISINA ARMON OSALLISUUDESSA KRISTUKSEN RUUMIISSA. JEESUS VAPAHTAJA ON IHMISHENGISSÄÄN PYHÄN HENGEN VOIMASTA – KRISTUKSEN VEREN VOIMASTA – UUDESTISYNTYNEIDEN JA ELÄVIEN HERRA IKUISESTI.

JUMALA EI HYLJÄNNYT PÄÄKALLONPAIKALLA ELÄMÄÄ, VAAN RISTIINNAULITESSAAN JUMALAN SANAN LAIN JA PROFEETTOJEN SYNTISIKSI IHMISMIELET – IHMISSIELUT – OSOITTAVAT JA KUOLEMANTUOMION JOKAISELLE SYNTISELLE LANGETTAVAN TODISTUKSEN RISTIN PUULLE PÄÄKALLONPAIKALLA, HÄN ITSE ANTOI HENKENSÄ KUOLEMAN VALLAN OMIENSA YLITSE VOITTAEN JA OTTI SEN TAKAISIN YLÖSNOUSEMUKSESSAAN ANTAAKSEEN ELÄMÄN HENGEN JOKAISELLE, JOKA USKOO JEESUKSEEN VAPAHTAJAAN JA OTTAA USKOSSA VASTAAN HÄNEN ARMONSA – PYHÄN HENGEN – KRISTUKSEN RUUMIISSA AJALLISESSA ELÄMÄSSÄÄN ISÄN TAHTOON TAIPUEN. 

JUMALAN POIKA – JUMALAN SANA – TULI ISÄNSÄ – JUMALAN SANAN LUOJAN – TOTUUDEN JA PYHYYDEN HENGEN HYLKÄÄMÄKSI VANHAN LIITON JÄRJESTYKSEN KUMOAMISEKSI AINUTKERTAISEN JUMALAN KARITSAN VEREN VUODATUKSESSA RISTINPUULLA PÄÄKALLONPAIKALLA, JOTTA HERRA, KAIKKIVALTIAS JUMALA, SAATTOI KIRJOITUSTEN LUPAUSTENSA MUKAISESTI TEHDÄ VAPAHTAJAAN USKOVIEN KANSSA UUDEN LIITON HÄNEN VERESSÄÄN – PYHÄN HENGEN OSALLISUUDESSA – KRISTUKSEN RUUMIISSA.

USKON KAUTTA OLEMME HÄNEN KANSSAAN JA HÄNESSÄ KASTETUT KUOLEMAAN JA HÄNESSÄ KUOLEMAN VALLASTA YLÖSNOUSSEET IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN KRISTUKSESSA UUDESTISYNTYNEISSÄ IHMISHENGISSÄMME – SIIS VAPAUTETUT KUOLEMAN VALLASTA YKSIN ARMON OSALLISUUDESSA JUMALAN POJAN USKOSTA OSALLISINA NIIN IHMISEN POJAN KASTEESSA KUIN RISTINKUOLEMANSA TÄYDELLISYYDESSÄ HERRASSAMME. VALOA JA ILOA.

 

 

Matt. 15:24

24 Jeesus vastasi: ”Ei Minua ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo.”

 

 

HERRA ON TULLUT VAPAHTAMAAN KAIKKI HÄNEEN USKOVAT JA HÄNEEN ELÄMÄSSÄÄN TURVAAVAT JUMALAN KUVIKSEEN LUOMAT IHMISET – SIIS HENGELLISEN ISRAELIN KANSANSA, JOKA TUNNUSTAA TARVITSEVANSA VAPAHTAJAN VAPAUTTAMAAN ITSENSÄ KUOLEMAN – SYNNIN – VALLASTA.

ME KOHTAAMME HERRAN JOKAISESSA IHMISESSÄ HÄNEN LUOMAKUNNASSAAN. JUMALA ON ELÄMÄN HENKI. HÄN ON ITSE SANASSAAN ILMOITTANUT, ETTÄ KAIKEN SEN, MINKÄ ME TEEMME TOISILLE IHMISILLE, TEEMME HERRALLE. JA KAIKEN SEN, MITÄ ME JÄTÄMME TEKEMÄTTÄ IHMISILLE, JÄTÄMME TEKEMÄTTÄ HERRALLE. HERRA ON ASETTANUT KUVIKSEEN LUOMANSA IHMISET PALVELEMAAN ELÄMÄN HERRAA LUOMAKUNNASSAAN PALVELEMALLA RAKKAUDESSA – KRISTUKSEN RUUMIISSA ANSIOTTOMAN RAKKAUDEN OSALLISUUDESSA – TOINEN TOISIAMME PYYTEETTÖMÄSTI NÄIN HERRAA AJALLISEN ELÄMÄMME PALVELLEN.

JUMALA EI OLE LUONUT IHMISTÄ PALVELEMAAN KUOLLEITA JA HENGETTÖMIÄ EPÄJUMALIA VAAN LUOJAANSA MEISSÄ KUVISSAAN. IHMISTÄ EI OLE LUOTU PALVELEMAAN PEDON VALTAA JA YLLÄPITÄMÄÄN RAHANVALLANKÄYTTÖÖN PERUSTUVAA VALHEEN JA PIMEYDEN VALTAKUNTAA JUMALAN LUOMAKUNNASSA AJASSA. JOKAINEN IHMINEN, JOKA ASETTUU ITSE MILLÄÄN TAVALLA TOISIA IHMISIÄ KORKEAMPAAN ASEMAAN ITSENSÄ TOISIA IHMISIÄ ARVOKKAAMMAKSI LUOKITELLEN JA HYVÄOSAISEMPAAN ASEMAAN TOISIIN JUMALAN KUVIKSEEN LUOMIINSA IHMISIIN NÄHDEN AJALLISESSA ELÄMÄSSÄ JUMALAN LUOMAKUNNASSA ASETTUMALLA, KOROTTAA ITSENSÄ JUMALAN KUVAN EDESSÄ LUOJAANSA – KAIKKIVALTIASTA JUMALAA – KORKEAMPAAN ASEMAAN HERRAN SILMISSÄ.

JOKA ITSENSÄ KOROTTAA, SE ALENNETAAN, SANOO HERRA. TÄMÄN TEILLE HERRAN KUTSUMANA JUMALAN PALVELIJANA JA SUOMEN PALVELIJANA TODISTAN. ANTAKAA ELÄVÄLLE JUMALALLE HÄNEN KUVISSAAN HÄNELLE KUULUVA ARVO. JOKAISELLE IHMISELLE KUULUU IHMISARVO, SILLÄ IHMINEN ON HERRAN KUVA AJASSA. KAIKEN SEN, MITÄ TEETTE VÄHÄISIMMÄLLE IHMISELLE AJASSA, TEETTE HERRALLE. KAIKEN SEN, MITÄ HAALIT POIS TOISELTA ITSELLESI, OTAT POIS HERRALTA. KAIKEN SEN, MITÄ ET ITSE TARVITSE, TARVITSEE VARMASTI JOKU TOINEN IHMINEN AJASSA.

KAIKISTA TEOISTAMME HERRA JEESUS PANEE IANKAIKKISUUSOLENTOINA LUOMAKUNTAANSA AJALLISEEN ELÄMÄÄN MÄÄRÄAJAKSI KUVIKSEEN LUOMANSA IHMISET VASTUUSEEN VIIMEISELLÄ TUOMIOLLA, JOTA EI KUKAAN IHMINEN VOI VÄLTTÄÄ. TEKOJEMME MUKAAN HERRA JEESUS TUOMITSEE MEIDÄT IKUISEEN OSALLISUUTEEN HERRASSA TAI OSATTOMUUTEEN HERRASTA. RAKASTA LÄHIMMÄISTÄSI NIIN KUIN ITSEÄSI. TEE TOISILLE IHMISILLE TEKOJA, JOITA TOIVOT ITSELLESI TEHTÄVÄN. TAPAHTUKOON SINULLE NIIN KUIN TOIVOT MINULLE TAPAHTUVAN. NÄIN SINUA TÄNÄÄN SIUNAAN. VALOA JA ILOA.

 

 

Miksi USKON LUOJAAN? – Koska HERRA JEESUS ELÄÄ!

USKO SE – SE USKO! JA KERRO HYVÄ UUTINEN KAVERILLEKIN!

 

LUOMISTEORIA ON KUMONNUT TIETEELLISESTI TODISTETUSTI EVOLUUTIOTEORIAN OPIT TIEDEMAAILMASSA

Tätä uutista ei uutisoitu YLE:n eikä MTV:n uutisissa aikanaan. Sananvapauden ja vapaan tiedonvälityksen aikakaudella tämän asian uutisointi kaikille lähimmäisille olisi kyllä toivottavaa ellei jopa suotavaa ajassa, jossa elämme. Sen, minkä kuulemme kuiskattavan kammioissa korviimme, meidän tulisi julistaa katoilta kaikkien kuultavaksi, jotta jokainen ihminen voisi itse päättää omasta iankaikkisuusosastaan ajallisen taipaleensa kuluessa kaiken tiedossa olevan tiedon ja tunnettujen tosiasioiden – totuuden – perusteella.

Jos sinä olet analyyttinen ajattelija, haasta rationaalinen sielusi ja perehdy vaikkapa luominen.fi -sivuston bloggaajan artikkeleiden kautta tiedemaailman viime vuosien kuluessa tekemiin tieteellisiin tutkimuksiin, toistettavasti toteutettuihin tieteellisiin testeihin ja huipputieteentekijöiden analyyttisiin havaintoihin siitä, kuinka kaikki on tieteellisesti  kiistämättömien todisteiden valossa saanut alkunsa ajassa.

Raamatusta voit lukea saman todistuksen HERRAN palvelijoiden kautta annetuista Kirjoituksista, mutta myös sen, kuinka kaikki tulee jatkossa tapahtumaan ja mikä on ihmisen osa tässä kaikessa muutoksessa siirryttäessä ajasta iankaikkisuuteen ajallaan Luojan aikataulun mukaan. Siunattuja lukuhetkiä sinulle toivon. Valoa ja iloa.

http://luominen.fi/pekan-blogi/tiedemaailmassa-on-parhaillaan-tapahtumassa-valtava-vallankumous

 

 

Ps. 77:3

3 Ahdistukseni aikana minä etsin HERRAA. Käteni ojentuu yöllä HERRAN puoleen eikä väsy. Minun sieluni ei lohdutuksesta huoli.

 

 

Saarn. 2:3

3 Minä päätin mielessäni virkistää ruumistani viinillä – kuitenkin niin, että sydämeni pysyisi viisaudessa – ja samalla noudattaa tyhmyyttä, kunnes saisin nähdä, mikä on hyväksi ihmislapsille, mitä heidän tulee tehdä taivaan alla vähinä elämänsä päivinä.

 

 

Jes. 2:3

3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, NOUSKAAMME HERRAN vuorelle, Jaakobin JUMALAN HUONEESEEN, että HÄN OPETTAISI meille teitään ja että me VAELTAISIMME HÄNEN POLKUJAAN. Sillä Siionista lähtee opetus, Jerusalemista HERRAN SANA.”

 

 

Samuel Korhosen sähköpostin käännösliite kuvakaappauksina

http://www.simondesjardinsblog.com/two-kinds-of-blindness/

 

 

Luuk. 12:32       LUPAUS HERRALTA

32 ÄLÄ PELKÄÄ, sinä pieni lauma, sillä teidän ISÄNNE ON NÄHNYT HYVÄKSI ANTAA TEILLE VALTAKUNNAN.

 

Joh. 3:17-21       JUMALASSA TEHDYT TEOT

17 EI JUMALA LÄHETTÄNYT POIKAANSA MAAILMAAN TUOMITSEMAAN MAAILMAA VAAN SITÄ VARTEN, ETTÄ MAAILMA PELASTUISI HÄNEN KAUTTAAN.

18 Sitä, joka USKOO HÄNEEN, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut JUMALAN AINUTSYNTYISEN POJAN NIMEEN (hengellisesti tarkastellen siis JUMALAN POJAN NIMEN merkityksen mukaisesti – hepreankielinen nimi JESHUA tarkoittaa ´HERRA PELASTAA´ eli pelastumme JUMALAN TEON PERUSTEELLA, emme pelastu omien tekojemme kautta vaan HERRA PELASTAA ITSE hengellisen Israelin heimon eksyneet lampaansa JUMALAN POJAN KAUTTA eli JUMALAN SANAN ilmoituksen mukaisesti uskovat ihmiset HERRA PELASTAA).

19 Ja tämä on tuomio: VALO ON TULLUT MAAILMAAN, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin VALOA, sillä heidän tekonsa olivat pahoja.

20 Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi.

21 MUTTA SE, JOKA NOUDATTAA TOTUUTTA, TULEE VALOON, jotta kävisi ilmi, että HÄNEN TEKONSA OVAT JUMALASSA TEHDYT.”

 

Matt. 5:3       UUDESTISYNTYMISEN MERKITYS

3 ”AUTUAITA OVAT hengessään köyhät, sillä HEIDÄN ON TAIVASTEN VALTAKUNTA (hengellisesti tarkastellen hengessään köyhät uudestisyntyneessä ihmishengessään ovat jo ARMON OSALLISUUDESSA Kristuksen Ruumiissa HERRAN PELASTETTUJEN armoitetussa JUMALAN LASTEN JOUKOSSA, olivatpa he kuinka monilla hengellisillä armolahjoilla varustetut tai eivät.

HERRAN LAMPAILLE LAUMASSAAN on samantekevää onko hengessään rikas vai köyhä, kun henki on uudestisyntynyt HERRASSA eli kun ihminen on AUTUAS, Rauhan lapsi, Herran lammas, Jumalan valittu, Jumalan pyhä, siis jossa PYHÄ HENKI ON ja on jo matkalla IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN. KAIKKI HERRAN LAMPAAT SAAVAT IANKAIKKISEN ELÄMÄN – siis KAIKKI, JOISSA ON KRISTUKSEN HENKI. HERRAN LAMPAAT KUULEVAT HYVÄN PAIMENEN ÄÄNEN uudestisyntyneissä ihmishengissään sisimmissään ajatusten tavoin Hengessä ja Totuudessa.

Ajassa JUMALAN ARMOTALOUDESSA HERRA JAKAA ARMOLAHJOJAAN SEN MUKAAN KUIN HÄN HYVÄKSI NÄKEE SEURAKUNTANSA RAKENTUMISEKSI HÄNEN TAHTONSA MUKAISESTI. Armolahjat olkoot runsaasti käytössä Kristuksen Ruumiissa. Jokainen HERRAN lammas PALVELKOON HERRAA seurakunnassa sen uskon mukaan eri armolahjoillaan, jonka HERRA kullekin kussakin tilanteessa ITSE PALVELUTEHTÄVÄKSI osoittaa.

Joka RUKOILEE, rukoilkoon kestävästi HERRASSA. Joka PROFETOI, profetoikoon kestävästi HERRASSA. Joka PARANTAA SAIRAITA, parantakoon sairaita kestävästi HERRASSA. Joka TEKEE TUNNUSTEKOJA, tehköön tunnustekoja kestävästi HERRASSA. Joka OPETTAA, opettakoon kestävästi HERRASSA. Tehköön kukin kaiken RAKKAUDESSA JUMALAN KUNNIAKSI HERRASSA.

PALVELKAA HERRAA iloiten HERRASSA Hengessä ja Totuudessa HERRAA KIITTÄEN JA YLISTÄEN. PALVOKAA HÄNEN PYHÄÄ NIMEÄÄN HERRASSA Hengessä ja Totuudessa KIITTÄEN JA YLISTÄEN.

JEESUS ON TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ – PALVELKAA HERRAA – JEESUS ON HERRA).

 

Mark. 16:15-16       LÄHETYSTEHTÄVÄ HERRASSA

15 HÄN SANOI heille: ”MENKÄÄ KAIKKIALLE MAAILMAAN ja JULISTAKAA EVANKELIUMIA kaikille luoduille.

16 Joka USKOO (hengellisesti tarkastellen JUMALAN SANAAN entisen syntielämänsä hyljäten siis KÄÄNTYY JA TEKEE PARANNUKSEN VAELLUKSESSAAN. Vrt. Luuk. 24:47  ja PARANNUSTA SYNTIEN ANTEEKSIANTAMISEKSI on saarnattava HÄNEN NIMESSÄÄN kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.)

JA SAA KASTEEN (hengellisesti tarkastellen JEESUS puhuu siunaamalla käsien päällepanemisen kautta IHMISEN POJAN ITSE ANTAMASTA HENGELLISESTÄ KASTEESTA – siis PYHÄSTÄ HENGESTÄ, jolla IHMISEN POIKA ITSE KASTAA HÄNET VAPAHTAJAKSEEN ottavat ihmiset heidät Kristuksen Ruumiiseen ARMON OSALLISUUDESSA HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN liittäen. Vrt. Luuk. 24:49 Ja MINÄ LÄHETÄN teille SEN, minkä MINUN ISÄNI ON LUVANNUT. Mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät PUETAAN VOIMALLA KORKEUDESTA.”),

PELASTUU, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

 

 

Hes. 3:7       TOTUUS IHMISISTÄ NYKYAJASSA

7 Mutta Israelin heimo ei tahdo kuulla sinua, koska se EI TAHDO KUULLA MINUA. Koko Israelin heimolla on kova otsa ja paatunut sydän.

 

 

Valit. 3:22-26    ARMO EI OLE LOPPUNUT

22 HERRAN armoa on, ettemme ole täysin tuhoutuneet, sillä HÄNEN LAUPEUTENSA EI OLE LOPPUNUT.

23 Se on joka aamu uusi, ja SUURI ON HÄNEN USKOLLISUUTENSA.

24 Minun sieluni sanoo: ”HERRA on minun osani, sen tähden minä PANEN TOIVONI HÄNEEN.”

25 HERRA ON HYVÄ HÄNTÄ ODOTTAVILLE, JOKAISELLE, JOKA HÄNTÄ ETSII.

26 Hyvä on hiljaisuudessa TOIVOA PELASTUSTA HERRALTA.

 

 

Matt. 12:7-8       IHMISEN POIKA ON SAPATIN HERRA

7 Jos te YMMÄRTÄISITTE, MITÄ TARKOITTAA: ´Laupeutta MINÄ TAHDON enkä uhria´, niin ETTE TUOMITSISI SYYTTÖMIÄ.

8 SILLÄ IHMISEN POIKA ON SAPATIN HERRA.”

 

 

PROFETIA SUOMELLE 25.2.2019

 

Sinä olet Minulle hyvin rakas Suomen maa. En sinua hylkää milloinkaan. Minä valvon Sanani toteutumisen. Saat Elämän yksin Minussa, sanoo HERRA.

Olen koetellut sinua Suomi. Olen katsonut kärsivällisesti hapuiluasi oikean ja väärän välimaastossa. Sinä tiedät, ettet enää saata jatkaa kaksilla rattailla elämistä. Voittaakseen Elämän on tehtävä valinta. Vain Minun kanssani saat Elämän, sanoo HERRA JEESUS.

Tule luokseni ja tee parannus vaelluksessasi edessäni puhtaasta ja vilpittömästä tahdostasi, kaikella voimallasi ja Minä sinut Suomi vien perille asti niin kuin Hyvä Paimen ohjaa lampaansa vehreille niityille ja virtaavan veden ääreen. Vuodatan Henkeni tämän kansakunnan päälle ja annan teille siunaukseni ja johdatukseni, sanoo HERRA.

Minä kolkutan nyt sydänten ovilla ja pyydän Suomen kansaa vielä avaamaan ovensa Minun käydä aterioimaan kanssaan Elämän Leipää, joka on OVI Elämään Minun Valtakunnassani. Tule Suomen kansa, sillä kaikki on valmistettu Kansani käydä Luvattuun Maahan, sanoo HERRA JEESUS.

Katso, Minä odotan. Kuka ottaa Minut vastaan ja aterioitsee kanssani HENGESSÄ JA TOTUUDESSA, pelastuu ja saa Iankaikkisen Elämän, sanoo HERRA.

AAMEN.

 

Edellä olevan profetian Suomen kansalle kirjasin rukouksessa sydämeltäni 25.2.2019. HERRA vahvisti profetian seuraavilla Sananpaikoilla: Joos. 5:3, Mark. 12:3 ja Hepr. 5:7.

 

Joos. 5:3

3 Niin Joosua teki itselleen kiviveitsiä ja ympärileikkasi israelilaiset Esinahkakukkulan luona (hengellisesti tarkastellen ELÄVÄ HERRAMME JEESUS VAPAHTAJA ympärileikkaa ITSE JOKAISEN PELASTAMANSA ihmissydämen ulospäin näkymättömällä sydämen ympärileikkauksella HERRASSA riisuen PELASTETUN YLTÄ VERENSÄ VOIMALLA LIHAN LUONNON JA ANTAEN PELASTETULLE HENGEN ELÄMÄN HERRASSAMME).

 

Mark. 12:3

3 Mutta he ottivat palvelijan kiinni, pieksivät hänet ja lähettivät tyhjin käsin pois (hengellisesti tarkastellen HERRA on lähettänyt kaikki palvelijansa kertomaan TOTUUDEN lähimmäisilleen, mutta sydämeltään paatuneet eli ihmishengissään kuolleet lähimmäiset eivät tahdo ottaa vastaan TOTUUTTA ELÄÄKSENSÄ TOTUUDESSA hyljäten SANAN julistajat rakastaessaan pimeyttä VALOA enemmän, koska heidän aivoituksensa, ajatuksensa ja tekonsa ovat pahoja).

 

Hepr. 5:7

7 Lihansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa Hänet kuolemasta, ja Hänen RUKOUKSENSA KUULTIIN Hänen JUMALANPELKONSA VUOKSI (hengellisesti tarkastellen Jumalan Sana tunsi ISÄNSÄ MIELEN, sillä ISÄ JA POIKA ON YKSI HERRA ELÄMÄN HENGESSÄ JUMALAN SEITSEMÄN HENGEN VOIMASSA ja siksi KRISTUS ANTOI lihansa päivinä KAIKKIVALTIAALLE JUMALALLE kaiken KUNNIAN taipuen lihansa päivinä JUMALANPELOSSA kaikessa ISÄN TAHTOON ajallisessa vaelluksessaan maanpäällä ajassa tuntiessaan ISÄNSÄ PYHÄN MIELEN, joka vihaa kaikkea jumalattomuutta, syntiä ja epäjumalanpalvelusta luomakunnassaan ja tulee valvomaan SANANSA tapahtuvan ajassa ennen HERRAN PÄIVÄÄ, jolloin kaikki iankaikkisuusolennoiksi luodut ihmiset joutuvat tilille LUOJANSA HERRAN EDESSÄ ajallisesta vaelluksestaan lihassa ja saavat tuomionsa tekojensa mukaan. HENGESSÄ JA TOTUUDESSA HERRASSAMME PELASTETUT SAAVAT HERRAN LUPAUSTEN MUKAAN VAPAUTTAVAN TUOMION JEESUKSESSA KRISTUKSESSA OSALLISINA ARMON – PYHÄN HENGEN – OSALLISUUDESSA HERRASSAMME JA PERIVÄT IANKAIKKISEN ELÄMÄN KRISTUKSEN RUUMIISSA).

 

 

KEEP CALM AND CARRY ON – STAY COOL – DON´T CARE – BE STILL – KEEP SILENT – KEEP GOING – DON´T WORRY – BE HAPPY

 

MAAILMA JA PEDONVALTA TYYNNYTTELEE JA RAUHOITTELEE SEURAKUNTAANSA AINA, KUN UUSI MAAILMANJÄRJESTYS JA SEN VALHEENVOIMALLA TAPAHTUVAT TOIMET MAAILMASSA PALJASTETAAN, TEHDÄÄN NÄKYVIKSI JA ASETETAAN TOTUUDEN LÄPIVALAISEVAAN VALOON AJASSA.

MEDIOISSA NOSTETAAN NÄHTÄVILLE BRITTIHALLITUKSEN TOISEN MAAILMANSODAN KYNNYKSELLÄ KANSALAISILLEEN LANSEERAAMAA HOKEMAA ” KEEP CALM AND CARRY ON”. ”PYSYKÄÄ RAUHALLISINA JA JATKAKAA” PEDONVALLAN RAKENTAMISTA JA YLLÄPITÄMISTÄ AJASSA.

HERRA ON MOITTINUT LOPUNAJAN SEURAKUNTAANSA VIILEYDESTÄ, JOHON MAAILMA OMIAAN KEHOTTAA. USKOSSAAN HAALEAT EIVÄT KELPAA HERRALLE – KYLMISTÄ PUHUMATTAKAAN. HERRA ODOTTAA OMIENSA OLEVAN PALAVAN KUUMIA HERRASSA. OLKAA KESTÄVÄT KRISTUKSESSA. VALOA JA ILOA.

 

 

Ilm. 3:15-22   OLE PALAVA HERRASSA

15 MINÄ TIEDÄN sinun TEKOSI: sinä et ole kylmä etkä palava. Kunpa olisitkin kylmä tai palava!

16 Mutta koska OLET PENSEÄ, et kylmä etkä palava, Minä oksennan sinut suustani.

17 Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston.

18 Minä neuvon sinua ostamaan Minulta tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

19 Kaikkia niitä, joita rakastan, Minä nuhtelen ja kuritan. AHKEROI siis ja TEE PARANNUS!

20 Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku KUULEE MINUN ÄÄNENI ja avaa oven, Minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän Minun kanssani.

21 Joka voittaa, sen Minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin MINÄKIN OLEN VOITTANUT ja istuutunut ISÄNI KANSSA HÄNEN VALTAISTUIMELLEEN (hengellisesti tarkastellen siis Jeesus Nasaretilainen eli HERRAN KUVA on päässyt Taivaaseen Isämme kirkkauteen. Vrt. Matt. 5:34 Mutta Minä sanon teille: älkää vannoko lainkaan, älkää Taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin,).

22 Jolla on korva, se KUULKOON, MITÄ HENKI SANOO seurakunnille.´”

 

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Keep_Calm_and_Carry_On

 

 

Ob. 3-5       VALKEUTEEN VAIN PUKEUTUNEILLE

3 Sinun sydämesi julkeus on pettänyt sinut, joka ASUT KALLION HALKEAMISSA, jonka asunto on korkeuksissa ja joka sanot sydämessäsi: ”Kuka voi syöstä minut maahan?”

4 Vaikka kohoaisit korkealle kuin kotka ja tekisit pesäsi tähtien keskelle, sieltäkin Minä syöksisin sinut alas, sanoo HERRA.

5 Jos varkaat tulisivat kimppuusi, jos yölliset rosvot, millaista tuhoa he sinulle tekisivätkään! Mutta eivätkö he varastaisi vain sen, mitä tarvitsevat? Jos viininkorjaajat tulisivat luoksesi, eivätkö he jättäisi jälkikorjuuta?

 

 

VARJOISTA VALOON JA TOTUUDEN LÄPIVALAISUUN

Olen aikanaan 31.5.2014 julkaissut ja jakanut alla olevan pdf-tiedoston LinkedInissä. Tiedosto oli silloin HERRAN tahdosta luettavissa myös vanhassa LinkedIn-profiilissani.

Nyt HERRA kehotti minua jakamaan sen kuvakaappauksina tällä verkkosivulla todistukseksi maailman yhdentyneisyydestä – One World – ja eri instituutioiden samoja päämääriä ajallisessa elämässä ajavasta toiminnasta eri elämän osa-alueilla. Samat symbolit toistuvat maailman parlamentin – Yhdistyneiden Kansakuntien – ja valtioiden lipuissa, maailmallisten – ekumeenisten – uskonnollisten yhteisöjen tunnuksissa, urheilujärjestöjen ja salaseurojen symboliikassa – kaikkialla globaalissa – Glory to Baal – maailmassa ja yhteiskunnissa Saatanan vallan alaisuudessa syntielämää elävässä ihmiskunnassa.

Maailman hallituksen – YK:n turvallisuusneuvoston – istuntosalin maalaus on täynnä vapaamuurareiden aatetta ja maailmassa kaikkien silmien nähden globaalisti toimeenpanemaa uuden maailmanjärjestyksen agendaa. Tiekartta on asetettu kaikkien silmien nähtäville ajassa. Vanhan maailmanjärjestyksen tulee väistyä maailmansotien ja tavoitellun loppuasetelman saavuttamisen edellyttämien paikallisten kriisien järjestämisen keinoin, jotta Feeniks-linnun tavoin jotakin satumaisen kaunista ihmismielenmukaista voisi nousta tuhkan keskeltä hallitsemaan ihmiskuntaa JUMALAN luomakunnassa ajassa.

Raamatun ennalta ilmoittama Pedon valta on kaikkien silmien nähtävillä hengellisesti ymmärrettävällä tavalla. Hyväntekeminen mielessä ihmiset ajavat hengellisen Pedon vallan agendan mukaisia asioita maailmassa vastoin HERRAN tahtoa ymmärtämättä kokonaisuutta lainkaan tai sitten tiedostaen yhteistuumin kapinamielellä asettuen vastustamaan Luojansa tahtoa ajallisissa elämissään ajassa Saatanan seurassa ajallisen elämänsä vaeltaen.

Sielunviholliselle – Saatanalle – riittää, ettei syntielämään JUMALAN luomakunnassa langennut ihmiskunta tee parannusta ja käänny takaisin HERRAN puoleen pelastuakseen kaikkea syntiä kohtaavalta kadotustuomiolta JUMALAN Armon osallisuudessa Kristuksen Ruumiissa Iankaikkiseen Elämään ajallisen elämän jälkeen Taivaan kirkkauteen kaikkien henkien ISÄN KOTIIN.

Välinpitämättömyys ja HERRAN osoittamien asioiden tekemättä jättäminen riittää sielunviholliselle, sillä sielunvihollinen on silloin jo voittanut ja lyönyt Tottelemattomuuden lasten iankaikkisuussielut hengellisen pimeyden valtaan ja ikuiseen kadotukseen ne voittaen.

Te HERRAN lampaat, taipukaa kaikessa ajallisessa elämässänne ISÄN TAHTOON rukouksessa kestävinä HERRASSA. Olkaa kestävät HERRASSA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA. Antakaa HERRALLE VALTA, VOIMA JA KUNNIA Isä meidän-rukouksen sanoihin täydestä tahdostanne ja voimastanne joka hetki elämällänne sitoutuen. OLKAA KAIKESSA USKOLLISET JA KUULIAISET YKSIN HERRALLE.

Tuokaa kaikki pimeyden teot VALOON. Se on HERRAN tahto ajassa. Kaikki pimeyden salaisuudet ovat olemassa vain sitä varten, että ne paljastettaisiin ja tuotaisiin VALOON kaikkien ihmisten tietoisuuteen. Näin JUMALA saa ihmisten keskellä KAIKEN KUNNIAN. Jokaisen polven on taivuttava ja jokaisen suun on tunnustettava, että JEESUS KRISTUS ON HERRA. Sapattinaan JEESUS ITSE PARANTAA sairaat – syntiset – ihmiset yhden kerrallaan laumaansa liittäen. Me kiitämme HERRAA Armostaan.

Palvelkaa HERRAA iloiten ja rakastakaa lähimmäisenne KRISTUKSELLE. Me olemme jo HERRASSA voittaneet maailman. Seiskäämme siis rohkeasti VALOSSA JA TOTUUDESSA elämillämme JUMALAN RAKKAUDESTA lähimmäisillemme todistaen. Jumalan valtakunta on tullut heitä lähelle meissä HERRAN lampaissa maanpäällä ajassa. KRISTUS MEISSÄ – ME KRISTUKSESSA. Valoa ja iloa.

 

Nurmijärvellä 11.3.2019

Jukka Paakkanen

 

 

Lippujen symboliikka ja yhtäläisyydet 31.5.2014

 

Mark. 5:3       VERTAUSKUVA PEDONVALLAN ALAISESTA

3 Mies asusti haudoissa, eikä kukaan voinut enää kahleillakaan sitoa häntä.

 

 

Marja-Liisa Turusen sähköpostin liite kuvakaappauksena

 

https://hannakee.blogspot.com

 

Samuel Korhosen sähköpostin käännösliite kuvakaappauksina

 

https://www.raptureready.com/2019/02/20/threshold-alice-childs/

 

 

MATKAMUSIIKKIA ON AJASSA TARJOLLA KAIKILLE MUSIIKKIMAKUMIELTYMYKSILLE HERRASSA. PUHUTELKOON TÄMÄ KAPPALE PYHÄN HENGEN TAHDOSTA MATKAAN LÄHTIJÖITÄ. PALVELE HERRAA ILOITEN. ANNA SANAN SIEMENEN KANTAA HEDELMÄÄ HERRAN KUNNIAKSI AJASSA.

Lauluryhmä Ekklesia – Totuuden Henki (virsi 484)

https://www.youtube.com/watch?v=SeDlruQI7SA

 

 

MITÄ TEET ELÄMÄLLÄSI? MIHIN KÄYTÄT AIKASI?

http://paula1.com

 

 

MAAILMAN VALLANKÄYTTÄJIEN LUOPUMUS TOTUUDESTA

https://www.youtube.com/watch?v=4_yFhTTiUG8

 

 

IFITFI yritysidean esittelysivujen päävalikko

Jos olet vaikuttunut löydöstäsi, kerro IFITFIstä toki kaverillekin - Juuri näin - I just found - I just saw - Just like this - Juuri näin

Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
https://www.ifitfi.com/joulun_valhe_ja_totuus">
Twitter
LinkedIn